ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน A4 ที่ font ผิดปกติ
อันเนื่องมาจาก Windows ที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มี Angsana Font ติดตั้งอยู่ โปรแกรมจึงพยายามค้นหา font อื่นมาทดแทน จึงอาจทำให้สัดส่วนที่ print ออกมานั้นผิดปกติการ Install Font
ในโปรแกรมไฮเจีย ได้เตรียมช่องทางดาวน์โหลด Angsana Font ไว้ให้แล้วไฟล์ที่ได้จะเป็น .zip ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะพบกับ AngsanaFontดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ angsana.ttc

** หากลูกค้าใช้โปรแกรม winzip หรือ winrar แนะนำให้ลากไฟล์ font ออกมาข้างนอก zip ก่อน จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ angsana.ttcจากตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้ง Font ลง Windows ได้เลย

** หากดับเบิ้ลคลิก angsana.ttc แล้วไม่ได้ขึ้นอย่างในภาพด้านล่างนี้ ให้เปลี่ยนเป็นคลิกขวาที่ angsana.ttc แล้วเลือก Open with -> Windows Font viewerเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กลับไปตรวจสอบที่บิล หรือ รายงาน A4 อีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีการแสดงอักษรแบบปกติเรียบร้อยแล้ว