การบริการหลังการขาย

ช่องทางติดต่อสอบถามการใช้งานโปรแกรม

ให้บริการทุกวัน : 09:00 - 21:00 น.
เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ : 13:00 - 21:00 น.

ระยะเวลาในการตอบกลับไม่เกิน 2 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน Hygeia Pharmacy Official Facebook

การบริการหลังการขาย

การ Remote Desktop

โดยใช้โปรแกรม Team Viewer ↗ เสมือนการให้บริการโดยตรง ณ หน้าร้านของผู้ใช้งานในรูปแบบออนไลน์ ทำได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เฉพาะกรณีการซัพพอร์ทอุปกรณ์เสริมที่สั่งซื้อกับทางไฮเจีย หรือ กรณีที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากปัญหาเครื่องรวน


การ support อุปกรณ์เสริมที่ผู้ใช้งานไม่ได้สั่งซื้อผ่านไฮเจีย

ทีมงานสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นผ่านทาง CHAT เท่านั้น ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดหรือรีโมตเพื่อแก้ไขอุปกรณ์นั้นได้ ผู้ใช้งานต้องติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์นั้น เพื่อขอการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเพื่อให้อยู่ในเงื่อนไขประกันของอุปกรณ์


📌 ข้อควรทราบก่อนดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานต้องรับทราบในการ Remote Desktop ไปยังคอมพิวเตอร์ ก่อนอนุญาตให้ทีมงานดำเนินการ

🖥️ การ Remote Desktop

- ทีมงานจะสามารถเห็นหน้าจอ Windows ของผู้ใช้งาน

- ทีมงานจะไม่แตะต้องไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในทุกไดรฟ์ นอกจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมไฮเจียและระบบไฟล์ใน Windows

- เมื่อทีมงานทำงานเสร็จจะออกจากระบบของผู้ใช้งานทันที

- ทีมงานไม่มีนโยบาย Remote Desktop ด้วยโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Team Viewer

- ระยะเวลาดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับความเร็ว Internet ของผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้งานสามารถตัดการเชื่อมต่อทีมงานได้ทันที โดยการคลิกปิดโปรแกรม Team Viewer เมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกไม่สบายใจ

- ทีมงานจำเป็นต้องติดต่อหาผู้ใช้งานผ่านทาง CHAT โดยให้ผู้ใช้งานผ่าน Smart Phone เท่านั้น

- ทีมงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง Remote


🤝 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่จะอนุญาติให้ทีมงานดำเนินการ

1. ผู้ใช้งานต้อง ปิดไฟล์ ปิดเว็บไซต์ ส่วนบุคคลทั้งหมด รวมถึงปิดโปรแกรมอื่นที่กำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด

2. ผู้ใช้งานต้องหยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์

3. ในระหว่างทีมงานดำเนินการ ผู้ใช้งานจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อสังเกตุการตลอดเวลาที่เชื่อมต่อ

👌 เมื่อผู้ใช้งานพร้อมและอนุญาตให้ทีมงานดำเนินการ สามารถนัดเวลาและถ่ายภาพหน้าโปรแกรม Team Viewer ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ส่งเข้าในทาง CHAT ตามช่องทางการติดต่อ