📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การเคลียร์ข้อมูลจำนวนคงเหลือ และ ล๊อต

การเคลียร์ข้อมูลจำนวนคงเหลือ และ ล๊อต

โปรแกรมไฮเจียสามารถกดลบข้อมูลสต๊อกออกได้ เป็นการเคลียร์ข้อมูล (สต๊อก) จำนวนคงเหลือ และ ล๊อตสินค้า ออกจากสินค้านั้น ๆ เหตุผลที่จะเคลียร์ออก เช่น

- ต้องการลงข้อมูลสต๊อกใหม่ของสินค้านั้น ๆ (นับใหม่แบบเคลียร์ ๆ)
- ข้อมูลล๊อตเยอะเกินไป อยากเคลียร์ประวัติล๊อตออก
- หรือบางล๊อตเก่าของสินค้านี้ มีข้อผิดพลาด (มาจากโปรแกรมเวอร์ชันเก่าคำนวนผิดพลาด หรือ วินโดว์เคยรวน หรือ อื่นๆ)

การเคลียร์ข้อมูลนี้ จะไม่ใช่การลบประวัติการขาย และ ไม่ใช่การลบประวัติการรับสินค้าเข้า เป็นเพียงลบข้อมูลล๊อตสินค้าทังหมดของสินค้านั้นออก และ ทำให้จำนวนคงเหลือ = 0 เท่านั้น

วิธีการเคลียร์สต๊อก สามารถทำได้ที่ฟอร์มรายการสินค้า (เมนูสินค้า) โดยให้เปิดข้อมูลสินค้าที่ต้องการเคลียร์ และ ไปที่แท็บ "สต๊อก ล๊อต" ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้จากตัวอย่างในภาพ ข้อมูลของ "สินค้า A" มีจำนวนคงเหลือ 159 แผง และมีประวัติล๊อตต่าง ๆ 8 ล๊อต มีล๊อตที่มีจำนวนคงเหลือ อยู่ 3 ล๊อต หากเราต้องการลบข้อมูลเหล่านี้ ให้กดปุ่ม "เคลียร์ ข้อมูลสต๊อก ล๊อต สินค้านี้" ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


โปรแกรมจะให้ยืนยันการเคลียร์ข้อมูลสต๊อก อีกครั้งหนึ่ง ให้กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยัน

การเคลียร์จะใช้เวลาไม่กี่วินาที หลังเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่า "เคลียร์ข้อมูลสต๊อกสินค้าเรียบร้อยแล้ว" สังเกตุที่ตาราง จำนวนคงเหลือ และ ล๊อตสินค้า ของสินค้า A นี้จะหายไปทั้งหมด


หลังจากเคลียร์ออกแล้ว เราสามารถ "ปรับสต๊อกด่วน" ได้เลย


ใส่จำนวนคงเหลือตามต้องการ


รอประมวลผลสักครู่หนึ่ง


หลังจากปรับสต๊อกด่วนเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อมูลจำนวนคงเหลือ และ ล๊อตสินค้าเกิดขึ้น ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น การเคลียร์ข้อมูลสต๊อก และ ปรับสต๊อกด่วนใหม่


หรือ หากไม่ต้องการปรับสต๊อกด่วน จะเลือกวิธีการทำรับสินค้า เข้าเต็มรูปแบบก็ได้
คำแนะนำ การทำรับสินค้า


มีตัวช่วยการเคลียร์ข้อมูล สต๊อก และ ล๊อตของสินค้า เลือกเคลียร์เป็นสินค้าได้ หรือ เคลียร์ออกทั้งหมด ก็ได้