ประวัติการอัปเดตโปรแกรม

เรามีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอเพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

v.2.6.3.0 - 01/12/2565ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 01/12/2565 20:10

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูบุคคล -> พนักงาน
- แท็บสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม -> แท็บเพิ่มเติม 4 หัวข้อ เกี่ยวกับรายงาน เพิ่มให้เข้าดูรายงานยอดสินค้าคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ

ปรับปรุง ที่ การค้นหาลูกค้า
- เพิ่มการสืบค้นและการกรองข้อมูลด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

การอัปเดทก่อนหน้านี้