ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม
 

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

เมื่อมีแจ้งเตือน "เวอร์ชันใหม่มาแล้ว"

ads by google.

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

+ เพิ่มใหม่ [เมนูจัดซื้อ] ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า เพิ่มปุ่ม export to excel เพื่อส่งออกรายการสั่งซื้อที่บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

+ เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า] [ตั้งค่า] รูปแบบการรันเลขที่เอกสาร "บิลขาย" ด้วยตัวเอง สามารถกำหนดคำนำหน้าได้ด้วยตัวเอง และจะตามด้วยชุดตัวเลขต่อท้ายคำนำหน้า (โปรแกรมจะกำหนดให้) ในรูปแบบ ปีเดือนวัน และปิดท้ายด้วย running number 4 หลัก

ตัวอย่างเช่น กำหนดคำนำหน้าว่า "ABC-" เมื่อทำขายบิลแรกของวัน จะเป็น "ABC-6110080001" (สมมติว่าทำขายวันที่ 8/10/2561)

ปรับปรุง [เมนูรายงาน][ขาย] รายงานสรุปประจำวัน, เดือน, ปี, แยกตามช่วงเวลา, แยกตามประเภทสินค้า ปรับปรุงแก้ไขการทำงานใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น

ปรับปรุง [เมนูรายงาน][ขาย] รายงานสรุปประจำวัน เพิ่มปุ่มพิมพ์สรุปรายละเอียดในรูปแบบสลิป (เฉพาะขนาด 80 mm)

ปรับปรุง [เมนูสต๊อก] ฟอร์มสต๊อก เพิ่มช่องให้ติ๊กว่า แสดงเฉพาะรายการสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือ > 0 เหมาะสำหรับ export เป็นไฟล์ excel สำหรับทำรายงานสต๊อกคงคลัง ณ เวลานั้นว่า มีสินค้าที่มีของอยู่มีอะไรบ้าง มูลค่าเท่าไร

ปรับปรุง การทำขายสินค้ากรณีที่เปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะการแจ้งเตือนหากมีการทำคืนสินค้า เพื่อแนะนำให้ยกเลิกบิลขายเดิม และ ทำขายใหม่ให้ถูกต้องเท่านั้น เพื่อไม่ให้ยอดคำนวนเรื่องภาษีขายเกินไปจากความเป็นจริง

ปรับปรุง การทำขายสินค้ากรณีที่มีลงรายการสินค้าที่ต้องออกรายงานบัญชีขาย (ข.ย.) จะการแจ้งเตือนหากมีการทำคืนสินค้า เพื่อแนะนำให้ยกเลิกบิลขายเดิม และ ทำขายใหม่ให้ถูกต้องเท่านั้น เพื่อไม่ให้บิลเดิมที่มียังแสดงที่รายงานบัญชีขาย

ปรับปรุง การทำฉลากช่วย เพิ่มการตั้งค่า "ตัวหนา" ทั้ง 6 บรรทัดว่าจะให้บรรทัดไหนเป็นตัวหนา (Bold) เพื่อให้บรรทัดนั้นเด่นขึ้นมา

ปรับปรุง [เมนูรายงาน][สต๊อก] ฟอร์มความเคลื่อนไหวสินค้า หรือ stock card ทั้งแบบแยกตามสินค้า และ แยกตามช่วงเวลา เพิ่มการคำนวนและแสดงมูลค่า (ต้นทุน) ที่เคลือนไหวเช่น รับเข้ามาเท่าไร หรือ จ่ายออกไปเท่าไร

ปรับปรุง หน้าต่างพิมพ์ฉลากสินค้า/ฉลากช่วย ที่เรียกจากฟอร์มขาย ให้สามารถขยายเต็มจอ หรือ ขยายขนาดฟอร์มได้ตามต้องการ

ปรับปรุง [เมนูขาย][รายงานสรุปยอดขาย สำหรับพนักงาน] ปรับปรุง การแสดงรายงาน และ การแยกยอดขายตามพนักงานให้ทำงานได้ดีกว่าเดิม

ปรับปรุง [เมนูขาย][รายงานสรุปยอดขาย สำหรับพนักงาน] ฟอร์มพิมพ์สรุปยอดขายประจำวันของพนักงาน เพิ่มปุ่มพิมพ์แบบ Slip ขนาด 80mm

