ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

ads by google.

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.31.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 09/07/2563 11:15

✔️ Professional Edition

➡ เราอัปเดทโปรแกรมให้มีสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่องบั๊กโปรแกรมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> รายการสินค้า
- เพิ่มปุ่มสลับรหัสสินค้านี้กับรหัสสินค้าอื่น

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> พิมพ์ป้ายราคาและบาร์โค้ด สินค้า 4 รายการ บนฉลากยา 8x5cm
- เพิ่มตัวเลือกให้แสดงเฉพาะชื่อ และ ราคา โดยจะเน้นที่ราคา

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> พิมพ์ป้ายราคาและบาร์โค้ด สินค้า บนกระดาษ A4
- เพิ่มตัวเลือกให้แสดงเฉพาะชื่อ และ ราคา โดยจะเน้นที่ราคา มีผลเฉพาะพิมพ์แบบ 50 รายการ และ แบบ 30 รายการ

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย
- เพิ่มรายงานสรุปการขายแยกตามบิลให้ลูกค้า (สมาชิก) ส่งออกเป็นไฟล์ excel

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> พิมพ์บัตรแพ้ยา
- ให้แนวการพิมพ์ ด้านหน้า ด้านหลัง พับบัตรแล้วพอดีให้ได้มากที่สุด

การอัปเดทก่อนหน้านี้