ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม
 

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

เมื่อมีแจ้งเตือน "เวอร์ชันใหม่มาแล้ว" ต้องทำอย่างไร


ads by google.

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ การพิมพ์ใบส่งของ
เพิ่มการพิมพ์ขนาดสลิป

เพิ่มใหม่ [เมนูขาย] ขายสินค้า (เงินสด) ปลีก ส่ง
เพิ่มตรวจสอบขณะลงรายการขาย เพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหน่วย/สูตรราคา อัตโนมัติ

เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า] ตั้งค่าข้อมูลร้าน และ การใช้งาน
เพิ่มการตั้งค่า
- ตรวจสอบหน่วยอื่น ๆ / สูตรราคา ระหว่างทำขายสินค้า และ แจ้งเตือน
- การพิมพ์บิลใบเสร็จต่าง ๆ ให้มีขนาด 9" x 11" (สำหรับกระดาษต่อเนื่อง)

เพิ่มใหม่ ปรับปรุงการทำขายชุดสินค้า
เพิ่มการตรวจสอบจำนวนคงเหลือของรายการในชุดสินค้าทุกรายการ หากมีรายการใดมีจำนวนคงเหลือ = 0 จะไม่ยอมให้ทำขาย แต่หากมีจำนวนมากกว่า จำนวนที่กำหนดในชุดสินค้า จะยอมให้ทำขายได้ (เดิมกรณีที่ตั้งค่าเรื่องหากมีจำนวนคงเหลือ = 0 จะทำขายชุดสินค้าไม่ได้)

เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า] ฟอร์ม [ตั้งค่า] รูปแบบการพิมพ์ "สลิปใบเสร็จรับเงิน"
- เพิ่มการกรอกข้อความท้ายใบเสร็จได้หลายบรรทัด (ไม่เกิน 200 อักษร)
- เพิ่มการกรอกข้อความสำหรับ QR CODE (ไม่เกิน 120 อักษร) แสดงด้านล่างสุด

ปรับปรุง [เมนูสินค้า] ชุดสินค้า
การพิมพ์ป้ายชุดสินค้า สามารถระบุจำนวนที่ต้องการพิมพ์ได้


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.15.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 27/03/2562 15:45

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

+ เพิ่มใหม่ [เมนูบุคคล] ฟอร์มพนักงาน เพิ่มการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน ไม่ให้ยกเลิกการรับเงิน หากกดปุ่มรับเงินแล้ว (หากต้องการยกเลิกการรับเงิน จะมีหน้าจอให้ยืนยันรหัสผ่านผู้จัดการร้าน)

ปรับปรุง รูปแบบการแจ้งเตือน อัปเดทโปรแกรม สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด และ เปิดไฟล์ Install ได้เลยจากการแจ้งเตือน โดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ไฮเจีย

ปรับปรุง [เมนูตั้งค่า] [ตั้งค่า] รูปแบบการพิมพ์ "ฉลากสินค้า" เพิ่มการตั้งค่า ข้อมูล รูปแบบการรับประทาน และ ความถี่ในการใช้ ให้สลับที่กัน (ในแท็บใหม่ รูปแบบการแสดงข้อมูล)

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

บรรทัด 6 : ปริมาณที่ใช้ + รูปแบบการรับประทาน
บรรทัด 7 : ความถี่ในการใช้ + เวลาที่ใช้

----------------------------------------------------
หากกำหนดให้สลับที่กัน จะเป็น

บรรทัด 6 : ปริมาณที่ใช้ + ความถี่ในการใช้
บรรทัด 7 : รูปแบบการรับประทาน + เวลาที่ใช้

ปรับปรุง เรื่องการแสดง ข้อความสำนักงานใหญ่ / สาขาที่ x ในบิลใบกำกับภาษีทุกประเภท โดยดึงข้อมูลลำดับสาขาตามที่กำหนดไว้ หากใส่ 0000 จะแสดงเป็นสำนักงานใหญ่ หากใส่เป็นตัวเลข 9999 จะไม่แสดง และ ตัวเลขอื่น ๆ จะขึ้นเป็นสาขาที่ x ตามเลขที่ระบุ✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

การอัปเดทก่อนหน้านี้