ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม
 

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

เมื่อมีแจ้งเตือน "เวอร์ชันใหม่มาแล้ว" ต้องทำอย่างไร


ads by google.

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

+ เพิ่มใหม่ N/A

ปรับปรุง N/A


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.11.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 13/12/2561 11:45

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

ปรับปรุง [เมนูขาย][ตรวจสอบ / แก้ไข / ยกเลิก] บิลขายสินค้า] เพิ่มเงื่อนไขดูบิลขายเฉพาะที่ระบุลูกค้าทั่วไป

ปรับปรุง รูปแบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารบิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบโอนสิน้า ใบส่งคืน ใบรับสินค้า และอื่น ๆ ที่เป็นบิลเป็น A4 ให้ดูเป็นมาตรฐานมากขึ้น

+ เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า][ตั้งค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม] ใส่แท็บแยกส่วนการตั้งค่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ เพิ่มช่องให้ระบุหมายเหตุใบกำกับภาษีได้ จะนำไปแสดงในทุกบิลที่เป็นใบกำกับภาษี

+ เพิ่มใหม่ [เมนูตั้งค่า][ตั้งค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม] เพิ่มการตั้งค่าการแสดงราคาสินค้าในรายการ ในทุกบิลที่เป็นใบกำกับภาษี เลือกได้ว่าจะแสดงเป็นราคารวม VAT หรือไม่ (ถ้าไม่ได้ตั้งค่านี้ ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมคือ ราคาสินค้าในรายการ จะเป็นราคาไม่รวม VAT)

ปรับปรุง [เมนูขาย][รายงานสรุปยอดขาย | สำหรับพนักงานขาย] ฟอร์มสรุปยอดขายเป็นรายการสินค้า (ยอดรวม) เพิ่มเงื่อนไข "ประเภทการขาย" เพื่อให้เลือกดูรายสรุปเป็น การขายเงินสด, การขายเครดิต หรือ ดูทั้งหมดได้ และ ด้านล่างของรายงานจะแสดงการแยกยอดรวม ราคาขายเงินสด และ ขายเครดิต

ปรับปรุง [เมนูจัดซื้อ][ฟอร์มรับสินค้า] ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน และ เพิ่มการตรวจสอบและแจ้งเตือนให้สะดวกต่อการใช้งานกรณีที่สินค้าเดียวกัน รับเข้ามากกว่า 1 ล๊อต


✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน ก็อัปเดทได้เหมือนกัน
แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด (ฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มให้ทั้งหมด จะใช้ได้เฉพาะรุ่น Professional)

การอัปเดทก่อนหน้านี้