ทดลองใช้งานไฮเจีย รุ่น Trial

สร้างสินค้า, รับสินค้า, สต๊อก, ขาย, รายงานประจำวัน ในระดับเบื้องต้น เมื่อสั่งซื้อรุ่น Professional ข้อมูลทั้งหมดนำไปใช้งานต่อได้เลย


> ให้ login เว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด