📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

นำข้อมูลร้านหลัก ไปเรียกคืนข้อมูลเข้าร้านสาขา ทำข้อมูลตั้งต้น

นำข้อมูลร้านหลัก ไปเรียกคืนข้อมูลเข้าร้านสาขา ทำข้อมูลตั้งต้น

ผู้ใช้งานที่ใช้โปรแกรมไฮเจียอยู่แล้วเมื่อเปิดร้านสาขาใหม่ สามารถนำข้อมูลของร้านหลักไปเรียกคืนข้อมูลเข้าโปรแกรมไฮเจียของร้านสาขาได้เลย เพื่อให้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับให้สาขานั้น ๆ เริ่มต้นใช้งานใหม่โดยที่ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด และ ไม่ต้องใช้วิธี import ด้วย excel file

* ข้อมูลของแต่ละสาขาจะแยกกันอิสระ ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกัน
** วิธีการนี้คือหลักการพื้นฐานของระบบ backup & restore นั่นเอง

วิธีการดำเนินการ


1. ให้นำ backup ล่าสุดหรือ backup ที่ต้องการจากไฮเจียจากร้านหลัก จำนวน 1 ชุด หรือ 1 ไฟล์ (หากเป็น backup ของไฮเจียเวอร์ชันเก่า 2.4) มาวางในคอมพิวเตอร์ของร้านสาขาการนำ backup จากร้าน 1 หมายถึง การ copy backup ใส่ thumbdrive หรือ external hdd หรือ ส่งเมล หรือ ผ่าน cloud หรือ วิธีการอื่น ๆ ได้ทุกวิธีที่จะนำ backup นั้นมาวางในคอมพิวเตอร์ของร้านสาขาให้ได้

เมื่อนำ backup มาได้แล้วให้ นำมาวางเตรียมไว้บนคอมพิวเตอร์ร้านสาขา อาจจะวางไว้ที่ desktop เพื่อให้สะดวกในการเรียกหา หรือ วางในที่อื่นได้ตามต้องการ2. ในคอมพิวเตอร์ของร้านสาขา เมื่อเข้าโปรแกรมได้แล้วจากการส่งมอบโปรแกรมเมื่อสั่งซื้อเสร็จสิ้น

ให้เข้าโปรแกรมด้วย admin password ตามค่าเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

3. การเข้าโปรแกรมครั้งแรกอาจมีหน้าต่างให้ตั้งค่าข้อมูลร้าน ให้กดปิดได้เลย เนื่องจากเราจะทำการเรียกคืนข้อมูลจาก backup ที่นำมาร้านหลัก

ไปที่เมนูตั้งค่า -> การเรียกคืนข้อมูลและกดเลือก backup ที่นำมาจากข้อ 1 ได้เลยในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการเรียกคืนข้อมูล (Restore)
คลิก ดูคำแนะนำการเรียกคืนข้อมูล

หลังเรียกคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปิด-เปิดโปรแกรมใหม่ การเข้าโปรแกรมด้วยชื่อผู้ใช้ admin จะใช้รหัสผ่านเดียวกันกับร้านหลักที่นำ backup มา4. เมื่อเรียกคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของร้านสาขาจะมีข้อมูลเหมือนกับร้านหลักทุกอย่าง รวมถึงบิลขาย บิลซื้อ ของในสต๊อก ดังนั้นหากต้องการลบข้อมูลดังกล่าวออก เพื่อให้เหลือแต่ข้อมูลหลักเช่น สินค้า ฉลาก และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ให้ทำได้ที่เมนูตั้งค่าตามตัวอย่างในภาพนี้

5. เมื่อลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มตั่งค่าข้อมูลร้านใหม่ที่เมนูตั้งค่า เพื่อกำหนดชื่อร้าน ที่อยู่ , รหัสผ่านของ admin และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการของร้านสาขานี้ได้เลย ข้อมูลที่เปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม ไม่กระทบกับร้านหลักที่เรานำ backup มา (ระบบทั้งหมดเป็น ออฟไลน์)

จากนั้น ปิด-เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งและกลับมาใช้งานตามปกติได้เลย