คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
  (14.4k views)
** ผู้ใช้งานใหม่ทุกคนต้อง อ่าน คำแนะนำนี้เสมอ **

ตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางและการเข้าใช้งานโปรแกรมไฮเจีย สำหรับการใช้งานครั้งแรก ตั้งแต่วิธีการเข้าโปรแกรม การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ เริ่มต้น และวิธีการจัดการข้อมูลสินค้าก่อนจะเริ่มต้นใช้งานจริงหน้าร้าน ฯลฯ

1. เริ่มต้นเปิดโปรแกรมไฮเจียฯ

หลังการติดตั้งไฮเจียทุกครั้ง จะมี Shortcut Icon สำหรับเปิดใช้งานโปรแกรมไฮเจียฯ ที่ Desktop ของท่าน ตัวอย่างตามรูปด้านบนนี้ ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมได้เลย