นโยบายความเป็นส่วนตัวของซอฟต์แวร์
บริษัท โค้ด แรง สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ เราตระหนักดีถึงเรื่องการเก็บรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (”พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย กฎหรือระเบียบ โดยทางบริษัทฯจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมของลูกค้าแต่ละรายดังกล่าวก่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกส่งมายังบริษัทของเรามีอะไรบ้างเมื่อท่านใช้งานซอฟต์แวร์จากบริษัทและรวมไปถึงการแจ้งถึงข้อมูลที่ไม่ถูกส่งมาด้วย

1. ข้อมูลร้านของท่าน เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ เฉพาะในหน้าต่างลงทะเบียนในขั้นตอนสั่งซื้อโดยจะเชื่อมโยงตาม Hygeia ID ของท่าน

2. ข้อมูลด้านสเปกของคอมพิวเตอร์
- ยี่ห้อ/รุ่น/ซีเรียล CPU
- ยี่ห้อ/รุ่น/ซีเรียล Mainboard
- MACAddress
- รุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows
- ขนาดความละเอียดของจอ Monitor

3. ข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทเอง
- รหัสผลิตภัณฑ์ เลขอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องการกับลงทะเบียนและเชื่อมโยงตาม Hygeia ID ของท่าน
- วันที่และเวลาที่ยืนยันเข้าใช้งาน
- เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้งาน

4. ข้อมูลอื่นหลังจากการที่ท่านเข้าใช้งานซอฟต์แวร์แล้ว ข้อมูลที่สำคัญเช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลซื้อ ข้อมูลลูกค้า (ของท่าน) ข้อมูลพนักงาน หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งาน จะไม่ถูกส่งมายังบริษัท

5. เกี่ยวกับบุคคลที่สามหรือบริการเสริมอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นมาที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้นั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านก่อนเสมอ โดยปัจจุบันมีเพียงบริการ LINE Notify เป็นบริการเดียวเท่านั้น ที่เป็นบริการโดยบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ส่งข้อความแจ้งเตือนข้อมูลการขาย ข้อมูลซื้อ และแจ้งเตือนการใช้งานอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ไปยัง LINE App

6. ท่านมีสิทธิ์ขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลดังกล่าวด้านบน โดยเป็นการออกแบบถาวร ไม่สามารถกู้คืนได้ เมื่อท่านต้องการยุติการใช้งานหรือสละสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อีกต่อไป
ข้อความนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566