การบันทึกข้อมูล จะแยกกันตามวันที่ ในแต่ละวันสามารถบันทึกได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง จะแบ่งออกเป็น
- อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ "ภายในร้าน"
- อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ "พื้นที่เก็บยาสำรอง"
- อุณหภูมิ ตู้เย็น

หากไม่มีตู้เย็น หรือ ไม่มีพื้นที่เก็บยาสำรอง ให้เว้นว่างไว้ หรือ ใส่ 0 ก็ได้, ข้อมูลที่ไม่ได้กรอก หรือ ใส่ 0 ในรายงานที่จะพิมพ์ออกมาจะเป็นช่องว่าง
เรื่องการบันทึกได้ 3 ครั้งในแต่ละวัน เราเลือกที่จะบันทึก 1-2 ครั้งก็ได้

การบันทึกได้ 3 ครั้ง เผื่อเอาไว้ในกรณี เช้า กลางวัน และ เย็น , เราอาจจะเลือกทำแค่ 2 ครั้งคือ เช้า กับ เย็น ก็ได้ หรือในบางวันที่เปิดแค่ช่วงเย็น ก็บันทึกแค่ ครั้งเดียว ตามความเหมาะสมวิธีการเปิดฟอร์ม ให้ไปที่เมนูขาย หรือ เมนูรายงาน จะพบกับฟอร์ม รายงาน / บันทึกอุณหภูมิ


ฟอร์ม รายงาน / บันทึกอุณหภูมิ จะเป็นลักษณะแบบนี้ คล้าย ๆ กับฟอร์มจัดการข้อมูลอื่น ๆ ในโปรแกรม


การเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มสร้างใหม่ หรือ F1 ตามตัวอย่างภาพนี้

กรอกข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบันทึก หรือ F3 ได้เลยก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลของวันที่นั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว


ตัวอย่างข้อมูล ที่บันทึกไปแล้วทั้งเดือน ทางด้านซ้ายจะเป็นรายการวันที่ ในเดือนนั้น ๆ ที่เราลงข้อมูลไว้ สามารถกดปุ่มเลือก วันที่ต้องการดูข้อมูลเพื่อแก้ไขได้อย่างอิสระ


หรือ สามารถบันทึกย้อนหลังก็ได้ ก็คือ กดสร้างใหม่ แล้วเลือก ประจำวันที่ เป็นวันที่ย้อนหลังตามที่ต้องการ


การดูรายงานประจำเดือน ให้สังเกุตใต้เงื่อนไข ปี และ เดือน จะมีปุ่ม พิมพ์/ดู รายงานประจำเดือน จะเป็นการดูหรือพิมพ์รายงานประจำเดือน นั้น ๆ ตามที่เราเลือก


จะมีอีกหน้าต่างแสดงขึ้นมา จะแบ่งเป็นรายงาน 2 ตัว ในรูปแบบ A4 แนวนอน

ตัวอย่าง แท็บ "อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ | A4"


ตัวอย่าง แท็บ "อุณหภูมิ ตู้เย็น | A4"

ตัวอย่าง รายงาน อุณหภูมิ ตู้เย็น กรณีที่ไม่ได้กรอก จะไม่มีค่าขึ้นในรายงาน


ด้านล่างของแต่ละแท็บ มีปุ่ม "พิมพ์เอกสาร A4" สามารถพิมพ์ออกมาได้เลย อาจจะพิมพ์ทุก ๆ สิ้นเดือน ก็ได้

ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ ลองทำเป็นไฟล์ PDF อ่านคำแนะนำ