ประวัติการอัปเดตโปรแกรม

เรามีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอเพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

2.6.5.0 - 24/05/2566ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 24/05/2566 20:45

➡ ปรับปรุงแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดของโปรแกรมไฮเจีย

ปรับปรุง ที่เพิ่มการแจ้งเตือน Line Notify
- การแจ้งเตือนสรุปยอดขาย เพิ่มการแสดงวันที่และเวลา เพื่อให้ง่ายในการ Search ใน Chat
- ระหว่างลงรายการขายสินค้า หากมีการกดเปลี่ยนราคาขาย จะแจ้งเตือนเมื่อยืนยัน (ไม่ใช่ขั้นตอนรับเงิน)
- การเปลี่ยนชื่อลูกค้าที่บิลขาย แจ้งเตือนเมื่อมีการกดยืนยัน
- การยกเลิกบิลขายทั้งบิล แจ้งเตือนเมื่อมีการกดยืนยัน
- บันทึกยอดเงินทอน เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีการกดยืนยันบันทึก
- หน้ารับสินค้า เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีการยกเลิกการรับสินค้า

ปรับปรุง ที่
- เพิ่มชื่อสามัญทางยา
- ปรับปรุงรายการ TMT (อัปเดต 1/5/66)

การอัปเดทก่อนหน้านี้