ผู้ทดลองใช้ ทดสอบพิมพ์ฉลาก จากไฟล์ PDF

ผู้ทดลองใช้ ทดสอบพิมพ์ฉลาก จากไฟล์ PDF

สำหรับผู้ทดลองใช้งาน Trial ที่มีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอยู่แล้ว การพิมพ์ฉลากยาในโปรแกรมไฮเจียจะใช้สติกเกอร์ขนาดดวงละ 8x5cm สามารถทดสอบการพิมพ์ฉลากออกมาเพื่อทดสอบเพื่อให้เห็นภาพจริงว่าฉลากที่พิมพ์ผ่านโปรแกรมไฮเจียจะเป็นประมาณไหน

การสั่งพิมพ์อาจจะต้องสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมอ่าน PDF ของ Adobe ที่ชื่อว่า Adobe Acrobat Reader DF
สามารถดาวน์โหลดได้เลย ที่ link นี้ และทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน ดาวน์โหลด Acrobat Reader

ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ไฮเจียเตรียมเอาไว้ให้
ทางเราเตรียมไฟล์ PDF ที่เป็นฉลากตัวอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

โดยให้คลิกที่ link ด้านนี้ ไฟล์ฉลากตัวอย่างตัวอย่างบนเว็บ google chrome จะได้ภาพตัวอย่างดังนี้ ให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด ด้านบนซ้ายตามตัวอย่างในภาพนี้


เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ไฟล์จะแสดงอยู่ด้านล่างของ google chrome

ให้คลิกที่ลูกศรชีบน และเลือก Always open in Adobe Reader ให้มีเครื่องหมายถูก จากนั้นคลิกที่ชื่อไฟล์ได้เลย


ตัวอย่างเมื่อเปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Reader ตามภาพด้านล่างนี้ให้เราคลิกที่ปุ่มพิมพ์ได้เลย


หน้าต่างการสั่งพิมพ์ เราต้องตั้งค่าดังนี้

- หัวข้อ Printer ให้เลือกเครื่องพิมพ์ฉลากของเรา ที่ถูกตั้งค่ากระดาษเอาไว้ที่ 8x5cm เรียบร้อยแล้ว
- หัวข้อ Page Sizing.... ให้เลือก Actual size
- หัวข้อ Orientation ให้เลือก Portrait

จากนั้นกดปุ่มพิมพ์ได้เลย


ตัวอย่างที่ได้จากการพิมพ์ฉลากผ่าน PDF จะเหมือนกับการสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมประมาณ 99%


ถ้าพิมพ์แล้วไม่ตรงตามภาพตัวอย่าง แสดงว่าเราอาจจะยังตั้งค่าขนาดกระดาษบนเครืองพิมพ์ของเราไม่ถูกต้อง ต้องตั้งเป็นที่ 8x5cm หรือ 80x50mm

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย