📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

บิลหรือรายงาน A4 ที่อักษรผิดปกติ เนื่องจากเครื่องไม่มี Angsana font

บิลหรือรายงาน A4 ที่อักษรผิดปกติ เนื่องจากเครื่องไม่มี Angsana font

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน A4 ที่ font ผิดปกติ
อันเนื่องมาจาก Windows ที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มี Angsana Font ติดตั้งอยู่ โปรแกรมจึงพยายามค้นหา font อื่นมาทดแทน จึงอาจทำให้สัดส่วนที่ print ออกมานั้นผิดปกติการ Install Font
ในโปรแกรมไฮเจีย ได้เตรียมช่องทางดาวน์โหลด Angsana Font ไว้ให้แล้วไฟล์ที่ได้จะเป็น .zip ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะพบกับ AngsanaFontดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ angsana.ttc

** หากลูกค้าใช้โปรแกรม winzip หรือ winrar แนะนำให้ลากไฟล์ font ออกมาข้างนอก zip ก่อน จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ angsana.ttcจากตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้ง Font ลง Windows ได้เลย

** หากดับเบิ้ลคลิก angsana.ttc แล้วไม่ได้ขึ้นอย่างในภาพด้านล่างนี้ ให้เปลี่ยนเป็นคลิกขวาที่ angsana.ttc แล้วเลือก Open with -> Windows Font viewerเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ restart คอมพิวเตอร์ จากนั้นให้กลับไปตรวจสอบที่บิล หรือ รายงาน A4 อีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีการแสดงอักษรแบบปกติเรียบร้อยแล้ว