คำแนะนำ ผู้ใช้งานครั้งแรก
 

** ผู้ใช้งานใหม่ทุกคนต้อง อ่าน คำแนะนำนี้เสมอ **

ตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางและการเข้าใช้งานโปรแกรมไฮเจีย สำหรับการใช้งานครั้งแรก ตั้งแต่วิธีการเข้าโปรแกรม การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ และวิธีการทำข้อมูลสินค้า ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานขายจริงหน้าร้าน และระบบงานอื่น ๆ ที่ควรทราบในการใช้งานช่วงแรก ๆ


ads by google.

ให้ คลิก ทีละหัวข้อ เพื่อศึกษารายละเอียดด้านล่างนี้


1. เริ่มต้นเปิดโปรแกรมไฮเจีย

จะมี Shortcut ไอคอนโปรแกรมไฮเจีย บนหน้า desktop ตามตัวอย่างตามรูปด้านบนนี้ ให้ double click เพื่อเปิดโปรแกรม

หลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้ว ระบบจะแสดงขั้นตอนการจัดเตรียมและตรวจเช็คค่าหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้เรารอสักครู่หนึ่ง ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น


2. การ login โปรแกรมไฮเจีย

จากรูปด้านล่างนี้ คือ หน้าจอสำหรับการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานโปรแกรมไฮเจีย

การ login เข้าโปรแกรม ไม่ใช่ Hygeia ID เดียวกับที่สมัครสมาชิกไว้บนเว็บไซต์นี้

โปรแกรมไฮเจีย ไม่ได้ทำงานผ่านเว็บไซต์

โปรแกรมไฮเจีย จะมีชื่อผู้ใช้ที่ชื่อว่า "admin" มาให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดการข้อมูลและตั้งค่าได้ทั้งหมดในโปรแกรม ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

โดยให้ใช้ข้อมูลดังนี้ | เป็นค่าเริ่มต้นที่มีมาให้ในโปรแกรม

ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ว่า = admin

รหัสผ่าน ให้พิมพ์ว่า = password

เฉพาะผู้ใช้งานรุ่น Professional จะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin ได้ที่ เมนูการตั้งค่า

โปรดระมัดระวังในการเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin


สามารถเพิ่มผู้ใช้งานโปรแกรม (User) พนักงาน รวมถึงเจ้าของร้าน ได้ที่ เมนูุคคล -> พนักงาน

พนักงาน หรือ user ที่สร้างขึ้น เราสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และ การเข้าใช้งานโปรแกรมได้


3. ตั้งค่าข้อมูลร้าน

การใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะเปิด ฟอร์มตั้งค่าข้อมูลร้าน ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

ให้เรากรอกข้อมูลของร้าน ข้อมูลส่วนนี้สามารถนำไปออกในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโปรแกรม

สามารถเลือก/กำหนด/ตั้งค่า ได้ตามความเหมาะสม หรือ จะคงไว้ตามค่าเดิมที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก่อน

ฟอร์มตั้งค่าข้อมูลร้านนี้ อยู่ในเมนู - ตั้งค่า - สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง

4. ตั้งค่า การสำรองข้อมูล | backup

ยังอยู่ที่ฟอร์มตั้งค่าข้อมูลร้าน ให้คลิกแท็บ [ตั้งค่า] การสำรองช้อมูล ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

เป็นการกำหนด โฟลเดอร์ ที่เราจะใช้เก็บไฟล์สำรองข้อมูลไฮเจีย หรือที่เรียกว่าไฟล์ backup

สามารถสร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการเองได้เลย ควรเก็บไฟล์สำรองข้อมูลใน drive d: หรือ drive อื่น ๆ ตามที่เรามี แยกออกจาก drive c: เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล


การทำสำรองข้อมูล เป็นแยกเก็บข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมออกมา เผื่อมีเหตุที่ต้องกู้คืนข้อมูล ก็จะสามารถนำไฟล์ที่เราแยกเก็บนั้น มากู้คืนข้อมูลคืนได้ทั้งหมด


ดังนั้นการทำสำรองข้อมูลทุกวันควรทำทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรแกรม


หลังจากกรอกรายละเอียดร้าน และ การตั้งค่าเรื่องสำรองข้อมูล เรียบร้อยแล้วแล้ว

ให้กดปุ่ม บันทึกการตั้งค่า ได้เลย


5. เมนูของโปรแกรม และ ฟอร์ม

จากรูป ส่วนด้านบนสุดของโปรแกรมจะเป็นเมนูของโปรแกรมไฮเจีย โดยจะแยกตามระบบงาน และ ส่วนของเมนูลัดสำหรับงานที่ต้องใช้บ่อย

ผู้ใช้งานสามารถทดลองคลิกดูเมนู เพื่อให้เห็นภาพรวมคร่าว ๆ ว่าในแต่ละเมนูมีอะไรบ้าง หรือ คลิกที่แทบเมนูลัด "ระบบงานหลักในโปรแกรม" จะแสดงฟอร์มที่ใช้บ่อย แยกตามระบบงาน


แสดงภาพรวมของการใช้งานโปรแกรม โดยงานแต่ละงานจะแยกกันตามเมนูหลักของโปรแกรมโดยเราจะเรียกว่า ฟอร์ม ซึ่งโปรแกรมไฮเจียสามารถกดเปิดฟอร์มได้หลายฟอร์มพร้อม ๆ กัน สลับการใช้งานไปมาได้