การนำรายการสินค้าเข้าไฮเจีย (excel)

โปรแกรมไฮเจีย สามารถนำเข้า (import) ข้อมูลสินค้าในร้านยาของเรา จากไฟล์ excel เข้าโปรแกรมได้เลย เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เป็นตัวช่วยใส่ข้อมูลสินค้าเข้าสู่โปรแกรม เพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้น


โปรแกรมร้านขายยา ไฮเจีย ฟาร์มาซี การนำเข้าข้อมููลสินค้าด้วยไฟล์ Excel

วิธีนี้เหมาะสำหรับ ?

✔ ผู้ที่มีรายการสินค้าของร้านตัวเองอยู่แล้ว ในรูปแบบรายการในไฟล์ excel
✔ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว import เข้าโปรแกรมไฮเจีย เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น
✔ ข้อมูลใน excel ยังไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้า
✔ หลังการนำเข้า ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง

❌ ไม่ควรใช้เวลากับ excel มากเกินไป

ผู้ใช้งานที่ไม่มีข้อมูลมาก่อน แนะนำให้ลงข้อมูลในโปรแกรมโดยตรง จะเร็วกว่า


ดาวน์โหลด ไฟล์ excel

> ให้ login เว็บไซต์ เพื่อดาวน์โหลด


วิธีการนำเข้าข้อมูลสินค้า
จัดการรูปแบบและข้อมูลสินค้าในไฟล์ excel เรียบร้อยแล้ว สามารถนำเข้าโปรแกรมด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น ทำได้ด้วยตัวเอง