📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลล๊อตสินค้า

ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลล๊อตสินค้า

ฟอร์มนี้อยู่ที่เมนูสต๊อก -> ล๊อต | ตรวจสอบ : ล๊อตสินค้า และ แก้ไขรายละเอียดล๊อตเงื่อนไขสำหรับการสืบค้นสินค้า
ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ เราสามารถระบุเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้การค้นหาล๊อตที่ต้องการได้ หรือ ง่าย ๆ คือ พิมพ์คำค้นหา หรือ สแกนบาร์โค้ดในช่องนั้นก็ได้

เพราะ ล๊อตสินค้าในระบบอาจจะมีเยอะมาก สินค้า 1 ไอเท็ม สามารถมีได้หลายล๊อต การทำสต๊อกของเรา


เหมาะสำหรับตรวจเช็คสต๊อกสินค้าในระดับล๊อต
➡ แก้ไขชื่อล๊อตได้
➡ แก้ไขวันที่ผลิตได้
➡ แก้ไขวันหมดอายุได้
➡ แก้ไขราคาทุนต่อหน่วยในล๊อตนั้น ๆ ได้เลย
➡ กดจ่ายล๊อตนั้นออกจากสต๊อกได้ทันที

โดยให้คลิกที่ปุ่มเล็ก ๆ หลังช่องที่ต้องการแก้ไขได้เลย


มีบอกว่าล๊อตนั้น ๆ ได้มาจากผู้จำหน่ายรายใด และเมื่อไร ระบบจะดึงข้อมูลนี้มาจากการรับสินค้าจากการซื้อมาแสดง ฉนั้นทุกครั้งที่มีการทำรับสินค้าจากการซื้อระบบจะสร้างล๊อตให้เสมอ เราสามารถมาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลล๊อตสินค้าได้ที่ฟอร์มนี้

มีปุ่ม ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้สามารถส่งออกรายการตามที่สืบค้นเป็นไฟล์ Excel ได้ เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ หรือ สั่งพิมพ์ออกมาเป็น A4 แนวนอนก็ได้ ตามต้องการ