โปรแกรมและอุปกรณ์ พร้อมใช้ทันที

ชุดโปรแกรมอุปกรณ์เสริมที่คัดสรรและปรับแต่งมาแล้วให้พร้อมใช้งานหน้าร้าน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB ที่สามารถทำได้ง่าย

บริการหลังการขาย ↗

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุดโปรแกรมไฮเจีย + อุปกรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการชำระเงิน ให้เลื่อนลงด้านล่าง

ชุด I | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์

ราคา 9,500 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด II | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)
- ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB

ราคา 12,500 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด III | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)
- ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB
- เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ EPSON TM 82X
- แถมกระดาษเทอร์มอล 80mm จำนวน 2 ม้วน

ราคา 19,000 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด IV | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)
- ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB
- เครื่องพิมพ์ฉลากยา TSC 244 Pro

ราคา 20,000 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด V | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ EPSON TM 82X
- แถมกระดาษเทอร์มอล 80mm จำนวน 2 ม้วน

ราคา 16,000 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด VI | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- เครื่องพิมพ์ฉลากยา TSC 244 Pro

ราคา 17,000 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด VII | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)
- ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB
- เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ EPSON TM 82X
- แถมกระดาษเทอร์มอล 80mm จำนวน 2 ม้วน
- เครื่องพิมพ์ฉลากยา TSC 244 Pro

ราคา 27,000 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ชุด FULL | ประกอบด้วย

- โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี Professional v.2
- บาร์โค้ดสแกนเนอร์
- ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)
- ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB
- เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ EPSON TM 82X
- แถมกระดาษเทอร์มอล 80mm จำนวน 2 ม้วน
- เครื่องพิมพ์ฉลากยา TSC 244 Pro
- จอที่ 2 สำหรับแสดงราคาให้ลูกค้าเห็น

ราคา 32,000 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรีค่าขนส่ง
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

> รายละเอียดอุปกรณ์

บาร์โค้ดสแกนเนอร์
บาร์โค้ดสแกนเนอร์

ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)
ลิ้นชักเก็บเงิน (เป็นสาย RJ11)

ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB
ตัวแปลงสายลิ้นชัก RJ11 เป็น USB

เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ
เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ฉลาก/บาร์โค้ด/ป้ายราคา
เครื่องพิมพ์ฉลาก/บาร์โค้ด/ป้ายราคา

จอที่ 2 สำหรับแสดงราคาให้ลูกค้าเห็น
จอที่ 2 สำหรับแสดงราคาให้ลูกค้าเห็น