📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4

โปรแกรมไฮเจีย สามารถสร้างป้ายราคาบนกระดาษ A4 ได้ จากเครื่องพิมพ์ inkjet / laser ทั่วไปได้เลย สามารถใช้กระดาษ A4 แบบสติกเกอร์ได้เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

การทำป้ายบน A4 นี้เหมาะสำหรับพิมพ์เพื่อสอดที่ป้ายราคาที่ชั้นวางสินค้า หรือต้องการพิมพ์เป็นปริมาณมาก ๆ สำหรับติดที่สินค้า หรือ ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลากหลักการสร้างป้ายราคาบน A4 นี้ จะเป็นการเลือกสินค้าที่ต้องการทีละ 1 หน้า A4

การสร้างป้ายราคานี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ หากต้องการเก็บหน้า A4 ที่สร้างไว้ใช้ในครั้งถัดไป แนะนำให้ใช้วิธีการ Print to PDF เพื่อเก็บไฟล์ PDF นั้นไว้สั่ง Print ในรอบถัดไปโดยไม่ต้องสร้างใหม่ คำแนะนำ ทุกงานพิมพ์ ทำเป็นไฟล์ PDF ได้


ข้อความระวัง การทำป้ายราคา บาร์โค้ด ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ inkjet นี้ หากเครื่องพิมพ์มีหัวพิมพ์ที่ตัน หรือ มีความละเอียดทีน้อยเกินไป หรือ คุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ การพิมพ์แทบบาร์โค้ดออกมาอาจทำให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสแกนไม่ได้ เนื่องจากแถบเส้นของบาร์โค้ดไม่ชัดพอที่เครื่องสแกนจะอ่านได้ ซึ่งจะต่างกับการพิมพ์แทบบาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์ฉลาก

หากผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ใช้สติกเกอร์ 8x5cm อยู่แล้ว ก็สามารถทำป้ายราคาแบบ 4 รายการ ได้ด้วย
คำแนะนำ | การทำป้ายราคา 4 รายการ บนสติกเกอร์ 8x5cm

วิธีการเปิดฟอร์มคือ ไปที่เมนูสินค้า ตามภาพตัวอย่างนี้

ฟอร์ม พิมพ์ป้ายราคา 50 รายการ บนกระดาษ A4 จะเป็นในลัษณะตามภาพด้านล่างนี้


หลักการกำหนดข้อมูลสินค้า จะเหมือนกับการกำหนดข้อมูลแบบ 4 รายการ / 8 รายการ บนสติกเกอร์ 8x5cm โดยให้เริ่มลงข้อมูลสินค้าที่ต้องการ ทีละรายการ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ระบบก็จะลงข้อมูลให้ตามตัวอย่างในภาพนี้ ให้เราเลือกปรับข้อมูลตามทีต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม F3 เพิ่มรายการสินค้านี้


ทางด้านขวาของฟอร์มก็จะมีสินค้านั้นเพิ่มขึ้น 1 รายการ สำหรับเตรียมพิมพ์ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ เราสามารถกลับไปลงสินค้าเพิ่มเติมลงไปได้ตามที่ต้องการโดยไม่เกิน 50 รายการ ต่อการสั่งพิมพ์ 1 ครั้ง


การเพิ่มสินค้าตัวเดียวแบบหลายรายการ เมื่อเลือกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม เพิ่มรายการสินค้านี้ (แบบระบุจำนวน)


ระบบจะถามว่าจะเพิ่มรายการสินค้านี้ จำนวนเท่าไร เพื่อนำไปเตรียมพิมพ์ ให้ระบุจำนวนที่ต้องการได้เลย


จากตัวอย่างคือใส่จำนวน = 9 จากนั้นให้กดตกลง ระบบก็จะลงสินค้านั้นให้ 9 รายการ (ตอนนี้มี 10 รายการแล้ว) ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


หลังลงข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ให้ทดลองดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิกที่ปุ่มดูตัวอย่างก่อนพิมพ์


ระบบจะแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ สามารถสั่งพิมพ์ได้เลย


ถ้าต้องการพิมพ์สินค้าเดียวทั้งแผ่น
ให้เลือกลงสินค้านั้นไปก่อน 1 รายการ และให้กดปุ่มกำหนดรายการให้เหมือนรายการที่ 1 ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ระบบจะถามว่า ต้องการให้มีทั้งหมดกี่รายการให้ใส่จำนวนที่ต้องการลงไป


หลังกดปุ่มตกลง ระบบก็จะลงรายการเดียวกันกับรายการที่ 1 ให้ตามจำนวนเราระบุไป


หลังกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ทันที หรือ จะกดดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ก็ได้


ภาพตัวอย่างการพิมพ์ป้ายราคา 50 รายการ เต็ม A4 พอดี


ใส่พื้นหลังสีเหลือง ที่บรรทัดแสดงราคา
หลังลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนสั่งพิมพ์ให้ติ๊กที่ช่อง ใส่พื้นหลังสีเหลือง บรรทัดราคา ตามตัวอย่างในภาพนี้ หรือ คลิกที่ปุ่มเลือกสีที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง


ภาพตัวอย่างการพิมพ์ป้ายราคา แบบใส่สีเหลืองที่บรรทัดราคา


หากต้องการเน้นราคาตัวใหญ่ ไม่เน้นบาร์โค้ด
ขั้นตอนที่เลือกสินค้าแล้ว ให้ติ๊กว่า "เน้นราคาเป็นหลัก"


ตัวอย่างการพิมพ์แบบเน้นราคาเป็นหลัก