📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

เครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ออกเป็นแนวตั้ง

เครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ออกเป็นแนวตั้ง

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ฉลากออกแนวตั้ง ที่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กใส่กระดาษได้แค่หน้ากว้าง 5 cm

เราต้องใช้สติกเกอร์ขนาด 5x8 cm เพื่อให้ออกทางแนวตั้ง แต่ข้อมูลในฉลากต้องเป็นแนวปกติ คือ 8 x 5 cm จึงต้องมีการตั้งค่าขนาดกระดาษและรูปแบบการพิมพ์ที่ไม่เหมือนเครื่องพิมพ์ปกติที่ใส่หน้ากว้าง cm ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไร

ตัวอย่าง เวลากระดาษสติกเกอร์ 5x8cm ออกจากเครื่องจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ สังเกตุว่าข้อความยังคงเป็นแนวปกติหากมีการตั้งค่าพิเศษอื่นใดนอกเหนือจากนี้ อาจจะต้องติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์นั้น ๆ เพื่อหาวิธีการตั้งค่าหรือดัดแปลงให้เหมาะสม

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ต้องลงไดร์เวอร์ให้เรียบร้อยและทดสอบการพิมพ์จริงให้ปกติก่อน)
คลิก การทดสอบ Print Test Page

ทีมงานได้สรุปขั้นตอนเบื้องต้นไว้ให้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

1. เปิด Control Panel (แผงควบคุม)
ที่วินโดว์ของเราให้เปิด Control Panel ขึ้นมาแล้วไปที่ Devices and Printers จะได้หน้าจอตามภาพด้านล่างนี้ จากนั้นให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ TSC 245 แล้วเลือก Printing preferences (ขั้นตอนนี้หากไม่มีเครื่องพิมพ์ที่เราใช้ขึ้นมาให้เลือก แสดงว่าการลงไดร์เวอร์ยังไม่สมบูรณ์ หรือ ลงผิด)2. กำหนดขนาดกระดาษ
จากภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ปุ่มแก้ไข เพื่อกำหนดขนาดกระดาษตามจริง ที่เราใส่นั่นก็คือ 50mm x 80mm3. กำหนดแนวการพิมพ์
จากภาพด้านล่างนี้ ส่วนของแนวการพิมพ์ ให้เลือกเป็นแนวนอน (เพราะแนวการพิมพ์ยังเป็นที่ 8x5cm จึงต้องเป็นแนวนอนของกระดาษ 5x8cm)4. ตั้งค่าระยะขอบ
จากภาพด้านล่างนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม "ตัวเลือกขั้นสูง..."


จะได้หน้าจอตามภาพด้านล่างนี้ แท็บแรก "ตัวเลือกการพิมพ์" ส่วนของการปรับตำแหน่ง ค่าที่ทางเราทดสอบที่เหมาะสม (ตามภาพด้านล่างนี้เลย)

อ็อฟเซตแนวนอน = -1.0 mm
คือ ค่าระยะห่างขอบฉลากด้านบน ใส่ -1 เพื่อให้การพิมพ์ขยับขึ้นไปชิดขอบทางด้านซ้าย 1 mm (มองในแนวตั้ง)

อ็อฟเซตแนวตั้ง = -2.5 mm
คือ ค่าระยะห่างขอบฉลากด้านซ้าย ใส่ -2.5 เพื่อให้การพิมพ์ขยัขออกขอบด้านล่าง 2.5mm (มองในแนวตั้ง)
หากต้องการมากกว่านี้ให้้ใส่ -3.0mm ก็ได้

ดูตัวอย่างค่า อ็อฟเซตแนวนอน/ตั้ง ว่ามีผลต่อการขยับการพิมพ์แนวตั้งอย่างไร ตามภาพด้านล่างนี้การใส่ค่า อ็อฟเซตแนวนอน/แนวตั้งนี้ เราสามารถทดลองใส่ค่าอื่น ๆ ดูเพื่อการพิมพ์ขยับขึ้น/ลง หรือ ขยับชิดซ้าย มากน้อยตามความต้องการได้เลยยังอยู่ที่ตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกที่แท็บ "ตัวเลือกไดรเวอร์" ให้ติ๊กที่ช่อง ปิดใช้ขนาดกระดาษที่ผู้ใช้กำหนด ตามภาพด้านล่างนี้


เสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม OK หน้าต่างตัวเลือกขั้นสูง และ หน้าต่าง Printing Preferences ไปได้เลย


4. กำหนดเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ไปยังเครื่องพิมพ์อื่น
เพื่อไม่ให้โปรแกรมไฮเจีย ดึงการตั้งค่า แบบ 5x8 cm ไปแสดงตัวอย่างที่ตัวโปรแกรม เราจำเป็นต้องสลับการกำหนดค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ตัววินโดว์ (default printer) หากเรามีเครื่องพิมพ์อื่น ๆ ให้ไปเลือกที่เครื่องพิมพ์นั้น ๆ หรือ ถ้าไม่มีก็ให้เลือกที่เครื่องพิมพ์ PDF ก็ได้ หรือ ถ้าไม่มีอีก ให้เลือกเครื่องพิมพ์อื่น ๆ ที่วินโดว์มีมาให้ เช่น FAX, OneNote, XPS เป็นต้น โดยให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์นั้น ๆ แล้วเลือก Set as default printer ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


5. ที่โปรแกรมไฮเจีย ต้องตั้งค่าอะไรไหม ?
ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มแล้ว สามารถทำสอบการพิมพ์ได้เลย (จากภาพจะเห็นว่าตัวอย่างการพิมพ์ การตั้งค่ายังคงแสดงมุมมองตามจริงที่ 8x5cm เสมอ)ทำข้อมูลฉลากยาอย่างไร

วิธีการสร้างฉลากยาในโปรแกรมไฮเจีย