ประวัติการอัปเดตโปรแกรม

เรามีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอเพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

2.6.9.0 - 09/11/2566ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 09/11/2566

v.2.6.9.1 - 14/11/2566
➡ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
- ปรับ UI/UX ให้เหมาะสมในบางจุด

ปรับปรุง เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า
- หน้าต่างยืนยันบันทึกข้อมูล เพิ่มตัวเลือกให้สำรองข้อมูลหลังบันทึกสำเร็จ

ปรับปรุงข้อมูลระบบ
- ปรับปรุงรายการ TMT (อัปเดต 06/11/2566)

v.2.6.9.0 - 09/11/2566
➡ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

เพิ่มใหม่ ที่เมนูรายงาน -> สต๊อก
- เพิ่ม รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ ระบุวันที่เอง

ปรับปรุง ระบบการบันทึกการขายไม่พอจ่าย
แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีลงรายการสินค้าเดียวกันหลายรายการ และ มีรายการไม่พอจ่ายในบางรายการ

ปรับปรุง ฉลากยา
- ปรับให้ฉลากที่กว้าง 9 cm และ 10 cm พิมพ์ฉลากยาในรูปแบบ 1 และ 2 ได้
- ปรับ UI/UX ให้เหมาะสมกับการใช้งานหน้าร้าน

ปรับปรุง เมนูรายงาน -> สต๊อก
- รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า เตรียมโครงสร้างและปรับปรุงและเปลี่ยนวิธีการคำนวนในหาจำนวนคงเหลือ ณ วันที่เกิดรายการ เพื่อเตรียมใช้ในอนาคต

ปรับปรุงข้อมูลระบบ
- เพิ่มชื่อสามัญทางยา
- เพิ่มประเภทการชำระเงินประเภทอื่น : WeChat
- ปรับปรุงรายการ TMT (อัปเดต 16/10/2566)

การอัปเดทก่อนหน้านี้