📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การรับข้อความเข้า LINE กลุ่ม และการรับข้อความแยกสาขา

การรับข้อความเข้า LINE กลุ่ม และการรับข้อความแยกสาขา

นอกเหนือจากการรับข้อความเข้า LINE แบบ 1-on-1 เรายังสามารถรับข้อความเข้า LINE กลุ่มได้ เหมาะสำหรับการรับข้อความเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มรับทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในร้านยาที่ส่งจากโปรแกรมไฮเจีย หรือการประยุกต์ใช้สำหรับที่มีร้านยาหลายสาขา ให้ 1 สาขา ส่งเข้า 1 LINE กลุ่ม เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลสำหรับวิธีการสร้าง TOKEN และ การตั้งค่า LINE Notify ในโปรแกรมไฮเจียยังเป็นวิธีเดิม

ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้งานระบบส่งข้อความนี้มาก่อนสามารถดูได้จาก
วิธีการรับข้อความจากโปรแกรมไฮเจียไปยังมือถือของคุณ ผ่านบริการ LINE Notify


ต้องสร้าง LINE กลุ่มก่อน
เปิด LINE App บนมือถือของท่าน

ในแท็บ "หน้าหลัก" ภายใต้หัวข้อ "กลุ่ม" ให้ทัชที่ "สร้างกลุ่ม"


จากนั้นให้เลือกเพื่อนที่ต้องการเข้ากลุ่ม หรือไม่ต้องเลือกคนอื่นก็ได้ แต่ต้องเลือกเพื่อนที่ชื่อ Line Notify เข้ากลุ่มนี้ด้วยเสมอ เพราะ LineNotify จะเป็นผู้ส่งข้อความแชทให้ในกลุ่ม

กรณีทีคุณไม่ได้เพิ่มเพื่อน LineNotify ให้เพิ่มก่อนก็ได้ โดยเพิ่มจากไอดี @linenotify


จากนั้นให้ตั้งชื่อกลุ่มตามต้องการ หรือ ตั้งเป็นชื่อร้านยาตามสาขานั้น ๆ ก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทัชที่ "สร้าง"


เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง LINE กลุ่มเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างกลุ่มที่ทดสอบสร้างนี้มีสมาชิก 2 คนคือ ตัวเราเอง และ Line Notify สำหรับส่งแจ้งเตือน


สร้าง TOKEN ตามปกติ
ตั้งชื่อ TOKEN ที่ต้องการ และคลิกเลือก LINE กลุ่ม ที่เราสร้างไว้สำหรับรับข้อความ จากนั้นกดออก TOKEN


นำ TOKEN ที่สร้างมาใส่ที่หน้าตั้งค่า Line Notify ของร้านยา AA และกดปุ่มทดสอบส่งข้อความ


ตรวจสอบที่ LINE App บนมือถือ ในแท็บ "แชท" จะมีข้อความเข้ามาในกลุ่ม AA


เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับข้อความเข้า LINE กลุ่มเรียบร้อยแล้ว


หากคุณมีหลายสาขา
และต้องการให้ทุกสาขาส่งข้อความเข้ามาแบบแยก LINE กลุ่ม ให้คุณสร้าง LINE กลุ่มเพิ่มเป็นของอีกร้านได้เลย (ขั้นตอนแบบเดิม) ตัวอย่างเช่น สร้าง LINE กลุ่ม ชื่อร้าน BB


จากนั้นให้ไปสร้าง TOKEN ขั้นตอนเดิม ตั้งชื่อ TOKEN และ เลือก LINE กลุ่มตามที่สร้าง ตัวอย่างในภาพด้านล่างคือ เลือกเป็นกลุ่มที่ชื่อ ร้าน BB


ที่โปรแกรมไฮเจีย ของร้าน BB ให้นำ TOKEN ที่สร้างใหม่นั้นไปใส่ที่หน้าตั้งค่า LINE Notify และทดลองกดปุ่มทดสอบส่งข้อความ


ข้อความก็จะเข้าที่ LINE กลุ่ม ที่ชื่อร้าน BB
หากคุณมีร้านยามากกว่า 2 สาขา ก็ให้ทำซ้ำในขั้นตอนนี้ได้เลยครับ เช่น มีทั้งหมด 3 สาขา ก็ให้สร้าง LINE กลุ่ม 3 กลุ่ม,, แต่ละกลุ่มสร้าง TOKEN แยกกัน 3 ชุด แนะนำว่าให้ทำทีละร้านเพื่อไม่ให้สับสนกับชุด TOKEN ครับ

ทางไฮเจียหวังว่าฟีเจอร์นี้จะสร้างประโยชน์ให้ร้านของคุณให้ดียิ่งขึ้น