ประวัติการอัปเดตโปรแกรม
  (3.7k views)

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

วิธีการอัปเดตโปรแกรม
1. "สำรองข้อมูล" และ "ปิด" โปรแกรมไฮเจีย

2. ดาวน์โหลดโปรแกรมตามรุ่นที่เราใช้
Professional (รุ่นที่จำหน่าย) / Trial (รุ่นทดลองใช้)

3. ติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย "ทับที่เดิม" ที่เคยติดตั้งได้เลย
(✔ ข้อมูลเดิมทั้งหมดจะไม่หาย)

4. เข้าใช้งานโปรแกรมไฮเจียตามปกติ

ติดตามข่าวสารเพื่ออัปเดทเวอร์ชันตามอย่างสม่ำเสมอ

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน , ความเสถียร, ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ปรับปรุง/เพิ่ม ฟอร์มรับสินค้า กรณีที่เปิดระบบภาษี จะสามารถเลือกได้ว่าบิลที่รับจะคำนวณ/ลบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ซื้อ) ได้ทุกกรณี, (ของเดิมหากเลือกว่าบันทึก VAT อัตโนมัติจะไม่สามารถลบ vat ซื้อออกจากการรับสินค้าได้)

+ เพิ่มใหม่ ฟอร์มขายสินค้า บันทึกรับชำระเงินประเภทอื่น ขณะที่รับเงินสามารถเลือกได้ว่าการรับเงินนี้ เป็นการรับเงินจาก บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, พร้อมเพย์ (OR CODE), การโอนเข้าบัญชี, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, อื่น ๆ และยังสามารถระบุจำนวนงินที่คิดเพิ่ม (ชาร์จเพิ่ม) ลงไปได้อีกด้วย

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบขาย] ฟอร์มรายการขายที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ จะเป็นฟอร์มสำหรับตรวจสอบบิลขายที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ สามารถเคลียร์ยอดเงินได้ กรณีที่เงินจำนวนนั้นเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว มีการแสดงส่วนต่างที่เกิดขึ้นที่อาจจะมาจากค่าธรรมเนียม สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกบิล

ปรับปรุง/เพิ่ม รายงานสรุปยอดขาย ประจำวัน เดือน ปี เพิ่มช่องแสดงส่วนต่างจากการรับชำระเงินประเภทอื่น และ เพิ่มปุ่มพิมพ์รายละเอียดสรุปการขาย (A4) แบบไม่แสดงทุนกำไร


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน , ความเสถียร, ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น (ฟังก์ชันเสริมใหม่ ๆ ทั้งหมดจะได้เฉพาะรุ่น Professional)

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.4.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 06/08/2561 14:30

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน , ความเสถียร, ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

+ เพิ่มใหม่ การพิมพ์ฉลากสินค้า เพิ่มส่วนของจำนวนของสินค้า และ แสดงวันหมดอายุ (ถ้ามี)
+ เพิ่มใหม่ การพิมพ์ฉลากช่วยสินค้า เพิ่มส่วนของจำนวนของสินค้า และ แสดงวันหมดอายุ (ถ้ามี)

ปรับปรุง/เพิ่ม ข้อมูลในระบบ✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน , ความเสถียร, ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น (ฟังก์ชันเสริมใหม่ ๆ ทั้งหมดจะได้เฉพาะรุ่น Professional)

การอัปเดทก่อนหน้านี้