📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

บันทึกเงินทอน และ รายงานยอดขาย ของพนักงาน

บันทึกเงินทอน และ รายงานยอดขาย ของพนักงาน

สามารถกำหนดได้ว่า วันนี้มีเงินทอนในลิ้นชักเท่าไร เหมาะสำหรับการเคลียร์ยอดขายหลังปิดร้าน หรือ การนับเงินในลิ้นชักนั่นเองว่าทั้งหมดมีเงินสดกี่บาท โดยโปรแกรมสามารถบันทึกเงินทอน และ สรุปยอดขายประจำวัน ของพนักงานได้

การบันทึกเงินทอน
ฟอร์มบันทึกเงินทอน พนักงานทุกคนสามารถบันทึกได้ โดยไปที่เมนูขาย ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างสำหรับให้เรากรอกจำนวนเงินทอนลงไป ว่าวันนี้มีเงินทอนเท่าไร (กรณีผู้จัดการร้านจะสามารถแก้ไข ประจำวันที่ขาย ได้ แต่สำหรับพนักงานขายจะแก้วันที่ลงข้อมูลเงินทอนไม่ได้) จากนั้นให้กดปุ่ม "ยืนยันการบันทึก [Enter]"


และให้ยืนยันอีกครั้ง ก็เป็นอันเสร็จสิ้น


การตรวจสอบประวัติการบันทึกเงินทอน เฉพาะผู้จัดการร้าน หรือ admin เท่านั้น ที่จะตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนี้ได้ ว่ามีพนักงานคนไหนลงข้อมูลอะไรบ้าง หรือ มีการแก้ไขข้อมูลเงินทอนหรือไม่ ให้เปิดฟอร์มนี้ที่เมนูระบบขาย เช่นเดียวกันตามตัวอย่างด้านล่างนี้


ตัวอย่างฟอร์ม ประวัติ การบันทึกข้อมูลเงินทอน


รายงานสรุปยอดขายประจำวัน ของพนักงาน
หลังจากขายเสร็จสิ้น สามารถเปิดดูรายงานสรุปยอดขาย ของพนักงาน เพื่อดูยอดเงินสรุป รวมไปถึงรวมยอดเงินทอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเงินสดทั้งหมดที่ต้องมีคือเท่าไร ให้เข้าที่เมนูระบบขาย


หน้าต่างสำหรับเตรียมพิมพ์ หรือ ดูรายงานสรุปยอดขายประจำวันของพนักงาน ถ้าเป็นพนักงานขายจะไม่สามารถเลือกดูยอดขายของพนักงานคนอื่นได้ และ อาจจะเปลี่ยนวันที่เพื่อดูยอดขายได้ (ตามการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน ของพนักงานคนนั้น ๆ)

ทดลองกดปุ่ม ดูรายงาน แบบ A4


ตัวอย่างรายงานสรุปยอดขาย ของพนักงาน แบบ A4


ตัวอย่างรายงานสรุปยอดขาย ของพนักงาน แบบ Slip เฉพาะขนาดหน้ากว้าง 80mm เท่านั้น


มีการตั้งค่าให้แสดงบันทึกเงินทอนทุกครั้ง
กรณีที่เราต้องบันทึกเงินทอนในทุกวัน เมื่อเปิดร้าน สามารถตั้งค่าได้เลยว่าการเปิดโปรแกรมครั้งแรกเมื่อเปิดร้านให้แสดงหน้าจอสำหรับการบันทึกเงินทอนขึ้นมาเลย ให้ไปที่เมนูตั้งค่า


อยู่ในแท็บที่ 2 ตั้งค่ากำหนดการใช้งานต่าง ๆ จะมีให้ติ๊กว่า แสดงฟอร์มบันทึกข้อมูลเงินทอน ทุกครั้ง (ครั้งแรกของวัน)


และทุกครั้งที่เข้าโปรแกรมมา หลังจากเปิดหน้าขายให้อัตโนมัติตามปกติเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลเงินทอนขึ้นมาให้ทันที