ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
อัปเดตหลัก 2.5.12.0 - ระหว่างดำเนินการ

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย
➡ ปรับปรุงแก้ไขการทำงานบางอย่างให้เข้ากับ Windows 11
➡ ปรับปรุงแก้ไขการคำนวนบิลขายที่มี VAT

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> จัดการฉลากสินค้า และ ฉลากช่วย
- หน้าต่างจัดการฉลากช่วย ในแท็บขนาดอักษร... เพิ่มตัวช่วย "การปรับตำแหน่งของฉลากช่วยนี้ ให้มีผลกับฉลากช่วยอื่นด้วยทั้งหมด"

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูบุคคล -> พนักงาน
- แท็บสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม
-> แท็บย่อยเพิ่มเติม 3
- เพิ่มการกำหนด ไม่มีสิทธิ์เข้าดูรายงานในเมนูจัดซื้อได้
- เพิ่มการกำหนด ไม่มีสิทธิ์ ค้นหาข้อมูลเดิม หน้ารับสินค้า

-> แท็บย่อยเพิ่มเติม 4
- เพิ่มการกำหนด มีสิทธิ์เปิดหน้าสินค้าเหลือน้อย (บนแถบเมนูลัด)

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> ข้อมูลร้านและตั้งค่าการใช้งาน...
- แท็บตั้งค่าการใช้งาน เพิ่มการกำหนด "พิมพ์บิลขาย วันที่บิลให้แสดงเวลา (ชั่วโมง นาที)"

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า ขายเครดิต
- ปรับปรุงเรื่องสิทธิ์ความเข้มงวดการใช้งานของพนักงาน ให้เป็นแบบเดียวกับหน้าขายสินค้าปกติ เช่น การลบรายการขายที่ยังไม่ได้รับเงิน การปิดหน้าขายเครดิตแบบที่ยังมีรายการค้างอยู่ และ สิทธิ์การเปิดลิ้นชักเก็บเงิน และเพิ่มให้มีการส่ง LINE Notify ไปยังเจ้าของร้าน

ปรับปรุง ที่เมนูตั้งค่า -> ประวัติการใช้งาน -> การพิมพ์เอกสาร
- ประวัติการพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการขายสินค้า จะเพิ่มการแสดงจำนวนเงินของบิลเพื่อให้สะดวกการตรวจสอบ

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> การลบข้อมูล
- เพิ่มการลบข้อมูล บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสันพันธ์ทั้งหมด

ปรับปรุง ที่ เพื่มชื่อสามัญทางยา
ปรับปรุง ที่ อัปเดตรายการ TMT (อ้างอิง สมสท. วันที่ 16/05/2565)

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy 2.5.11.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 15/02/2565 23:55

อัปเดตหลัก 2.5.11.0

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย
➡ ปรับปรุงแก้ไขการทำงานบางอย่างให้เข้ากับ Windows 11

➡ ปรับปรุงโครงสร้างบางอย่างของโปรแกรมเพื่อเตรียมอัปเดตฟีเจอร์สำคัญในอนาคต

การอัปเดทก่อนหน้านี้