📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การทำขายย้อนหลัง

การทำขายย้อนหลัง

การทำขายย้อนหลัง ไปยังวันที่ตามต้องการให้ใช้ฟอร์มขายสินค้าปกติได้เลย โดยให้เริ่มจาก

ลงรายการที่จะขายย้อนหลังตามปกติให้เรียบร้อย และ กดปุ่ม "บันทึกขายย้อนหลัง" ตามภาพด้านล่างนี้จะมีหน้าต่างให้ระบุวันที่แสดงขึ้นมา (รูปแบบการคีย์เดียวกับ คีย์วันที่ล๊อตสินค้า) ให้เลือกหรือคีย์วันที่ที่จะทำขายย้อนหลังตามต้องการ และ กดปุ่มยืนยัน


โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างยืนยันอีกรอบ พร้อมแสดงวันที่บันทึกย้อนหลัง เพื่อให้ยืนยันอีกครั้ง


จะมีหน้าต่างรับเงินแสดงขึ้นมา ให้กดรับเงินตามปกติ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


รายการขายที่บันทึกย้อนหลัง จะไปแสดงรวมกับยอดขายตามวันที่นั้น ๆ ที่ระบุ