ตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน ที่ต่อผ่านตัวแปลง USB

ตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน ที่ต่อผ่านตัวแปลง USB

ตัวอย่างของกล่องตัวแปลง RJ11 (จากลิ้นชัก) ให้เป็นสาย USB เพื่อเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเมื่อเสียบสายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน Windows 10 ที่อัปเดทเป็นตัวปัจจุบันจะลงไดรเวอร์ตัวแปลงให้อัตโนมัติทันที ถ้าหากวินโดว์ของเราไม่ลงให้ เราต้องลงไดรเวอร์ตัวแปลง USB ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนตั้งค่า PORT ตามขั้นตอนง่าย ๆ ด้านล่างนี้

ตั้งค่า PORT ลิ้นชัก
ให้ไปที่เมนูตั้งค่าตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้


หน้าต่างตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน จะเป็นในลักษณะนี้


ขั้นตอนการตั้งค่า โดยให้เริ่มจาก

1. ทดลองเลือก Port,

การต่อสาย USB จากตัวแปลงเสียบเข้า port usb ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละ port หรือ แต่ละช่องจะให้ชื่อ port ที่ไม่เหมือนกัน เช่นอาจจะมี port ที่ชื่อว่า COM3, COM4, COM5 ขึ้นมาให้เลือก


2. ทดสอบ สั่งเปิดลิ้นชัก
ให้กดปุ่ม เปิดลิ้นชัก จะพบกับกรอบข้อความสีเขียวแสดงขึ้นมา นั่นหมายความว่าโปรแกรมได้ส่งสัญญาณไปการเปิดลิ้นชัก ตาม port ที่เลือกได้เรียบร้อย ถ้าหากลิ้นชักถูกเปิดออกมา (เด้ง) แสดงว่า port ที่เราเลือกในข้อ 1 ถูกต้อง ถ้าหากลิ้นชักไม่เปิดออก แสดงว่า port ที่เราเลือกในข้อ 1 นั้นยังไม่ใช่ port ของลิ้นชักเก็บเงินถ้าลิ้นชักเปิดออกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกการตั้งค่าเพื่อปิดหน้าต่างตั้งค่าได้เลย

จากนั้นปิด-เปิดโปรแกรมไฮเจียใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใช้งานตามปกติ โดยที่ลิ้นชักจะถูกสั่งให้เปิดออกในการทำขาย หลังจากที่มีการกดปุ่ม F3 รับเงิน และกด Enter ครั้งแรก

เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินกรณีที่ลิ้นชักไม่เปิดออก
หรือ port ที่เลือกไปนั้นไม่เปิดออก หรือ ไม่มี port ใด ๆ ให้เลือก ให้คลิกอ่านคำแนะนำการตรวจสอบ PORT ลิ้นชัก เปิดไม่ออก หรือ ไม่มี PORT ให้เลือกหากไม่ต้องการใช้ตัวแปลง USB
ต้องต่อตรงเข้าเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกอ่านคำแนะนำนี้ กรณีต่อสายลิ้นชักเก็บเงิน เข้าเครื่องพิมพ์สลิปโดยตรง
ตัวอย่างการตั้งค่าสิทธิ์พนักงาน แบบเข้มงวด
มีการตั้งค่าเกี่ยวกับจังหวะการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน ให้คลิกอ่านคำแนะนำนี้ ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์พนักงานแบบ เข้มงวดสูงสุด