📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน ที่ต่อผ่านตัวแปลง USB

ตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน ที่ต่อผ่านตัวแปลง USB

ตัวอย่างของกล่องตัวแปลง RJ11 (จากลิ้นชัก) ให้เป็นสาย USB เพื่อเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อเสียบสายเรียบร้อยแล้ว Windows จะลงไดรเวอร์ตัวแปลงให้อัตโนมัติทันที ถ้าหากวินโดว์ของเราไม่ลงให้ จะไม่มี PORT ให้เลือกตามคำแนะนำการตั้งค่าด้านล้างนี้ ให้ผู้ใช้งานลงไดรเวอร์ตัวแปลง USB ให้เรียบร้อยก่อนตั้งค่า PORT ลิ้นชัก
ให้ไปที่เมนูตั้งค่าตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


หน้าต่างตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน จะเป็นในลักษณะนี้


ขั้นตอนการตั้งค่า โดยให้เริ่มจาก

1. ทดลองเลือก Port,

การต่อสาย USB จากตัวแปลงเสียบเข้า port usb ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละ port หรือ แต่ละช่องจะให้ชื่อ port ที่ไม่เหมือนกัน เช่นอาจจะมี port ที่ชื่อว่า COM3, COM4, COM5 ขึ้นมาให้เลือก


2. ทดสอบ สั่งเปิดลิ้นชัก
ให้กดปุ่ม ทดสอบสั่งเปิดลิ้นชัก หากลิ้นชักถูกเปิดออกมาแสดงว่า port ที่เราเลือกในข้อ 1 ถูกต้อง ถ้าหากลิ้นชักไม่เปิดออก แสดงว่า port ที่เราเลือกในข้อ 1 นั้นยังไม่ใช่ port ของลิ้นชักเก็บเงินถ้าเลือก port แล้วลิ้นชักไม่เปิด อาจมาจากไดรเวอร์ไม่ตอบสนองกับวินโดว์


คำแนะนำเพิ่มเติม มีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ port ไม่ตอบสนอง


ถ้าลิ้นชักเปิดออกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกการตั้งค่าเพื่อปิดหน้าต่างตั้งค่าได้เลย

จากนั้นปิด-เปิดโปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใช้งานตามปกติ โดยที่ลิ้นชักจะถูกสั่งให้เปิดออกในการทำขาย หลังจากที่มีการกดปุ่ม F3 รับเงิน และกด Enter ครั้งแรก เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินกรณีต่อตรงเข้าเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน
หมายถึง ไม่ได้ใช้ตัวแปลง USB การเปิดลิ้นชักคือการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน

คำแนะนำเพิ่มเติม กรณีต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน เข้าเครื่องพิมพ์สลิปโดยตรง