โปรแกรมไฮเจีย สามารถสร้างป้ายราคาบนกระดาษ A4 ได้ จากเครื่องพิมพ์ inkjet / laser ทั่วไปได้เลย จำนวนรายการสูงสุดต่อ 1 A4 คือ 50 รายการสินค้า สามารถใช้กระดาษ A4 แบบสติกเกอร์ได้เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

การทำป้ายบน A4 นี้เหมาะสำหรับที่ต้องการพิมพ์ป้ายเป็นปริมาณมาก ๆ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลาก

ข้อความระวัง การทำป้ายราคา บาร์โค้ด ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ inkjet นี้ หากเครื่องพิมพ์มีหัวพิมพ์ที่ตัน หรือ มีความละเอียดทีน้อยเกินไป การพิมพ์แทบบาร์โค้ดออกมาอาจทำให้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสแกนไม่ได้ เพราะ แทบเส้นของบาร์โค้ดไม่ชัดเจน ซึ่งจะต่างกับการพิมพ์แทบบาร์โค้ดออกทางเครื่องพิมพ์ฉลาก

หากผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ใช้สติกเกอร์ 8x5cm อยู่แล้ว ก็สามารถทำป้ายราคาแบบ 4 รายการ ได้ด้วย
คำแนะนำ | การทำป้ายราคา 4 รายการ บนสติกเกอร์ 8x5cm

วิธีการเปิดฟอร์มคือ ไปที่เมนูสินค้า ตามภาพตัวอย่างนี้


ฟอร์ม พิมพ์ป้ายราคา 50 รายการ บนกระดาษ A4 จะเป็นในลัษณะตามภาพด้านล่างนี้


หลักการกำหนดข้อมูลสินค้า จะเหมือนกับการกำหนดข้อมูลแบบ 4 รายการ / 8 รายการ บนสติกเกอร์ 8x5cm โดยให้เริ่มลงข้อมูลสินค้าที่ต้องการ ทีละรายการ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ระบบก็จะลงข้อมูลให้ตามตัวอย่างในภาพนี้ ให้เราเลือกปรับข้อมูลตามทีต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม F3 เพิ่มรายการสินค้านี้


ทางด้านขวาของฟอร์มก็จะมีสินค้านั้นเพิ่มขึ้น 1 รายการ สำหรับเตรียมพิมพ์ ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ เราสามารถกลับไปลงสินค้าเพิ่มเติมลงไปได้ตามที่ต้องการโดยไม่เกิน 50 รายการ ต่อการสั่งพิมพ์ 1 ครั้ง


การเพิ่มสินค้าตัวเดียวแบบหลายรายการ เมื่อเลือกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม เพิ่มรายการสินค้านี้ (แบบระบุจำนวน)


ระบบจะถามว่าจะเพิ่มรายการสินค้านี้ จำนวนเท่าไร เพื่อนำไปเตรียมพิมพ์ ให้ระบุจำนวนที่ต้องการได้เลย


จากตัวอย่างคือใส่จำนวน = 9 จากนั้นให้กดตกลง ระบบก็จะลงสินค้านั้นให้ 9 รายการ (ตอนนี้มี 10 รายการแล้ว) ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


หลังลงข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ให้ทดลองดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิกที่ปุ่มดูตัวอย่างก่อนพิมพ์


ระบบจะแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ สามารถสั่งพิมพ์ได้เลย


ถ้าต้องการพิมพ์สินค้าเดียวทั้งแผ่น
ให้เลือกลงสินค้านั้นไปก่อน 1 รายการ และให้กดปุ่มกำหนดรายการให้เหมือนรายการที่ 1 ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้


ระบบจะถามว่า ต้องการให้มีทั้งหมดกี่รายการให้ใส่จำนวนที่ต้องการลงไป


หลังกดปุ่มตกลง ระบบก็จะลงรายการเดียวกันกับรายการที่ 1 ให้ตามจำนวนเราระบุไป


หลังกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ทันที หรือ จะกดดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ก็ได้


ภาพตัวอย่างการพิมพ์ป้ายราคา 50 รายการ เต็ม A4 พอดี


ใส่พื้นหลังสีเหลือง ที่บรรทัดแสดงราคา
หลังลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนสั่งพิมพ์ให้ติ๊กที่ช่อง ใส่พื้นหลังสีเหลือง บรรทัดราคา ตามตัวอย่างในภาพนี้ หรือ คลิกที่ปุ่มเลือกสีที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง


ภาพตัวอย่างการพิมพ์ป้ายราคา แบบใส่สีเหลืองที่บรรทัดราคา


หากต้องการเน้นราคาตัวใหญ่ ไม่เน้นบาร์โค้ด
ขั้นตอนที่เลือกสินค้าแล้ว ให้ติ๊กว่า "เฉพาะชื่อ ราคา"


ตัวอย่างการพิมพ์แบบเน้น เฉพาะชื่อ ราคา


ลองใช้หาซื้อ A4 ที่เป็นสติกเกอร์มาใช้งานก็ได้ครับ หากต้องการนำไปติดลงแพ็คเกจที่สินค้า

สติกเกอร์ A4 90แกรม จากเว็บ OfficeMate

ตัวอย่างคลิป การลงข้อมูล

ตัวอย่างในคลิปนี้อาจมีหน้าจอที่ไม่เหมือนในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่รูปแบบการใช้งานหลัก ๆ จะคล้ายกัน