ปรับปรุง [เมนูรายงาน][รายงาน ข.ย.] ฟอร์มรายงานบัญชีขาย ข.ย.11 และ ข.ย.10 แยกแท็บ แสดงรายการที่เกิดจากการขายปกติ และ เพิ่มแท็บรายการที่มาจากการปรับสต๊อก ประเภทโอนสินค้าด้วย (โอนสินค้าไม่เกิดยอดขายในระบบ แต่มีการตัดจ่ายสต๊อกออกไปยังปลายทาง ลูกค้าที่รับโอน ก็ต้องควรจะทำรายงาน ข.ย. บัญชีขายได้ด้วย)

✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด (ฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มให้ทั้งหมด จะใช้ได้เฉพาะรุ่น Professional)

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.8.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 02/10/2561 17:00

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

ปรับปรุง/เพิ่ม รายงาน / บันทึกอุณหภูมิ ปรับเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง ในการกรอกข้อมูลและแสดงในรายงาน

ปรับปรุง/เพิ่ม [เมนูตั้งค่า] ตั้งค่าข้อมูลร้าน ตัดการเลือกข้อมูล "จังหวัด" ออก และให้ระบุได้เอง รวมในช่องที่อยู่ (ตำบล/อำเภอ) ได้เลย เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ในการดึงข้อมูลที่อยู่ของร้านเรา ในการไปแสดงผลในงานพิมพ์ต่าง ๆ

+ เพิ่มใหม่ [เมนูสินค้า] ฟอร์มรายการสินค้า ในแท็บข้อมูลยา เพิ่มช่องให้ระบุ "ขนาด/ปริมาณ" ของหน่วยขายได้ เช่น สมมติหน่วยขาย = แผง สามารถระบุขนาด/ปริมาณเป็น "10 เม็ด" ได้ หรือ หากหน่วยขาย = ขวด ให้ระบุ "60ml" เป็นต้น, การนำไปใช้ จะมีผลเฉพาะรายงาน ข.ย. ทั้งหมด เรื่องการแสดง จำนวน การซื้อเข้าหรือขายออก เช่น สมมติซื้อยาน้ำมา 12 ขวด ใน ข.ย. 9 จะแสดงจำนวนเป็น 12 x 60ml เพื่อให้เป็นไปตามที่ อ.ย./สสจ. กำหนดรูปแบบการลงข้อมูลในรายงาน, ข้อมูล "ขนาด/ปริมาณ" นี้ไม่บังคับว่าต้องกรอก หากไม่ได้กรอก การแสดงผลยังเป็นแบบเดิม เช่น สมมติซื้อเข้า จะแสดงจำนวนว่า 12 ขวด (ตามหน่วยขาย) ตามปกติใน ข.ย.9

ปรับปรุง/เพิ่ม [เมนูสินค้า] การทำป้ายราคา 4 ช่อง และ 8 ช่อง ปรับปรุงการสืบค้นสินค้าที่จะนำไปพิมพ์ป้าย เปลี่ยนไปใช้รูปแบบหน้าจอการค้นหา เดียวกับการขาย / การรับ เพื่อความสะดวกมากขึ้น

+ เพิ่มใหม่ [เมนูบุคคล] Naranjo s algorithm ทำแบบประเมินได้ และ สามารถพิมพ์ใบประเมินได้ , และสามารถนำข้อมูลการประเมินนี้ อัปเดทไปยังประวัติแพ้ยาของลูกค้าได้ | GPP

+ เพิ่มใหม่ การคีย์ล๊อตสินค้า หลังจากคีย์วันที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสามารถระบุ "วันหมดอายุ" ให้อัตโนมัติได้เลย ในหน้าต่างระบุวันหมดอายุ และ จะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่ามีการระบุอัตโนมัติ หรือ ถ้าหากไม่มีข้อความแจ้งให้ทราบ แสดงว่าระบบยังไม่สามารถหาวันหมดอายุที่เหมาะสมได้ ให้เราระบุด้วยตัวเองไปตามปกติก่อน ทำให้เพิ่มความสะดวก/ความเร็ว ในการทำรับสินค้าได้มากขึ้น

✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด (ฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มให้ทั้งหมด จะใช้ได้เฉพาะรุ่น Professional)

การอัปเดทก่อนหน้านี้