ความสามารถหลัก ทำอะไรได้บ้าง

ทางเรามีการพัฒนาโปรแกรมให้อยู่เสมอ ปล่อยอัปเดทเพื่อปรับปรุงและเสริมความสามารถของโปรแกรมให้ทุกเดือน


เนื้อหาหน้านี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 05/01/2562

จึงอาจมีบางฟังก์ชันการทำงานที่ยังไม่ได้ระบุไว้


เพิ่มเพื่อน Hygeia Pharmacy Official Facebook


ads by google.

ฟังก์ชันหลัก  
 ๐ ระบบขายTrialProfessional
   - ทำขายสินค้าหน้าร้าน
   - พิมพ์ฉลากยา 8x5 cm
   - พิมพ์ฉลากช่วย 8x5cm
   - มีราคาขายปลีก / ขายส่ง 5 ระดับ
   - ทำคืนสินค้าจากลูกค้า
   - เลือกล๊อตที่จะขาย/คืนสินค้า
   - ทำจองสินค้า
   - ทำโอนสินค้า
   - ตรวจสอบประวัติการขาย ของลูกค้า
   - Re-Med การขายยาเดิมให้กับลูกค้า