📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การแสดงวันหมดอายุ ให้นับจากวันที่ทำขาย x เดือน

การแสดงวันหมดอายุ ให้นับจากวันที่ทำขาย x เดือน

เรื่องการแสดงวันหมดอายุ (EXP) ที่ฉลากยา สามารถกำหนดได้ว่า ให้บวกอีกกี่เดือน นับจากวันที่ทำขายหน้าร้าน เช่น ยานับเม็ด เมื่อทำขายวันที่ 27/09/2562 กำหนดว่าให้บวก 6 เดือน หมดอายุ เวลาทำขายและสั่งพิมพ์ฉลาก โปรแกรมจะแสดงวันหมดอายุบนฉลาก เป็น 27/03/2563

หากคุณยังไม่เคยทำฉลากสินค้ามาก่อนให้ศึกษา คำแนะนำ ฉลากยา

วิธีการตั้งค่าว่าจะให้บวกกี่เดือน
ไปที่ฟอร์มรายการสินค้า ในเมนูสินค้า คลิกที่แท็บ "ฉลากยา" ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ จะเห็นว่ามีส่วนที่ให้ระบุว่ากี่เดือน (หากต้องการให้แสดงวันหมดอายุในล๊อตที่จ่าย ตามเดิมให้ใส่ 0)

จากภาพ จะทดลองใส่ 6 เดือน


ตรวจสอบล๊อต (เมนูสต๊อก) เพื่อดูว่า สินค้า C นั้นมีล๊อตสินค้าที่มีวันหมดอายุ 03/06/2565


ทดลองลงรายการขาย และ สั่งพิมพ์ฉลาก จะเห็นว่า วันหมดอายุจะถูก +6 เดือน เป็นวันที่ 10/02/2565 , จะไม่ได้แสดง 03/06/2565 ตาม exp ในล๊อต


กรณีที่ หากบวก 6 เดือนแล้วเป็นวันที่เกินจาก exp จริงในล๊อต โปรแกรมจะแสดง exp จริงในล๊อตแทน ยกตัวอย่าง

exp ในล๊อตเป็น 03/12/2562 (หมดอายุสิ้นปี)
แต่การ บวก 6 เดือน จากการทำขายจะเลยวันหมดอายุจริงของยา ไปแล้ว บนฉลากจะแสดงวันหมดอายุจริง ตาม ล๊อตที่ระบุไว้