ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

ads by google.

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy 2.5.0.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 26/02/2564 10:00

✔️ Professional Edition

➡ เปิดเวอร์ชัน 2.5.0.0 ประจำปี 2564
➡ ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนร้านบนคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน
➡ ยกเลิกการใช้งานรหัสผลิตภัณฑ์และรหัสลงทะเบียน เปลี่ยนไปใช้งานเลขอ้างอิง
➡ ปรับปรุง UI/UX ให้เหมาะสม รวมไปถึงการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ ที่ หน้าต่างการให้ส่วนลด
- เพิ่มปุ่มตัวช่วยการปัดเศษทศนิยม ปัดลง และ ปัดตามปกติ (ตังแต่ 0.5 ขึ้นไปปัดขึ้น, ต่ำกว่าปัดลง)

เพิ่มใหม่ ที่ เกี่ยวกับระบบตัดจ่ายย้อนหลัง
- เพิ่มการแสดงประวัติไม่พอจ่าย จากการจ่ายเพื่อปรับสต๊อกทุกประเภท เพื่อให้เข้าเงื่อนไขตัดจ่ายย้อนหลังได้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า เงินสด (ปลีกส่ง)
- ส่วนของลูกค้าเพิ่มแสดงข้อมูล การมาล่าสุดวันที่เท่าไร โปรแกรมจะแสดงสลับกับ อายุ/น้ำหนัก ให้อัตโนมัติหากมีข้อมูลที่เหมาะสม หรือ กรณีที่เปิดหน้าขาย ซ้าย-ขวา จะมีปุ่มให้คลิกสลับดูข้อมูลเองได้
- หน้าต่างการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหลังยืนยันการขาย เพิ่มเติมการพิมพ์ใบเสร็จแบบอื่น ๆ
- หน้าต่างค้นหาสินค้า เพิ่มการจำคำค้นหาล่าสุด เพื่อให้สะดวกในการใช้คำค้นหาเดิมอีกครั้งหากต้องการลงรายการขายในสินค้าที่มีชื่อคล้ายกัน

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ตรวจสอบบิลขายสินค้า แก้ไข ยกเลิก
- เพิ่มปุ่มส่งออกเป็นไฟล์ excel ที่รายการบิลที่ดึงข้อมูล

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูจัดซื้อ -> สั่งซื้อสินค้า
- เพิ่มปุ่ม ปลดสถานะรับสินค้าเรียบร้อยแล้วออก สำหรับกรณีที่นำใบสั่งซื้อไปสร้างเป็นการรับสินค้าแล้วต้องการยกเลิกการอ้างอิงกัน (แต่จะไม่ใช่การยกเลิกการรับสินค้า)

เพิ่มใหม่ ที่ การพิมพ์ฉลากสินค้า
- เพิ่มตัวเลือกให้พิมพ์แบบขนาด 8x5cm กรณีไม่ได้พิมพ์จากหน้าขาย เช่น การพิมพ์จากหน้าจัดการฉลากสินค้า ก็สามารถพิมพ์แบบ 8x5cm ได้ เฉพาะที่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลาก 2 เครื่อง

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> กำหนดราคาขายส่ง อัตโนมัติ
- เพิ่มตัวช่วยระบุการเพิ่มราคาส่ง เป็น % โดยเพิ่มจากราคาขายปลีก เช่น ต้องการให้ราคาส่ง 1 เป็น 10% จากราคาขายปัจจุบัน
- และปรับปรุงระบบให้สามารถกำหนดอัตโนมัติไปถึงระดับราคาส่งในหน่วยอื่น ๆ

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> จัดการฉลากสินค้า และ ฉลากช่วย
- การจัดการฉลากช่วย เพิ่มปุ่มคัดลอกฉลากช่วยจากสินค้าอื่นมาใช้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า
- เพิ่มตัวช่วย ให้โปรแกรมระบุเลขบาร์โค้ด 1 ให้กับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด | มีผลทั้งหมด

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> ปรับข้อมูลสินค้า | ไฟล์ excel
- เพิ่มหน้าจอ ปรับปรุงราคาขาย สำหรับส่งออกไฟล์ excel ไปแก้ไขราคา และ นำไฟล์นั้นกลับมาเข้าโปรแกรมเพื่อปรับปรุงราคาขาย โดยจะเทียบและปรับปรุงราคาโดยเลขบาร์โค้ดหรือรหัสที่ตั้งเอง

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูบุคคล -> พนักงาน
- แท็บสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม เพิ่มการตั้งค่าให้พนักงานมีสิทธิ์กดปุ่มจ่ายออกเพื่อปรับสต๊อกที่หน้าขายได้ (ถึงแม้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเมนูสต๊อก)

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย
- รายงานวิเคราะห์การขายสินค้า แสดงจำนวนขายย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเงื่อนไขการดึงข้อมูล , ประเภทสินค้า, ผู้จำหน่ายที่จะซื้อ, ชั้นวาง
- เพิ่มรายงานใหม่ รายงานแสดงการรับเงิน-ทอนเงิน | ประจำเดือน

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> รูปแบบการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน
- เพิ่มการกำหนดว่าจะแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือไม่ (หากระบุ) มีผลเฉพาะแบบสลิปใบเสร็จรับเงินเท่านั้น,, หากร้านที่จดทะเบียน vat และมีการพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ จะแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเสมอ (หากระบุ)

ปรับปรุง ที่ ระบบการส่งข้อความ LINE Notify
- ปรับปรุงการส่งข้อความให้สอดคล้องกับระบบของ LINE เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุง ที่ ใบสั่งยาออนไลน์ (สปสช.)
- ให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับปรุง ที่ ระบบการลงทะเบียนร้าน ในโปรแกรมได้ทันที
- เพื่อให้สะดวกในการสั่งซื้อโปรแกรมให้ได้มากยิ่งขึ้น (โดยไม่ต้องลงทะเบียนร้านที่เว็บเองแบบเดิมแล้ว)

ปรับปรุง ที่ เพิ่มระบบการรีเซ็ตรหัสผ่านของ admin
- กรณีที่เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin แล้วลืมรหัสผ่าน,, ทำให้สามารถ login ด้วย hgyeia id ที่เคยสมัครสมาชิกเข้ามาจากหน้าจอโปรแกรมได้เลย หากข้อมูลถูกต้องจะรีเซ็ตรหัสผ่านของ admin กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อกลับมายังทีมงานไฮเจียแบบเก่า

การอัปเดทก่อนหน้านี้