ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy 2.5.4.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 07/05/2564 11:00

✔️ Professional Edition

➡ ปรับปรุง UI/UX ให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย

การอัปเดทก่อนหน้านี้