ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy 2.5.6.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 22/07/2564 15:15

✔️ Professional Edition

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขข้อผิดพลาด และ เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ตรวจสอบบิลขายสินค้า
- เพิ่มเงื่อนไข ไม่รวมบิลที่ยกเลิก

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> รายการสินค้า
- แท็บค้นหาข้อมูลเดิม ที่รายการสินค้าที่ค้นหา เพิ่มปุ่มท้ายรายการ "จุดสั่งซื้อ" เพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไข จุดสั่งซื้อ และ จำนวนสูงสุดทีต้องการมี ได้โดยไม่ต้องเปิดดูข้อมูลสินค้าทั้งหมด เพื่อความรวดเร็ว

- แท็บรายละเอียดสินค้า -> แท็บสินค้าควบคุม เพิ่มการบันทึกว่าสินค้านี้เป็น ชุดตรวจโควิด rapid antigen test

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย -> รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
- เพิ่มแท็บ รายการสินค้าที่ยกเลิก เพื่อแสดงว่าในวันนี้มีการยกเลิกสินค้าอะไรบ้าง บิลอะไรบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย -> รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- เพิ่มแท็บ แยกตามบิล เพื่อแสดงสรุปบิลขายที่เกิดขึ้นทั้งเดือน และ export to excel ได้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> สต๊อก -> รายงานสินค้าเหลือน้อย
- เพื่มเงื่อนไข ให้ระบุช่วงวันที่ขายเป็นจำนวนวันได้ (จำนวนวันที่ผ่านมา)

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> โครงการพิเศษ
- เพิ่มรายงานขาย ชุดตรวจโควิด rapid antigen test แยกตามเดือน ส่งออกรายการขายเป็น excel

เพิ่มใหม่ ที่ หน้าต่างปรับสต๊อกด่วน
- เพิ่มแท็บ "รับเข้าด่วน" สำหรับการรับเข้าแบบปรับสต๊อกด่วน แบบระบุจำนวนและล๊อตสินค้าได้เลย
- เพิ่มแท็บ "จ่ายออกทั้งล๊อต" เพื่อให้จ่ายล๊อตนั้นออกเพื่อปรับสต๊อกด่วนได้เลย

ปรับปรุง ที่ การตัดจ่ายย้อนหลัง หลังจากการทำรับสินค้า
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการกดปุ่มตัดจ่ายย้อนหลังทั้งหมด

ปรับปรุง ที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของพนักงาน
- กรณีทีตั้งค่าให้พนักงานไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนการดึงราคาขายเป็นราคาส่ง พนักงานจะไม่มีสิทธิ์เห็นราคาส่ง

ปรับปรุง ที่เกี่ยวกับการส่งข้อความ LINE Notify
- เพิ่มการเชื่อมต่อใหม่ (re-connect) ของระบบ LINE Notify กรณีที่ Internet มีปัญหาและถูกบล๊อกการส่งข้อความไปแล้วชัวคราว ประมาณ 15-30 นาที เพื่อเป็นตัวช่วยให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอัปเดตย่อย 2.5.6.1 -- ระหว่างดำเนินการ
➡ แก้ไขข้อผิดพลาด ในการคำนวนราคาต้นทุนเฉลี่ยสำหรับการตัดจ่ายย้อนหลังแบบตัดจ่ายหลายล๊อตและการคำนวนราคาของบิลใหม่

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย
- เพิ่ม COVID Dashboard สรุปสถานการณ์ประจำวัน

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ตรวจสอบบิลขายสินค้า
- เมื่อกดดูบิล ในแต่ละรายการขาย เพิ่มปุ่มแก้ไขต้นทุนในบิล

การอัปเดทก่อนหน้านี้