ประวัติการอัปเดตโปรแกรม

เรามีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอเพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy 2.6.1.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 29/08/2565 22:00

อัปเดตหลัก 2.6.1.0 - 29/08/2565 22:00

➡ ปรับปรุง UI/UX ในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานโปรแกรมที่ดียิ่งขึ้น
➡ แก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมไฮเจีย
➡ ปรับปรุงแก้ไขการทำงานบางอย่างให้เข้ากับ Windows 11

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า
- เพิ่มการเก็บประวัติการใช้งาน กรณีลงรายการขายสินค้าแล้วกดลบออก
- เพิ่มการส่ง LINE Notify กรณีกดปิดหน้าขายสินค้าที่มีรายการสินค้าค้างไว้ (ยังไม่ได้ยินยันรับเงิน)

ปรับปรุง ที่ เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า
- ปรับปรุงการส่ง LINE Notify หลังบันทึกรับสินค้า ประเภทจากการซื้อ จะมีแจ้งประเภทการชำระ (เงินสด/เครดิต)

ปรับปรุง ที่ เมนูตั้งค่า -> บริการส่งข้อความ Line Notify
- การทดสอบการส่งข้อความ ให้สามารถรับ message ตอบกลับจาก LINE Server ได้กรณีที่ส่งไม่สำเร็จเพื่อให้ทราบสาเหตุ

การอัปเดทก่อนหน้านี้