โปรแกรมไฮเจีย รุ่น Professional

พร้อมใช้ทันที ในราคา 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่ต้องจ่ายรายปี สิทธิ์ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ไม่ออนไลน์ ไม่ใช่เน็ตเวิร์ค