📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บสำรองข้อมูล บน Google Drive

การตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บสำรองข้อมูล บน Google Drive

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดูรายละเอียด Google Drive ได้ที่ https://www.google.com/intl/th_ALL/drive/
ดาวน์โหลด Google Drive สำหรับ Desktop

Google Drive คือ บริการเก็บไฟล์ไว้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท เลือกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่จะซิงค์กับ Google ไดรฟ์ หรือสำรองข้อมูลไปยัง Google Photos รวมทั้งเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้จากพีซีหรือ Mac โดยตรง

คำแนะนำนี้จะเป็นการแนะนำที่เหมาะสม เฉพาะผู้ใช้งานที่ใช้บริการดังกล่าวนี้อยู่แล้ว เป็นการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเลือกเก็บ Backup ของไฮเจีย (ชุดที่ 2) เพื่อให้โปรแกรม Google Drive ทำการ upload Backup ของไฮเจียขึ้น Cloud อัตโนมัติ

ไดรฟ์แบบนี้ โปรแกรมไฮเจียไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้
เมื่อผู้ใ้ช้งานกำหนดโฟลเดอร์เก็บ Backup จากในโปรแกรมไฮเจียว่าให้เก็บ backup ในไดรฟ์แบบนี้ จะพบ Error แจ้งทุกครั้งที่มีการกดสำรองข้อมูลเนื่องจาก Drive ในลักษณะนี้คือการเข้าถึงโดยตรงของ Google Drive บน Cloud จึงไม่อนุญาตให้ App เข้าถึงเพื่อเขียนหรือบันทึกไฟล์ต่าง ๆ ได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางทางความปลอดภัยของ Cloudคำแนะนำคือ การสร้างโฟลเดอร์เองนอก Drive
1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ที่ไหนก็ได้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม ตัวอย่างตามในภาพด้านล่างนี้2. ที่มุมขวาล่างบริเวณนาฬิกา คลิกขวาที่ไอคอน Google Drive3. เมื่อเปิดหน้า Google Drive Preferences ได้แล้ว ที่หัวข้อ Folders from your computer คลิกที่ปุ่ม Add folder4. ค้นหาเพื่อคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้จากข้อ 1.5. เสร็จสิ้นการตั้งค่าบน Google Drive แบบเลือกโฟลเดอร์เองเรียบร้อยแล้ว
ที่โปรแกรมไฮเจีย
6. ตั้งค่าชุดที่ 2 เพื่อให้เป็นโฟลเดอร์เก็บ backup สำหรับขึ้น Cloud

คำแนะนำสำรองข้อมูลในไฮเจีย7. ทดสอบการสำรองข้อมูล ไม่พบ Error เรื่องสิทธิ์การสร้าง backup ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นเอง8. ตรวจสอบ backup ว่าถูกสร้างจริงในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในข้อ 19. ตรวจสอบบนเว็บไซต์เพื่อให้มั่นใจว่า backup ถูก Upload อัตโนมัติขึ้น Cloud จริง ที่ link https://drive.google.com/drive/computers10. กรณี Google Drive พื้นที่เหลือน้อย หรือ เต็มแล้ว สามารถลบ backup เก่าออกได้โดยตรงในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ในข้อ 1 ได้เลย เมื่อลบออกแล้ว Google Drive จะ sync การลบออกนั้นบน Cloud ให้อัตโนมัติ