ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม
 

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

เมื่อมีแจ้งเตือน "เวอร์ชันใหม่มาแล้ว" ต้องทำอย่างไร


ads by google.

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

ปรับปรุง ปรับปรุงและปิดช่องโหว่งต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นช่องในการทุจริตจากการขาย

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล ฟอร์มพนักงาน
- เพิ่มการตั้งค่า ไม่สามารถกดเพิ่มหน้าขาย
*ต้องกรอกรหัสผู้จัดการร้านยืนยันการใช้งาน

- เพิ่มการตั้งค่า ไม่สามารถเคลียร์ หรือ ลบ รายการขายที่ลงไปแล้ว
รวมไปถึงการกดปิดฟอร์มขายในขณะที่ยังมีรายการค้าง (ยังไม่ได้กดรับเงิน) *ต้องกรอกรหัสผู้จัดการร้านยืนยันการใช้งาน

- เพิ่มตั้งค่า ไม่ให้เปลี่ยนรูปแบบการดึงราคาขาย เป็นราคาส่ง
*ต้องกรอกรหัสผู้จัดการร้านยืนยันการใช้งาน

และปรับปรุงหน้าจอ แท็บ สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม แยกแท็บย่อยให้สามารถจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล ลูกค้า
- เพิ่มการบันทึก น้ำหนัก (kg.) ของลูกค้า ที่แท็บข้อมูลส่วนตัว

ปรับปรุง หน้าขายสินค้า เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า นำข้อมูลน้ำหนัก (kg.) ที่บันทึกไว้ไปแสดง✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.16.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 29/04/2562 09:15

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ การพิมพ์ใบส่งของ
- เพิ่มการพิมพ์ขนาดสลิป

เพิ่มใหม่ [เมูนขาย] รายการจองสินค้า | ยังไม่ได้ชำระเงิน
- เพิ่มการพิมพ์ใบจอง ขนาดสลิป

เพิ่มใหม่ [เมนูขาย] ขายสินค้า (เงินสด) ปลีก ส่ง
- เพิ่มตรวจสอบขณะลงรายการขาย เพื่อแจ้งเตือนให้เปลี่ยนหน่วย/สูตรราคา อัตโนมัติ

เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า] ตั้งค่าข้อมูลร้าน และ การใช้งาน
เพิ่มการตั้งค่า
- ตรวจสอบหน่วยอื่น ๆ / สูตรราคา ระหว่างทำขายสินค้า และ แจ้งเตือน
- การพิมพ์บิลใบเสร็จต่าง ๆ ให้มีขนาด 9" x 11" (สำหรับกระดาษต่อเนื่อง)

เพิ่มใหม่ ปรับปรุงการทำขายชุดสินค้า
- เพิ่มการตรวจสอบจำนวนคงเหลือของรายการในชุดสินค้าทุกรายการ หากมีรายการใดมีจำนวนคงเหลือ = 0 จะไม่ยอมให้ทำขาย แต่หากมีจำนวนมากกว่า จำนวนที่กำหนดในชุดสินค้า จะยอมให้ทำขายได้ (เดิมกรณีที่ตั้งค่าเรื่องหากมีจำนวนคงเหลือ = 0 จะทำขายชุดสินค้าไม่ได้)

เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า] ฟอร์ม [ตั้งค่า] รูปแบบการพิมพ์ "สลิปใบเสร็จรับเงิน"
- เพิ่มการกรอกข้อความท้ายใบเสร็จได้หลายบรรทัด (ไม่เกิน 200 อักษร)
- เพิ่มการกรอกข้อความสำหรับ QR CODE (ไม่เกิน 120 อักษร) แสดงด้านล่างสุด

ปรับปรุง [เมนูสินค้า] ชุดสินค้า
- การพิมพ์ป้ายชุดสินค้า สามารถระบุจำนวนที่ต้องการพิมพ์ได้

เพิ่มใหม่ [เมนูสินค้า] รายการสินค้า
- เพิ่มปุ่ม ดูจำนวนเฉลี่ย/เดือน จากสิถิติการขายย้อนหลัง 6 เดือน ที่แท็บ "รายละเอียดสินค้า"

เพิ่มใหม่ [เมนูรายงาน] [สินค้า] รายงานแสดงสินค้า แยกตาม "ผู้จำหน่ายที่เราจะซื้อ"
- เพิ่มปุ่ม ดูจำนวนเฉลี่ย/เดือน จากสิถิติการขายย้อนหลัง 6 เดือน

เพิ่มใหม่ [เมนูรายงาน] [สต๊อก] รายงานแสดง รายการสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว
- เพิ่มปุ่ม ปรับสต๊อกด่วน , เพื่อให้สามารถปรับสต๊อกด่วน หรือ เคลียร์จำนวนออก เคลียร์ของออก เพื่อระงับการใช้งานสินค้านั้น ๆ ได้ทันที

- เพิ่มปุ่ม ดูจำนวนเฉลี่ย/เดือน จากสิถิติการขายย้อนหลัง 6 เดือนอัปเดทย่อย 2.4.16.1 01/05/2562 21:30

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

การอัปเดทก่อนหน้านี้