ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

ads by google.

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.35.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 18/09/2563 13:05

✔️ Professional Edition

➡ เราอัปเดทโปรแกรมให้มีสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่องบั๊กโปรแกรมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า
- ที่แท็บตั้งค่า เพิ่มการกำหนดให้แสดงหน้าต่างบันทึกช่วงอายุของลูกค้าเมื่อกดปุ่มรับเงิน เพื่อทำสถิติการขาย
- กรณีตั้งค่าให้บันทึกช่วงอายุ เมื่อกดปุ่มรับเงิน จะมีแสดงหน้าต่างให้เลือกช่วงอายุของลูกค้า ในการทำขายนั้น ๆ

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า ขายเครดิต
- การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ในงานขายเครดิต และ ใบเสนอราคา เพิ่มตัวเลือกกำหนดให้ ไม่แสดงข้อมูลวันที่ในบิลได้ (เว้นว่าง)

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ตรวจสอบ แก้ไข ยกเลิกบิลขายสินค้า
- เมื่อกดดู/แก้ไข ที่บิลขาย เพิ่มแท็บช่วงอายุ ให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> การสร้างฉลากสินค้า
- เพิ่มปุ่มคัดลอกฉลากจากสินค้าอื่นมาใช้ในสินค้านี้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย
- เพิ่มรายงาน กราฟสรุปยอดขายแยกตามช่วงอายุ

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> รายงาน ข.ย.
- เพิ่ม บัญชีการขาย ตามใบสั่งแพทย์ ข.ย.12 (ฟอร์มเปล่า)

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้าน และ การใช้งานเบื้องต้น
- แท็บตั้งค่าการใช้งาน เพิ่มการกำหนด ที่หน้าขายให้ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนกี่วัน ค่าเริ่มต้นคือ 180 วัน (6 เดือน)


ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า
- หน้าต่างเพิ่มลูกค้าด่วน เพิ่มให้บันทึกเพศของลูกค้าได้จากที่หน้าขาย
- เพิ่มการแสดงเพศของลูกค้า ที่หน้าดูรายละเอียด

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> รายงานสรุปยอดขาย
- หน้าต่างพิมพ์สรุปยอดขายประจำวัน ของพนักงาน กรณีเข้าด้วยผู้จัดการร้าน หรือ admin จะสามารถไม่ต้องระบุพนักงานขายได้ เพื่อพิมพ์รายงานยอดรวมของทุกคน

ปรับปรุง ที่ เมนูสินค้า -> รายการสินค้า
- จัดลำดับแท็บย่อยต่าง ๆ ใหม่ให้เรียงตามลำดับการกรอกข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามลำดับงาน
- ปรับปรุงเรื่องการคัดลอกสินค้าให้ทำงานได้ดีขึ้น

ปรับปรุง ที่ เมนูสต๊อก -> จัดการสินค้าบนชั้นวาง
- เมื่อกดเพิ่มรายการสินค้าเข้าชันวาง จะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติทันที (ตัดปุ่มบันทึกที่ต้องกดเองออก)

ปรับปรุง ที่ เมนูรายงาน -> ขาย
- รายงานสรุป การจองสินค้า เพิ่มเงื่อนไขการสืบค้น ให้แสดงการจองที่ยกเลิกไปแล้วด้วย

ปรับปรุง ที่ เมนูรายงาน -> สินค้า
- รายการสินค้าทั้งหมด แสดงราคาขาย ราคาทุน ส่งออกเป็นไฟล์ excel เพิ่มคอลัมบาร์โค้ด

การอัปเดทก่อนหน้านี้