ทดลองใช้งานไฮเจีย รุ่น Trial

สร้างข้อมูลสินค้า, รับสินค้า, สต๊อกเบื้องต้น, ทำขาย, ดูรายงานประจำวัน ในระดับเบื้องต้น เห็นภาพรวมและรูปแบบการใช้งาน และเมื่อสั่งซื้อรุ่น Professional ข้อมูลทั้งหมดที่ทดลองใช้นำไปใช้งานต่อได้เลย