📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ฐานข้อมูลสินค้าและฉลากยา สำหรับผู้เริ่มต้น

ฐานข้อมูลสินค้าและฉลากยา สำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานทางไฮเจียมีชุดฐานข้อมูลที่มี ข้อมูลสินค้า ข้อมูลยา ฉลากยา ในรูปแบบไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย (backup)

โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ทดสอบ ทดลองใช้งานและเป็นแนวทางในการเริ่มใช้งานจริง

วิธีการต่อไปนี้ ไม่ใช่การนำเข้า หรือ การ Import รายการสินค้าเข้าแบบ excel แต่จะเป็นการแทนที่ข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรม

ดังนั้นไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้งานไปแล้วหรือได้ทำข้อมูลด้วยตัวเองไปแล้ว เพราะข้อมูลที่ทำไปแล้วนั้นจะถูกแทนที่ทับของเดิมทั้งหมดก่อนดำเนินการต้องติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย เวอร์ชันล่าสุด บนคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน

การสั่งซื้อโปรแกรม รุ่น Professional ใช้งานเต็มฟังก์ชัน
รายละเอียด และ ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนต่อไปนี้อ้างอิงโปรแกรมไฮเจียเวอร์ชัน 2.6 เป็นต้นไป

สรุปเป็นขั้นตอนดังนี้
1. คลิก -> ดาวน์โหลดชุดฐานข้อมูลเริ่มต้น
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาชื่อ hygeia_for_starup.BACKUP.zip เป็นไฟล์ ZIP

ให้ทำการ แตกไฟล์ zip หรือการ extract ไฟล์ออกมา จะได้เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า hygeia_for_starup.BACKUP

จากนั้นให้ copy โฟลเดอร์นี้ไปวางไว้ใน โฟลเดอร์ที่เก็บชุดข้อมูลสำรองข้อมูลที่เรากำหนดไว้ในโปรแกรม เช่น D:hygeia_backup เช่นตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

โดยห้ามเปิดเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขไฟล์ใด ๆ ในโฟลเดอร์ hygeia_for_starup.BACKUP เพราะอาจทำให้เรียกคืนไม่สำเร็จได้2. เปิดโปรแกรมไฮเจียและ login เข้าโปรแกรมด้วยชื่อ admin จากนั้นไปที่เมนูตั้งค่า เพื่อเข้าขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล
หากยังไม่ทราบวิธีการ login เข้าโปรแกรม ➡ การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก | สำหรับมือใหม่จะพบกับหน้าต่างสำหรับการเรียกคืนข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกชุดสำรองข้อมูล .BACKUPจากนั้นให้เลือก hygeia_for_starup.BACKUP (ที่อยู่ของไฟล์ตามที่ดาวน์โหลดมา) ตามตัวอย่างภาพนี้ตรวจสอบชื่อ .BACKUP อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเลือกถูกชุด backupจากนั้นให้ยืนยันการเรียกคืนข้อมูล และ รอสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะมีหน้าต่างแสดงบอกว่าเรียบร้อยแล้ว พร้อมคำแนะนำให้ ปิด-เปิด โปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้ง และ เข้าใช้งานได้เลย

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นวิธีเดียวกับการกู้คืนข้อมูล/เรียกคืนข้อมูล (restore) ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการนี้ได้ที่ ➡ เรียกคืนข้อมูลเดิม (restore)


ตัวอย่างฟอร์มรายการสินค้า หลังเรียกคืนแล้วมีรายการสินค้าพร้อมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้นมาให้สินค้าที่เป็นยา จะมีข้อมูลฉลากยามาให้จำนวนหนึ่งเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบแก้ไข หรือ สร้างข้อมูลใหม่ ได้ที่เมนูสินค้า -> รายการสินค้า
คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำ
คำแนะนำสำหรับมือใหม่
การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก มีคำแนะนำการใช้งานแบบเป็น step เพื่อให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างเหมาะสม

การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก | สำหรับมือใหม่หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดออก
กรณีที่เรียกคืนข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้ว หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดออกเพื่อเริ่มต้นใหม่ หรือ เพื่อจัดการข้อมูลด้วยตัวเอง ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้