ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

ads by google.

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.38.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 10/11/2563 15:15

✔️ Professional Edition

➡ ปรับปรุง UI/UX ให้เหมาะสม รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง บั๊กโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้ที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า
- หน้าต่างรับเงิน แท็บการรับชำระประเภทอื่น ๆ เพิ่มการระบุเงินสดได้ กรณีที่มีการแบ่งจ่ายเป็นเงินสดส่วนนึง และจะรับชำระตามยอดที่หักจากเงินสดไปแล้วให้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> จัดการ รายการสินค้า
- ที่แท็บข้อมูลยา เพิ่มให้ติ๊ก "ให้แจ้งเตือนหากลูกค้ามาซื้อซ้ำ" และ ให้ระบุจำนวนได้ เมื่อมีการขายเกิน ต่อครั้ง ต่อวัน หากยานั้น ๆ กำหนดให้แจ้งเตือนการมาซื้อซ้ำ เมื่อกดรับเงินจะมี popup แสดงบอกว่าลูกค้าท่านนี้ได้มาซื้อยานี้ไปแล้ว เกินจำนวนที่ระบุไว้ สามารถเลือกที่จะยืนยันการขายต่อได้ โดยการกดปุ่มตกลง หรือ ยกเลิกก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเภสัชกรผู้จ่ายยา

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูข้อมูลอื่น -> ขาย (เพิ่มใหม่)
- เพิ่มใหม่ การแสดง ตัวช่วยเลือกประเภทการรับชำระเงินอื่น ๆ สามารถกำหนดประเภทที่ใช้บ่อยได้เองขึ้นมาแสดงช่วยเลือกที่หน้ารับเงิน

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูข้อมูลอื่น -> สินค้า
- เพิ่มหน้าให้ตั้งชื่อระดับราคาส่ง 1-5 ได้ เพื่อให้แสดงเป็นชื่อที่เรากำหนดแทนคำว่า ระดับ 1-5

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย
- รายการสินค้า "ขายดี" และ รายการสินค้า "กำไรดี" เพิ่มเงื่อนไขการดึงข้อมูล ประเภทสินค้า และ ชั้นวางสินค้า

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> การลบข้อมูล
- เพิ่มการ ลบข้อมูลชั้นวาง และ หมวดชั้นวาง ทั้งหมด เพื่อลบชั้นวางต่าง ๆ ที่เคยกำหนดไว้สำหรับลงข้อมูลใหม่

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> ใบสั่งยาออนไลน์ (สปสช.)
- ปรับปรุงการทำงาน และเพิ่ม popup แจ้งเตือน message code จากเซิฟเวอร์ กรณีที่ไม่สามารถบันทึกการจ่ายยาได้ หากข้อมูลใบสั่งยามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อัปเดทเป็น beta 1.10 (ข้อมูลทดสอบ)

ปรับปรุง ที่ เมนูข้อมูลอื่น -> ขาย
- เปลี่ยนปุ่มลัด สำหรับฟอร์ม "ขายสินค้า" (F1-F12) (ย้ายมาจากเมนูขาย**)
- กำหนดการรันเลขที่เอกสาร "บิลขาย" ด้วยตัวเอง (ย้ายมาจากเมนูตั้งค่า**)
- เปลี่ยนชื่อเรียก "ลูกค้าทั่วไป" (ย้ายมาจากเมนูตั้งค่า**)

ปรับปรุง ที่ เมนูข้อมูลอื่น -> รายงาน
- [ตั้งค่า] รายงาน ข.ย. เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม (ย้ายมาจากเมนูตั้งค่า**)
✔️ อัปเดทย่อย 2.4.38.1 23/11/2563 18:30
➡ ปรับปรุง UI/UX ให้เหมาะสม รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง บั๊กโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้ที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูจัดซื้อ -> สั่งซื้อสินค้า
- ที่ปุ่มพิมพ์ เพิ่มการส่งออกรายการสั่งซื้อ เฉพาะชื่อ หน่วย จำนวน เป็นไฟล์ excel
- ที่แท็บรายการสั่งซื้อ เพิ่มปุ่ม Copy to Clipboard สำหรับ copy เฉพาะ ชื่อ = จำนวน หน่วย เป็นข้อความที่พร้อมนำไปวาง (Paste) ได้เลย

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้าน และ การใช้งาน
- แท็บตั้งค่าการใช้งาน หัวข้อเกี่ยวกับงานขาย เพิ่มตั้งค่าการค้นหาสินค้า ให้เรียงลำดับตามรหัสสินค้า

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ฉลาก
- ปรับปรุงการตั้งค่าให้ดีขึ้น
- เพิ่มการตั้งค่าให้แสดงเลขที่บิลขาย บรรทัดเดียวกับชื่อเภสัชกร เป็นข้อความที่ชิดขวา

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> ใบสั่งยาออนไลน์ สปสช.
- ปรับปรุงการการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมเปิดให้ใช้งานจริง (รอทาง สปสช. ยืนยัน)

ปรับปรุง ที่ เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า
- แสดง % ของส่วนลดท้ายบิล ที่บริเวณสรุปราคารวมและในการพิมพ์ใบรับสินค้า

ปรับปรุง ที่ การพิมพ์ฉลากยา
- การพิมพ์ฉลากยาในหน้าจัดการข้อมูลฉลากสินค้า และ กรณีที่พิมพ์ฉลากสำหรับเขียนเอง ปรับปรุงหน้าต่างที่ให้ระบุจำนวนการพิมพ์ โดยการเพิ่มการกำหนดว่าการพิมพ์นี้จะไม่แสดงวันที่ขาย หรือ การพิมพ์นี้ให้แสดงวันที่แบบเขียนเอง วันที่..........

การอัปเดทก่อนหน้านี้