ทดลองใช้งานไฮเจีย รุ่น Trial

สร้างสินค้า, รับสินค้า, สต๊อก, ขาย, รายงานประจำวัน ในระดับเบื้องต้น ไม่จำกัดเวลาทดลอง และเมื่อสั่งซื้อรุ่น Professional ข้อมูลทั้งหมดนำไปใช้งานต่อได้ทันทีและจะใช้งานได้เต็มฟังก์ชันทั้งหมดของโปรแกรม


> ให้ login เว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด


รุ่นทดลองใช้งานเข้าใช้ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนร้าน