ฐานข้อมูลสินค้า ฉลากยา สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

ฐานข้อมูลสินค้า ฉลากยา สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานทางไฮเจียมีชุดฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสินค้า มีข้อมูลยา มีฉลากยา แต่จะไม่มีราคาของสินค้าให้ เริ่มต้นให้ในรูปแบบไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อทำการเรียกคืนข้อมูลเข้าโปรแกรมไฮเจียได้เลย

เป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งานโปรแกรม

วิธีการต่อไปนี้ ไม่ใช่การนำเข้า หรือ การ Import รายการสินค้าเข้าแบบ excel แต่จะเป็นการแทนที่ฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรมไฮเจีย

ฉนั้นไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้งานไปแล้ว หรือ ได้ทำข้อมูลด้วยตัวเอง (ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด)ก่อนดำเนินการคุณต้องติดตั้งโปรแกรมไฮเจียบนคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน

การสั่งซื้อโปรแกรม รุ่น Professional ใช้งานเต็มฟังก์ชัน
รายละเอียด และ ขั้นตอนการสั่งซื้อ

สรุปเป็นขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูล (เป็นไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย) ชื่อไฟล์ว่า hygeia_for_starup.bak

เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาไฟล์ดังกล่าวนั้น แนะนำให้เลือกดาวน์โหลดไปยัง Desktop หรือ โฟลเดอร์อื่น ๆ ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ hygeia_for_starup.bak อยู่ในโฟลเดอร์ download บน Desktop ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้2. เปิดโปรแกรมไฮเจียและ login เข้าโปรแกรมด้วยชื่อ admin จากนั้นไปที่เมนูตั้งค่า เพื่อเข้าขั้นตอนการเรียกคืนข้อมูล จากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

หากยังไม่ทราบวิธีการ login เข้าโปรแกรม
การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก | สำหรับมือใหม่จะพบกับหน้าต่างสำหรับการเรียกคืนข้อมูล จะมีข้อความแนะนำให้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1 เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์สำรองข้อมูล
ให้คลิกที่ปุ่ม "เลือกโฟลเดอร์..." และเลือกโฟลเดอร์ หรือ ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 1

เป็นการเลือกโฟลเดอร์ ไม่ใช่เลือกที่ไฟล์ เมื่อเลือกโฟลเดอร์แล้วจะมีไฟล์ที่สามารถเรียกคืนข้อมูลเข้าไฮเจียได้แสดงขึ้นมาจากภาพจะแสดงไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั่นเอง
2. เลือกไฟล์สำรองข้อมูล (.bak) ที่ต้องการเรียกคืนข้อมูล ให้คลิกที่ท้ายรายการไฟล์ hygeia_for_startup.bak ปุ่ม "เลือก"3. ยืนยันการเรียกคืนข้อมูล
ให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการเรียกคืนข้อมูล" ด้านล่างจะมีหน้าต่างให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง พร้อมคำเตือนว่าจะมีการแทนที่ข้อมูลเกิดขึ้น หากต้องการยืนยันการเรียกคืนข้อมูลให้คลิกปุ่ม "ตกลง"รอสักครู่หนึ่ง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะมีหน้าต่างแสดงบอกว่าเรียบร้อยแล้ว พร้อมคำแนะนำให้ ปิด-เปิด โปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้ง และ เข้าใช้งานได้เลยขั้นตอนดังกล่าวเป็นวิธีเดียวกับการกู้คืนข้อมูล หรือ การเรียกคืนข้อมูล (restore) ซึ่งสามารถดู
เรียกคืนข้อมูลเดิม (restore)ตัวอย่างฟอร์มรายการสินค้า หลังเรียกคืนแล้วมีรายการสินค้าพร้อมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้นมาให้สินค้าที่เป็นยา จะมีข้อมูลฉลากยามาให้จำนวนหนึ่งเรียบร้อยแล้วคำแนะนำสำหรับมือใหม่
การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก มีคำแนะนำการใช้งานแบบเป็น step เพื่อให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างเหมาะสม

การใช้งานโปรแกรมครั้งแรก | สำหรับมือใหม่หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดออก
กรณีที่เรียกคืนข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้ว หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดออกเพื่อเริ่มต้นใหม่ หรือ เพื่อจัดการข้อมูลด้วยตัวเอง ให้ไปที่เมนูตั้งค่า ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้