ประวัติการอัปเดตโปรแกรม
  (3.6k views)

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

วิธีการอัปเดตโปรแกรม
1. "สำรองข้อมูล" และ "ปิด" โปรแกรมไฮเจีย

2. ดาวน์โหลดโปรแกรมตามรุ่นที่เราใช้
Professional (รุ่นที่จำหน่าย) / Trial (รุ่นทดลองใช้)

3. ติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย "ทับที่เดิม" ที่เคยติดตั้งได้เลย
(✔ ข้อมูลเดิมทั้งหมดจะไม่หาย)

4. เข้าใช้งานโปรแกรมไฮเจียตามปกติ

ติดตามข่าวสารเพื่ออัปเดทเวอร์ชันตามอย่างสม่ำเสมอ

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน , ความเสถียร, ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบบุคคล][พนักงาน] เพิ่มสิทธิ์ แสดงจำนวนบิลที่ขายไป

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบขาย][ขายสินค้า] แสดงจำนวนบิลที่ขายไป

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบสินค้า][จัดการรายการสินค้า] จัดการฉลากช่วยสินค้า เพิ่มการแสดงบาร์โค้ดขนาดเล็ก ๆ ชิดขวาบรรทัดเดียวกับชื่อสินค้า (เหมือนกับฉลากสินค้าหลัก)

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบสต๊อก][ตรวจสอบ ล๊อตสินค้า] เพิ่มปุ่มจ่ายออก สามารถจ่ายล๊อตนั้นออกได้เลย (แบบปรับสต๊อก)


+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบขาย][ขายสินค้า] การจ่ายเพื่อปรับสต๊อก เพิ่มประเภทคืนยาไปยังผู้จำหน่าย

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบขาย][ขายสินค้า] ฟอร์มรายการคืนสินค้ากลับไปยังผู้จำหน่าย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และกำหนดสถานะ = ปิด ให้กับการทำส่งคืนสินค้าได้ กรณีที่ได้รับสินค้าแทนแล้วหรืออื่น ๆ พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบส่งคืนสินค้าได้ และ ส่งออกรายการสรุปเป็นไฟล์ excel ได้ (เรื่องนี้ช่วยงานมาตรฐานร้านยา GPP ได้)


+ เพิ่มใหม่ [เมนูรายงาน][ระบบสต๊อก] รายงานสรุปการจ่ายเพื่อปรับสต๊อก เพิ่มปุ่มส่งออกเป็นรายการสินค้าที่ปรับสต๊อกเป็นไฟล์ excel

ปรับปรุง [ฟอร์มขายสินค้า] ส่วนของความหมายของสี (ด้านล่างของรายการขาย) ปรับปรุงให้แสดงตามเหตุการนั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในการขายบิลนั้น (ไม่พอจ่าย, ไม่ตัดสต๊อก, มีวันหมดอายุต่ำกว่า 6 เดือน, ราคาขายมีปัญหา) เช่น หากมีการขายสินค้าที่ราคาขายมีปัญหา (ขาดทุน) จะมีแทบข้อความ "ราคาขายมีปัญหา" แสดงขึ้นมาให้เห็น จะทำให้เราสังเกตุได้ง่ายขึ้น ของเดิมที่แสดงส่วนความหมายของสีไว้เสมอ ซึ่งทำให้ต้องสังเกตุเองที่สีของตัวอักษรสินค้า

ปรับปรุง [ฟอร์มขายสินค้า] สามารถเลือกล๊อตที่จ่ายได้แล้ว การเลือกล๊อตต้องเลือกล๊อตที่มีจำนวนคงเหลือพอที่จะจ่าย (ขาย) ออกเท่านั้น หากไม่พอจะไม่สามารถเลือก/เปลี่ยนล๊อตได้

ปรับปรุง [เมนูระบบสินค้า][ฟอร์มรายการสินค้า] เพิ่มแท็บประวัติไม่พอจ่าย เพื่อให้ตรวจสอบว่าสินค้านี้มีประวัติไม่พอจ่ายคงค้างหรือไม่ เพื่อที่จะตัดจ่ายย้อนหลัง / เคลียร์ประวัติ ได้สะดวกยิ่งขึ้น กรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลของสินค้า (ฟอร์มประวัติไม่พอจ่าย จะอยู่ที่เมนูระบบขาย สามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกสินค้า)

