ทดลองใช้งานไฮเจีย รุ่น Trial

สร้างข้อมูลสินค้า, รับสินค้า, สต๊อกเบื้องต้น, ทำขาย, ดูรายงานประจำวัน ในระดับเบื้องต้น เห็นภาพรวมและรูปแบบการใช้งาน และเมื่อสั่งซื้อรุ่น Professional ข้อมูลทั้งหมดที่ทดลองใช้นำไปใช้งานต่อได้เลย


> login เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด

ผู้ใช้งานใหม่ คลิก สมัครสมาชิก ง่ายและเร็ว พร้อมดาวน์โหลด