📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

แบบบันทึกอุณหภูมิร้านยา | GPP

แบบบันทึกอุณหภูมิร้านยา | GPP

การบันทึกข้อมูล จะแยกกันตามวันที่ ในแต่ละวันสามารถบันทึกได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง จะแบ่งออกเป็น

- อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ "ภายในร้าน"
- อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ "พื้นที่เก็บยาสำรอง"
- อุณหภูมิ ตู้เย็น

หากไม่มีตู้เย็น หรือ ไม่มีพื้นที่เก็บสำรองยา ให้เว้นว่างไว้, ข้อมูลที่ไม่ได้กรอก หรือ ใส่ 0 ในรายงานที่จะพิมพ์ออกมาจะเป็นช่องว่าง
เรื่องการบันทึกได้ 3 ครั้งในแต่ละวัน เราเลือกที่จะบันทึก 1-2 ครั้งก็ได้

การบันทึกได้ 3 ครั้ง เผื่อเอาไว้ในกรณี เช้า กลางวัน และ เย็น , เราอาจจะเลือกทำแค่ 2 ครั้งคือ เช้า กับ เย็น ก็ได้ หรือในบางวันที่เปิดแค่ช่วงเย็นก็บันทึกแค่ครั้งเดียวได้ตามความเหมาะสมวิธีการเปิดฟอร์ม ให้ไปที่เมนูขาย หรือ เมนูรายงาน ก็ได้ฟอร์มบันทึกอุณหภูมิและความชื้นฯ จะคล้ายกับฟอร์มจัดการข้อมูลอื่นในโปรแกรมการเริ่มบันทึกด้วยการกดปุ่ม F1 สร้างใหม่กรอกข้อมูลตัวเลขค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม F3 บันทึก จะเป็นการบันทึกข้อมูลของวันที่นั้น ๆ เรียบร้อยแล้วตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว ทางด้านซ้ายจะเป็นรายการวันที่ในเดือนนั้น สามารถกดปุ่มเลือกวันที่ต้องการดูข้อมูล/แก้ไขได้ หรือสามารถบันทึกย้อนหลังก็ได้ โดยการกดปุ่ม F1 สร้างใหม่ ในช่องประจำวันที่ ให้เลือกวันที่จากปฏิทินตามวันที่ต้องการลงข้อมูล

การพิมพ์/ดูรายงานให้สังเกุตใต้เงื่อนไข ปี และ เดือน จะมีปุ่ม พิมพ์/ดู รายงานประจำเดือนจะมีอีกหน้าต่างแสดงขึ้นมาในรูปแบบ A4 แนวนอน

กราฟในรายงานอ้างอิงโปรแกรมไฮเจียฯ Professional เวอร์ชัน 2.6.7.1 เป็นต้นไปหากไม่มีเครื่องพิมพ์ สามารถพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ได้ อ่านคำแนะนำ