ปรับปรุง [หน้าต่างสืบค้นสินค้า] งานขายสินค้า / งานจัดซื้อ เพิ่มคอลัมน์แสดง "จำนวนคงเหลือ" ที่หน้าต่างสืบค้นสินค้า

+ เพิ่มใหม่ การตรวจสอบเรื่องวันที่ ในระหว่างการใช้งานหากมีการแก้ไขวันที่ของคอมพิวเตอร์ จะมีการเก็บ log ประเภทการใช้งานที่ผิดปกติ

ปรับปรุง [หน้าต่างสืบค้นสินค้า] งานขายสินค้า / งานจัดซื้อ การสแกนบาร์โค้ด กรณีที่สแกนมาเป็นภาษาไทย ไฮเจียจะแปลงเป็นตัวเลขทันที โดยไม่มีการเด้งเตือนถามเหมือนเวอร์ชั่นก่อน

ปรับปรุง/เพิ่ม ข้อมูลการทำฉลากสินค้า, ชื่อสามัญทางยา


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขและปรับปรุงการทำงาน , ความเสถียร, ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น (ฟังก์ชันเสริมใหม่ ๆ ทั้งหมดจะได้เฉพาะรุ่น Professional)

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.2.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 02/05/2561 13:00

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขและปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดีขึ้น

➡ [ปรับปรุง] ปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรม เรื่องการแยกเก็บประวัติที่สำคัญ (Log) ใหม่ให้เก็บข้อมูลได้เยอะขึ้น โดยไม่กระทบกับฐานข้อมูลหลัก
จะมีเริ่มต้นเก็บประวัติใหม่ (เคลียร์ของเดิมออกหมด) 3 เรื่อง ประวัติการใช้งานโปรแกรมของพนักงาน, ประวัติการเปิดลิ้นชัก, ประวัติการพิมพ์เอกสาร

ปรับปรุง [เมนูการตั้งค่า] การเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานโปรแกรมของพนักงาน โดยจะเก็บข้อมูล 1 ปี (เดิม 2 เดือน)
ปรับปรุง [เมนูการตั้งค่า] การเก็บข้อมูลประวัติการเปิดลิ้นชัก โดยจะเก็บข้อมูล 1 ปี (เดิม 2 เดือน)
ปรับปรุง [เมนูการตั้งค่า] การเก็บข้อมูลประวัติการพิมพ์เอกสาร โดยจะเก็บข้อมูล 3 ปี (เดิม 1 เดือน)

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบสินค้า] ตัวช่วยกำหนดให้สินค้าทั้งหมดเป็น "ยา" (ส่วนรายละเอียดของยายังต้องกำหนดเอง)

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบสินค้า][จัดการรายการสินค้า] จัดการฉลากสินค้า ให้ทำงานดียิ่งขึ้น และมีเพิ่มปุ่มตัวช่วยกำหนดฉลากเกี่ยวกับช้อนชา

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบสินค้า][จัดการรายการสินค้า] จัดการฉลากสินค้า เพิ่มการแสดงบาร์โค้ดขนาดเล็ก ๆ ชิดขวาบรรทัดเดียวกับชื่อสินค้า

ปรับปรุง dialog การใส่ราคาสินค้าระหว่างขายสินค้า (ขายเงินสด/เครดิต) เพิ่มตัวเลือกราคาขายประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ขึ้นมาให้เลือก

+ เพิ่มใหม่ [เมนูระบบขาย] รายงานสรุปยอดขายเงินสด (สำหรับพนักงาน) เพิ่ม "สรุปยอดขายเป็นรายการสินค้า แยกตามช่วงเวลา ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

ปรับปรุง [ฟอร์มขายสินค้า] การคืนสินค้า กรณีพนักงานที่ไม่มีสิทธิ์คืนสินค้าคลิกปุ่มคืนสินค้า จะเด้ง dialog ให้ยืนยันการคืนสินค้าโดยให้ผู้จัดการร้านมากรอกรหัสของตัวเอง


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขและปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้ดีขึ้น (ฟังก์ชันเสริมใหม่ ๆ ทั้งหมดจะได้เฉพาะรุ่น Professional)

การอัปเดทก่อนหน้านี้