[มือใหม่] การนำ POS / คอมพิวเตอร์ มาใช้ในร้านขายยา
  (15.8k views)
โปรแกรมร้านขายยา ไฮเจีย ฟาร์มาซี POS และ ระบบคอมพิวเตอร์ จะนำมาใช้งานหน้าร้านขายยา

✔ ตัวช่วยงานมาตรฐานร้านยา ตาม GPP

✔ นำอุปกรณ์ POS ช่วยงานขายให้สะดวก

✔ จัดการงานด้านบัญชี การวิเคราะห์ยอดขาย

✔ เปรียบเทียบยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี

✔ จัดการงานดูแลระบบสต๊อกสินค้า

✔ ตรวจสอบเรื่องการหมดอายุของยา

✔ สร้างมาตรฐานการทำฉลากยา

✔ ยกระดับทำฉลากช่วยแบบมี QR Code

✔ บันทึกประวัติการซื้อยาของลูกค้า

✔ ตรวจสอบบิลซื้อยาที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

✔ ตรวจเช็ครายงานต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยตัดสินใจ

✔ การวิเคราะห์การซื้อยาเข้าร้าน

✔ การพิมพ์รายงานที่จำเป็น เช่น รายงาน ข.ย.

✔ ตรวจสอบ/ติดตามการทำงานของพนักงานในร้าน

✔ ตัวช่วยเรื่องงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

✔ ช่วยให้ร้านเติบโตอย่างเป็นระบบ