การสำรองข้อมูล (Backup) เผื่อไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น ต้องลง windows ใหม่, คอมมีปัญหาแล้วต้อง format ไดรฟ C: หรือ กรณีอื่น ๆ เพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟล์สำรองข้อมูลนั้นมากู้คืนข้อมูลได้ทุกอย่างในไฮเจีย

การสำรองข้อมูล ไม่ใช่การบันทึกข้อมูล การสำรองข้อมูลคือการแยกฐานข้อมูลออกมาเก็บไว้เป็นชุด ๆ สำหรับรอการเรียกคืนข้อมูลกลับมาเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นการสำรองข้อมูลที่แยกเก็บใน ไดรฟอื่นนอกจาก C: เป็นเพียงแนวทางขั้นต้นเท่านั้น ถ้าหากกรณีที่ฮาร์ดดิสของคุณเสียหายหรือถูกมัลแวร์ ข้อมูลในทุกไดรฟก็อาจจะมีปัญหาเช่นกันขั้นตอนการตั้งค่า และ การสำรองข้อมูล มีการกำหนดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรแกรม ซึ่งเราอาจจะลืมโฟลเดอร์ดังกล่าวไปแล้ว ฉนั้นเรามาทบทวนกันอีกรอบ ตามตัวอย่างและคำอธิบายด้านล่างนี้

หมายเหตุ : โปรแกรมไฮเจีย เน้นแนวทางการทำงานแบบออฟไลน์ ฉนั้นข้อมูลทั้งหมดที่ใช้งานผ่านโปรแกรมจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ทางไฮเจียไม่มีนโยบายแอบดาวน์โหลด หรือ มีการส่งข้อมูลของคุณกลับมาเก็บไว้ที่เซิฟเวอร์ของเราการกำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์
เป็นการกำหนดว่าเมื่อเรากดปุ่มสำรองข้อมูล จะให้เก็บไฟล์นั้นไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อว่าอะไร และอยู่ที่ไหนของคอมพิวเตอร์ของเรา

วิธีการตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บไฟล์ ให้ไปที่เมนูตั้งค่า -> สำรองข้อมูล หรือ คลิกที่แถบเมนูลัดก็ได้เช่นกัน ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลควรทำทุกวัน อย่างน้อยก็คือทุกครั้งที่ปิดโปรแกรม

หรือเมื่อปิดร้านนั้นเอง วิธีการสำรองข้อมูล ทำได้ 2 วิธี โดยเราจะเลือกทำวิธีไหนก็ได้

1. วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด คือในทุกครั้งที่เราปิดโปรแกรมไฮเจีย จะมีหน้าต่างแสดงข้อความยืนยันการปิดโปรแกรม ตามภาพด้านล่างนี้

ให้กดปุ่ม "สำรองข้อมูล และ ปิดโปรแกรม" ได้ทันที (ปุ่มสีเขียวใหญ่) ระบบจะทำการสำรองข้อมูล และเก็บไฟล์นั้นที่โฟลเดอร์ตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ด้านบน และจะปิดโปรแกรมให้ทันที


2. ระหว่างใช้งานโปรแกรมอยู่ กดสำรองเองก็ได้ ที่เมนูตั้งค่า -> [Backup] สำรองข้อมูล ตามภาพด้านล่างนี้


ฟอร์มการสำรองข้อมูล ตามภาพด้านล่างนี้ ซึ่งในฟอร์มนี้ระบบจะแสดง path ที่เราเคยกำหนดโฟลเดอร์เอาไว้ตามขั้นตอนด้านบน ให้คลิกที่ปุ่ม "สำรองข้อมูล"


ระบบจะเริ่มทำการสำรองข้อมูลโดยมีแทบสถานะ ตามภาพด้านล่างนี้ให้เรารอจนกว่าจะเสร็จสิ้น ก็เป็นอันเรียบร้อย
โฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย เป็นอย่างไร
การสำรองข้อมูล 1 ครั้ง เราจะได้ชุดของโฟลเดอร์การสำรองข้อมูลขึ้นมา 1 ชุด ที่เป็น .BACKUP สมมติว่าใน 1 เดือน 30 วัน เราสำรองข้อมูลทุกวันก็จะมี 30 ชุด ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

ชุดข้อมูลล่าสุด หมายถึง ชุดเพิ่งสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด โดยที่เราสามารถลบชุดที่เก่าออกได้เพื่อไม่ให้มีเยอะเกินไป แนะนำให้เก็บ 30 ชุดล่าสุดก็เพียงพอ


ไฟล์สำรองข้อมูล ไม่ควรดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดเข้าไปแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติมไฟล์ ระบบชุดไฟล์นี้จะเป็นการเรียกคืนผ่านโปรแกรมไฮเจียในเมนูตั้งค่า -> เรียกคืนข้อมูล เท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์สำรองข้อมูล


ศึกษาหรือดูขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล

เพื่อเป็นแนวทางหากกรณีที่ต้องกู้คืนข้อมูล
กู้คืนข้อมูล (restore) | ทำข้อมูลตั้งต้น
กรณีที่ต้องลงวินโดว์ใหม่

ทางเราสรุปแนวทางและขั้นตอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ลง Windows ใหม่ ต้องทำอะไรกับโปรแกรมไฮเจียบ้าง