มือใหม่กับโปรแกรมร้านยา

คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการเริ่มต้นนำคอมพิวเตอร์ หรือ นำโปรแกรมร้านยาเข้ามาใช้ สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมมาก่อน เช่น เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการมีโปรแกรมในร้านยา, มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ประมาณไหน, อุปกรณ์ POS มีอะไรบ้างที่จะนำมาใช้


โปรแกรมร้านขายยา ไฮเจีย ฟาร์มาซี POS และ ระบบคอมพิวเตอร์ จะนำมาใช้งานหน้าร้านขายยา
ประโยชน์ที่ได้ถ้าใช้โปรแกรมไฮเจีย ?

👍 ตัวช่วยงานมาตรฐานร้านยา ตาม GPP

👍 นำอุปกรณ์ POS ช่วยงานขายให้สะดวก

👍 จัดการงานด้านบัญชี การวิเคราะห์ยอดขาย

👍 เปรียบเทียบยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี

👍 จัดการงานดูแลระบบสต๊อกสินค้า

👍 ตรวจสอบเรื่องการหมดอายุของยา

👍 สร้างมาตรฐานการทำฉลากยา

👍 ยกระดับทำฉลากช่วยแบบมี QR Code

👍 บันทึกประวัติการซื้อยาของลูกค้า

👍 ตรวจสอบบิลซื้อยาที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

👍 ตรวจเช็ครายงานต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยตัดสินใจ

👍 การวิเคราะห์การซื้อยาเข้าร้าน

👍 การพิมพ์รายงานที่จำเป็น เช่น รายงาน ข.ย.

👍 ตรวจสอบ/ติดตามการทำงานของพนักงานในร้าน

👍 ตัวช่วยเรื่องงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

👍 ช่วยให้ร้านเติบโตอย่างเป็นระบบ