📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก และ การตรวจสอบประวัติ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก และ การตรวจสอบประวัติ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก หมายถึง การจ่ายสินค้าออกจากสต๊อกที่ไม่ใช่จากการขายสินค้า (ไม่มีการแสดงในรายงานสรุปการขาย) โดยมากจะเป็นการจ่ายออกเพื่อให้มีจำนวนคงเหลือถูกต้อง เช่น มียาหมดอายุ 5 แผง หากไม่ได้ส่งคืน บริษัทยา ก็ต้องมีการทิ้งทำลาย เราก็ต้องจ่ายออก 5 แผง , หรือมีการโอนสินค้าออก ก็เกิดการจ่ายออกที่ไม่ใช่การขาย, หรือ มีการจ่ายออกเพราะของหาย หรือ มีการนับสต๊อกผิดเกิดขึ้น, หรือจ่ายออกด้วยเหตุผลอื่น ๆ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก ทำได้หลายทาง
ส่วนมากจากมาจากหน้าขายสินค้า โดยการกดปุ่ม "จ่ายเพื่อปรับสต๊อก"


ตัวอย่างจ่ายเพื่อปรับสต๊อก ประเภทสินค้าหมดอายุ (เป็นการจ่ายเพื่อทิ้งทำลาย ไม่ใช่การส่งคืนผู้จำหน่าย)


ตัวอย่างจ่ายเพื่อปรับสต๊อก ประเภทโอนสินค้า (ไปยังลูกค้าตามที่ต้องการ)


ตัวอย่างจ่ายเพื่อปรับสต๊อก ประเภทคืนกลับไปยังผู้จำหน่าย ได้ทุกเหตุผลทีส่งคืน เช่น สินค้าหมดอายุ, ส่งผิด, ถูกเรียกคืนกลับ ฯลฯ


คำแนะนำเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ คืนสินค้ากลับไปยังผู้จำหน่าย
การคืนยากลับไปยังผู้จำหน่าย | GPP
การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก ยังทำได้อีกในหน้าฟอร์มอื่น ๆ อีกเช่น

รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ (เมนูรายงาน -> สต๊อก) ก็มีปุ่มช่วยให้จ่ายออกได้เลยจากฟอร์มรายงานนี้ ในกรณีที่เราทิ้งทำลายยาหมดอายุเรียบร้อยแล้วจากฟอร์มล๊อตสินค้า (เมนูสต๊อก) ที่เป็นฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบล๊อตสินค้าทั้งหมดที่มีในระบบสต๊อก ท้ายรายการล๊อตนั้น ๆ มีปุ่ม "จ่ายออก"


จากฟอร์มสต๊อกสินค้า จากการกดปุ่ม "ปรับสต๊อกด่วน" ยกตัวอย่างเช่น ของเดิมมีอยู่ 10 เรากดปรับสต๊อกด่วนเป็น 6 กรณีนี้จะมีการจ่ายออกอัตโนมัติ 4 เป็นต้น
ตรวจสอบ หรือ ดูรายงานการจ่ายเพื่อปรับสต๊อก
จากที่ยกตัวอย่างที่มาของการจ่ายเพื่อปรับสต๊อกด้านบนไปแล้ว เราสามารถดูรายงานเพื่อตรวจสอบได้ว่า เคยจ่ายออกไปเพราะสาเหตุใดบ้าง จ่ายอะไรไปบ้าง หรือ จ่ายไปเมื่อไร เปิดรายงานนี้ได้ที่ เมนูรายงาน -> สต๊อก


ตัวอย่างฟอร์มรายงาน ส่วนเงื่อนไขการสืบค้น จะมีให้เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ และ ประเภทการจ่าย และส่วนด้านล่างมีสรุปมูลค่าสินค้าที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเพื่อปรับสต๊อก และ มีปุ่มส่งออกเป็นไฟล์ excel ได้


ในเงื่อนไขการสืบค้น ประเภทการจ่ายเพื่อปรับสต๊อก สามารถเลือกดูแยกประเภทได้ตามต้องการ