ประวัติการอัปเดตโปรแกรม

เรามีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอเพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี

รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
v.2.6.14.0
➡ มีการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป

เพิ่มใหม่ที่เมนูขาย
- เพิ่มฟอร์ม พิมพ์รหัสสีบ่งบอกวันหมดอายุของยา วนสีคำนวนตามปีอัตโนมัติ

เพิ่มใหม่ที่เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า
- แท็บค้นหาข้อมูลเดิม เพิ่มปุ่ม export to excel แสดงแยกเป็นรายการสินค้าที่รับสินค้า

ปรับปรุงที่เมนูสินค้า -> จัดการ : ข้อมูลยา
- ปรับปรุงเงื่อนไขตัวช่วยค้นหาสินค้า

ปรับปรุงที่เมนูรายงาน -> สต๊อก -> สินค้าที่มีจำนวนคงเหลือน้อย | ตามช่วงที่ขายไป
- เพิ่มคอลัม ผู้จำหน่ายที่เคยได้ราคาถูกสุด พร้อมแสดงราคาถูกสุด

ปรับปรุงข้อมูลระบบ
- ปรับปรุงรายการ TMT (ข้อมูล 20/05/2567)
- เพิ่มชื่อสามัญทางยา

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

2.6.13.0 - 12/04/2567ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 12/04/2567

v.2.6.13.0 - 12/04/2567
➡ มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ

เพิ่มใหม่ที่เมนูสินค้า -> รายการสินค้า
- แท็บประวัติการใช้งาน -> แท็บซื้อ เพิ่มเงื่อนไขช่วงวันที่ซื้อ และ การ export to excel

เพิ่มใหม่ที่เมนูรายงาน -> รายงานร้านยา GPP -> ข.ย.11 v.2
- เพิ่มแท็บ "ล๊อตที่ไม่เคยทำขายเลย (มีของเต็มล๊อต)" กรณีที่ยังมีของเท่าที่เคยซื้อมา สำหรับพิมพ์ zeo report

เพิ่มใหม่ที่เมนูข้อมูลอื่น -> บุคคล -> ธนาคาร
- เพิ่มตัวเลือกการกำหนดธนาคารนี้ แสดงในงานขาย และ แสดงในงานรับสินค้า สำหรับกรณีที่ร้านมีธนาคารหลายบัญชีและมีการแยกบัญชีซื้อขาย เพื่อให้สะดวกในการนำใช้เลือกบันทึกข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลระบบ
- ปรับปรุงรายการ TMT (ข้อมูล 01/04/2567)

การอัปเดทก่อนหน้านี้