ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม
 

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

เมื่อมีแจ้งเตือน "เวอร์ชันใหม่มาแล้ว" ต้องทำอย่างไร


ads by google.

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

ปรับปรุง เมนูสินค้า ฟอร์มจัดการฉลากสินค้า ปรับปรุงการสร้าง/แก้ไข ฉลากสินค้า เพิ่มแท็บ "ทำให้เหมือน" โดยสามารถกำหนดข้อมูลที่เหมือนกันได้ในฉลากทั้งหมดของสินค้าเดียวกัน
- ชื่อสามัญทางยา หรือ ข้อความอื่น ๆ ที่ระบุ
- คำแนะนำเพิ่มเติม
- สรรพคุณ
- ขนาดอักษร (มีผลทุกบรรทัด)

ปรับปรุง เมนูขาย ขายสินค้า การกดดูข้อมูลลูกค้า แท็บความดัน/ระดับน้ำตาล เพิ่มปุ่มเปิดฟอร์มลูกค้า ระบบจะเปิดข้อมูลของลูกค้าท่านนั้น เพื่อให้จัดการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้เลย

ปรับปรุง เมนูขาย ตรวจสอบ แก้ไข ยกเลิก บิลขายสินค้า เพิ่มการแสดงข้อความแจ้งเตือน กรณีกดยกเลิกบิลขาย เรื่องการตัดสต๊อก มีข้อความบอกว่า บิลขายที่กำลังยกเลิกนั้น เคยตัดสต๊อก หรือ ไม่ได้ตัดสต๊อก เพื่อให้ตรวจสอบให้แน่ใจในเรื่องการคืนของกลับสต๊อกกรณียกเลิกบิลขาย

เพิ่มใหม่ เมนูจัดซื้อ รับสินค้า เพิ่มปุ่มการระบุหมายเหตุเพิ่มเติม เกี่ยวกับการชำระเงิน ได้ เช่น ชำระเงินด้วยวิธีอะไร และ ระบุหมายเหตุโดยย่อได้

ปรับปรุง เมนูสินค้า การกำหนดข้อมูลจากตัวช่วยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสินค้าทั้งระบบ จะต้องยืนยันรหัสผู้จัดการร้านเพื่อยืนยันการดำเนินการ

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล พนักงาน เพิ่มการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน ที่แท็บ การเข้าถึงข้อมูล การกดปุ่มลบข้อมูลของระบบที่สำคัญ ลูกค้า สินค้า ชุดสินค้า หน่วยงาน จะต้องยืนยันรหัสผู้จัดการร้านเพื่อยืนยันการลบข้อมูล

เพิ่มใหม่ เมนูสินค้า รายการสินค้า เพิ่มแท็บ "TMT ID" เพื่อให้สามารถระบุข้อมูลว่า สินค้านี้ (ยา) มีรหัส TMT ID อะไร เพื่อเตรียมข้อมูลรองรับอนาคตที่อาจจจะได้ใช้งาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-............) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (TMT คือ รหัสมาตรฐานยาไทย)

ปรับปรุง รวม หน้าต่างยินดีต้อนรับ และ หน้าต่างศูนย์การแจ้งเตือน เข้าด้วยกัน และปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Hygeia Dashboard

เพิ่มใหม่ เมนูขาย ขายสินค้า การเพิ่มลูกค้าด่วนที่หน้าขาย เพิ่มส่วนให้บันทึกข้อมูลแพ้ยาได้เลย 1 ชื่อสามัญทางยา

เพิ่มใหม่ เมนูสินค้า จัดการประเภทสินค้า ที่แท็บ "ตัวช่วย จัดการข้อมูลสินค้า" เพิ่มปุ่ม ห้ามกดให้ส่วนลด และ ยกเลิก ห้ามกดให้ส่วนลด สำหรับช่วยกำหนดสถานะนั้น มีผลกับสินค้าทั้งหมดในประเภทสินค้านั้น ๆ

ปรับปรุง เมนูขาย บันทึกข้อมูลเงินทอน ประจำวัน กรณีที่มีการบันทึกไปแล้วหาก พนักงานต้องการแก้ไขเงินทอน ต้องยืนยันด้วยรหัสผู้จัดการร้าน✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.17.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 23/07/2562 12:30

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

ปรับปรุง ปรับปรุงและปิดช่องโหว่งต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นช่องในการทุจริตจากการขาย

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล ฟอร์มพนักงาน
- เพิ่มการตั้งค่า ไม่สามารถกดเพิ่มหน้าขาย
*ต้องกรอกรหัสผู้จัดการร้านยืนยันการใช้งาน

- เพิ่มการตั้งค่า ไม่สามารถเคลียร์ หรือ ลบ รายการขายที่ลงไปแล้ว
รวมไปถึงการกดปิดฟอร์มขายในขณะที่ยังมีรายการค้าง (ยังไม่ได้กดรับเงิน) *ต้องกรอกรหัสผู้จัดการร้านยืนยันการใช้งาน

- เพิ่มตั้งค่า ไม่ให้เปลี่ยนรูปแบบการดึงราคาขาย เป็นราคาส่ง
*ต้องกรอกรหัสผู้จัดการร้านยืนยันการใช้งาน

และปรับปรุงหน้าจอ แท็บ สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม แยกแท็บย่อยให้สามารถจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล ลูกค้า
- เพิ่มการบันทึก น้ำหนัก (kg.) ของลูกค้า ที่แท็บข้อมูลส่วนตัว

ปรับปรุง หน้าขายสินค้า เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า นำข้อมูลน้ำหนัก (kg.) ที่บันทึกไว้ไปแสดง

เพิ่มใหม่ เมนูจัดซื้อ [PR] รับสินค้า เพิ่มปุ่ม 90 วัน เป็นตัวช่วยระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

เพิ่มใหม่ เมนูขาย ขายสินค้า หน้าต่างรับเงิน เพิ่มแสดงเลขที่บิล ที่กำลังจะเกิดขึ้นหากมีการยืนยันการรับเงินเรียบร้อยแล้ว


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

การอัปเดทก่อนหน้านี้