แนะนำสเปกคอมพิวเตอร์ และ รายละเอียดอุปกรณ์เสริม
แนะนำสเปกคอมพิวเตอร์

โปรแกรมไฮเจียสามารถรันได้กับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11 ได้ทั้งรุ่น Home และ Professioinal 64bit (หรืออย่างน้อยควรใช้ Windows 10)


รับจัดสเปกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม >


แนะนำสเปกคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2566

CPU : INTEL CORE i5 GEN 13th หรือ AMD Ryzen 5 7600

RAM : 8GB


Storage : SSD M.2 NVMe. ได้ทุกขนาด

โปรแกรมไฮเจียใช้เนื้อที่เมื่อติดตั้งแล้วประมาณ 100 MB

ฐานข้อมูลเมื่อเริ่มต้นใช้งานจะมีขนาดประมาณ 4 MB โดยที่ฐานข้อมูลจะเพิ่มขึ้นตามการใช้งานหลายสิบปีและจะไปสูงสุดที่ 2 GB

พื้นที่สำหรับเก็บ backup ของโปรแกรมสามารถตั้งค่าและเลือกพื้นที่เก็บได้ตามความเหมาะสม


OS: Windows 11 Home / Professional แบบ x64

Monitor : FHD Resolution (1920x1080)

USB Port : ควรมีจำนวนเพียงพอต่ออุปกรณ์เสริมที่จะต้องใช้งาน

UPS : เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ากันไฟกระชาก ในช่วงที่ไฟตก/กระชาก เพื่อลดโอกาสการเสียหายของคอมพิวเตอร์


*** สเปกที่แนะนำนี้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าหรือปรับลดได้ตามความเหมาะสม (หากต้องนำเครื่องเก่ามาใช้งาน ให้พิจารณตามความเหมาะสม) โดยที่สเปกนั้นต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ 11 เท่านั้น


ไม่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการอื่นทุกกรณี


สเกลของจอคอมพิวเตอร์ (Scale and layout)

สเกลภาพควรจะเป็น 100%

หากมากกว่า 100% จะทำให้การแสดงผล ข้อความ ตำแหน่ง ปุ่ม รูปแบบ รวมไปถึงการการสั่งพิมพ์รายงาน พิมพ์บิล มีตำแหน่งที่ผิดรูปแบบ หรือ โดนย่อขนาดเล็กลง แบบไม่เต็ม A4 แต่ไม่มีผลต่อการใช้งานโปรแกรม

Scale and layout = 100% จะได้มุมมองภาพของ windows ที่คมและชัดเจนที่สุด

กรณีใช้จอที่มีความละเอียดมากเช่น 4K ภาพก็จะยิ่งเล็ก ดังนั้น Windows อาจจะทำการปรับสเกลเป็น 200% เพื่อซูมเพื่อให้ภาพใหญ่ขึ้นหรือขนาดเหมาะสม แต่จะส่งผลไปยังการพิมพ์รายงาน และ พิมพ์บิล และ ตำแหน่งข้อความ ขนาดปุ่ม หรือ layout ต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรมอาจมีอัตราส่วนที่ไม่สมส่วน ไม่แนะนำ


รูปแบบวันที่ใน Windows ต้องเป็น Thai
ต้องเป็นปี พ.ศ. และ รูปแบบวันที่เป็น วัน/เดือน/ปี