ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy 2.5.8.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 05/10/2564 17:30

อัปเดตย่อย 2.5.8.1 - 07/10/2564 17:10

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขข้อผิดพลาด และ เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย
อัปเดตหลัก 2.5.8.0 -

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขข้อผิดพลาด และ เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสต๊อก -> สต๊อกสินค้า
- เพิ่มตัวเลือก "ปิดการแสดงราคา" เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบจำนวนคงเหลือได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพิ่มใหม่ ที่เมนูรายงาน -> สต๊อก -> รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ ทั้งหมด
- เพิ่มปุ่ม "ดูล๊อต" เพื่อให้ตรวจสอบล๊อตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสินค้านั้น เพื่อให้ตรวจสอบ/แก้ไข หรือ จ่ายออก ได้สะดวกขึ้น
- เพิ่มตัวเลือก "ให้แสดงแต่ข้อมูลล๊อต" เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบโดยเน้นที่เลขล๊อต วันผลิต วันหมดอายุ จำนวนคงเหลือ

ปรับปรุง ที่เมนูขาย -> ขายสินค้า
- การทำจองสินค้าจะมีการรันเลขที่การจอง (เริ่มรันเลขที่ใหม่ อักษรนำหน้า RS) และเมื่อกดรับเงิน (เคลียร์การจอง) จะมีการรันเลขที่บิลขายสินค้าใหม่ (ของเดิมจะใช้เลขที่บิลขายร่วมกัน อาจทำให้สับสนหรือมีการรับเงินข้ามวันแล้วเลขที่ไม่เรียงต่อกัน)

ปรับปรุง ที่เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า
- การกรอกราคาทุน กรณีเปิดระบบ VAT ให้สามารถกรอกราคารวมที่ยังไม่รวม VAT ได้ โปรแกรมจะคำนวนราคาที่เหลือให้อัตโนมัติ
- เพิ่มการตรวจสอบราคาต่อหน่วย หากราคาใหม่มากกว่าราคาเดิมเกิน 50% จะมี popup ถามให้ยืนยันราคา เพื่อป้องการการลงราคาผิดจากการเลือกหน่วยผิด

ปรับปรุง ที่เมนูรายงาน -> สต๊อก -> ความเคลื่อนไหว
- ปรับปรุงการแสดงข้อมูล ในแต่ละรายการที่เคลื่อนไหวแสดงจำนวนคงเหลือจะเป็นคงเหลือของล๊อตที่เกี่ยวข้อง (รับเข้า/จ่ายออก) ซึ่งของเดิมจะแสดงเป็นคงเหลือรวมทุกล๊อต ทำให้สับสนกรณีที่เคลื่อนไหวหลายล๊อตในบิลเดียวกัน

ปรับปรุง ที่เมนูรายงาน ->ขาย -> สรุปยอดขาย กำไร ต้นทุน ตามช่วงเวลา แสดงผลแบบง่ายๆ
- ปรับปรุงและแก้ไขการดึงข้อมูล
- เพิมการแสดง vat ขาย

ปรับปรุง ที่ หน้าต่างการคีย์วันที่ผลิต และ วันที่หมดอายุ
- ปรับปรุง UI/UX ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เพิ่มคีย์ลัดในการกดสลับรูปแบบการช่วยกรอกวันเดือนปี ค.ศ. = alt+1 และ พ.ศ. alt+2
- การกรอกวันที่สามารถกรอกได้แบบไม่ต้องมี / โดยกรอกได้ในรูปแบบ วัน 2 หลัก, เดือน 2 หลัก, ปี 4 หลัก เช่น 01012022 โปรแกรมจะแปลงเป็นวันที่ 01/01/2022

ปรับปรุง ที่ เมนูตั้งค่า -> ประวัติการใช้งาน -> การสั่งพิมพ์เอกสาร
- แก้ไขข้อผิดพลาดในการเก็บ log การสั่งพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ในโปรแกรม

ปรับปรุง ที่ เพื่มชื่อสามัญทางยา
- ANDROGRAPHOLIDE และอื่น ๆ

ปรับปรุง ที่ การส่งข้อความ LINE Notify
- การส่งข้อความเกี่ยวกับบิล ในแต่ละรายการสินค้าจะแสดงราคาไปด้วย

การอัปเดทก่อนหน้านี้