📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

สร้าง/แก้ไข ข้อมูลทำฉลากด้วยตัวเอง

สร้าง/แก้ไข ข้อมูลทำฉลากด้วยตัวเอง

การสร้างฉลากสินค้า ข้อมูลหลักที่ต้องเลือกจากระบบ จะระบุได้ 5 ข้อมูล ดังนี้ ปริมาณที่ใช้, รูปแบบการรับประทาน, ความถี่ในการใช้, เวลาที่ใช้, คำแนะนำเพิ่มเติม

ซึ่งเราสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง และข้อมูลเหล่านั้นไปเลือกใช้งานบนฉลากที่เราสร้างขึ้นมาได้ เพื่อให้ฉลากของเรามีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดจัดการข้อมูลหลัก ได้ที่ฟอร์มตั้งค่าฉลากได้เลย
สังเกตุที่แท็บ "จัดการข้อมูลระบบ | เกี่ยวกับฉลาก" ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้
จะมีปุ่มสำหรับเปิดฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูล 5 ปุ่ม ให้เลือกจัดการได้ตามต้องการ

ตัวอย่างการจัดการข้อมูล "คำแนะนำเพิ่มเติม" เมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาจะเป็นไปตามรูปด้านล่างนี้

ในแท็บ "รายการ" จะแสดงข้อมูลที่ระบบมีมาให้ สำหรับข้อมูลหลัก คำแนะนำเพิ่มเติม เราสามารถแก้ไขของเดิมได้ด้วย (ถ้าเป็นข้อมูลอื่น ๆ คือ ปริมาณที่ใช้, รูปแบบการรับประทาน, ความถี่ในการใช้, เวลาที่ใช้ จะแก้ไขของเดิมไม่ได้ แต่สามารถสร้างใหม่ได้)


หากต้องการแก้ไขของเดิม ให้สืบค้นรายการที่ต้องการแก้ไข และ คลิกปุ่ม "ดู/แก้ไข" ที่ท้ายรายการนั้น ๆ


จากนั้นแก้ไขที่ช่อง "ชื่อ" ตามที่ต้องการ และ กดปุ่ม F3 บันทึก


หากต้องการสร้างใหม่ ให้กดปุ่ม F1 สร้างใหม่ และ กรอกชื่อตามทีต้องการ และ กดปุ่ม F3 บันทึก


ลองนำข้อมูลที่สร้างใหม่ไปใช้งาน กลับมาที่แท็บ "ทำฉลากสินค้า" จากตัวอย่างที่เพิ่มข้อมูล คำแนะนำเพิ่มเติม ไปนั้น ("ระบุคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยตัวเอง") ก็จะแสดงขึ้นมาให้เลือก


เมื่อกด F3 บันทึก ข้อมูลฉลาก เราก็จะเห็นข้อความนั้น ๆ แสดงขึ้นที่ฉลากตามปกติ


หรือ เปิดฟอร์มเหล่านั้นได้ที่เมนู จัดการข้อมูลระบบ
ก็ได้เช่นกัน ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้