สำหรับผู้ทดลองใช้งาน Trial ที่มีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอยู่แล้ว การพิมพ์ฉลากยาในโปรแกรมไฮเจียจะใช้สติกเกอร์ขนาดดวงละ 8x5cm สามารถทดสอบการพิมพ์ฉลากออกมาเพื่อทดสอบเพื่อให้เห็นภาพจริงว่าฉลากที่พิมพ์ผ่านโปรแกรมไฮเจียจะเป็นประมาณไหนได้เลย

โดยที่เครื่องพิมพ์ของลูกค้าจะต้องลงไดรเวอร์และเซ็ตขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์เรียบร้อย อยู่ในสถานะพร้อมพิมพ์แล้วเท่านั้น โดยให้ทดสอบการ Print Test Page ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อน

การทดสอบ Print Test Page

คำแนะนำนี้อ้างอิงโปรแกรมเวอร์ชัน 2.5.5.0 เป็นต้นไป

ใช้หน้าตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ฉลาก
สำหรับการทดสอบพิมพ์จริงจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ทดสอบ" ไปยังเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของผู้ใช้งาน ได้เลย