📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การแก้ไขต้นทุนผิด ที่ทำขายไปแล้ว

การแก้ไขต้นทุนผิด ที่ทำขายไปแล้ว

ระบบต้นทุนในโปรแกรมจะรันตามล๊อตที่จ่ายจริง เมื่อยืนยันการขายเรียบร้อยแล้ว ต้นทุนของล๊อตที่ถูกจ่ายไปนั้นจะถูกบันทึกลงบิลขาย ซึ่งสามารถแก้ไขต้นทุนได้ หากพบว่าต้นทุนนั้นไม่ถูกต้อง

การดำเนินการนี้ทำได้เฉพาะ admin หรือ พนักงานสิทธิ์ผู้จัดการร้าน เท่านั้น

วิธีการตรวจสอบและแก้ไขทุนในบิลขาย
เปิดหน้าฟอร์มตามตัวอย่างภาพต่อไปนี้ตัวอย่างหน้าฟอร์มแก้ไขราคาทุนในบิลขาย หน้านี้จะแสดงเฉพาะ ทุนในบิลขาย ไม่ตรงกับ ทุนปัจจุบัน ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ทุนปัจจุบัน ดึงมาจากหน้ารายการสินค้า (ยังไม่ใช่ทุนในล๊อต) หากทุนปัจจุบันยังไม่ใช่ราคาที่ถูกต้อง ให้แก้ไขทุนปัจจุบันก่อนตัวอย่าง การขายที่เกิดขึ้นไปแล้วด้วยทุน 0 บาทหากต้องการแก้ไขจากทุน 0 บาทที่ขายไป ต้องการแก้ไขให้เป็นทุนปัจจุบัน 13 บาท จากตัวอย่าง ให้คลิกที่ท้ายรายการที่ต้องการแก้ไขที่ปุ่ม "ปรับราคาทุน"ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งและคลิกปุ่ม "ยืนยัน"เมื่อกลับมาตรวจสอบที่รายงานขาย จะพบว่าต้นทุนถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วกรณีที่มีหลายรายการที่ต้นทุนผิด สามารถกดปุ่ม "ปรับราคาทุน ทั้งหมด" ได้ (ดำเนินการนี้ด้วยความระมัดระวัง)วิธีที่ 2 จากหน้าตรวจสอบแก้ไขบิล
ในเมนูขาย ตามตัวอย่างภาพนี้คลิกดูบิล ที่ต้องการตรวจสอบ และ ต้องการแก้ไขทุนคลิกที่รายการสินค้าที่ต้องการตรวจสอบและแก้ไขทุน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "แก้ไขราคาทุนในบิล"ใส่ต้นทุนใหม่ทีต้องการ และ กดปุ่มตกลงต้นทุนใหม่จะถูกแก้ไขในบิลขายเรียบร้อยแล้ว