วิธีการลงทะเบียนร้านยา
 

การลงทะเบียนร้านยานี้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือ เพื่อใช้งานโปรแกรมไฮเจีย รุ่น Professioanl เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันการใช้งานโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนและร้านยาตามที่ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนนี้


ads by google.

ก่อนลงทะเบียนร้านยา ศึกษารายละเอียดต่อไปนี้

เงื่อนไข/ข้อตกลง การใช้งาน
สเปกคอมพิวเตอร์ / ข้อกำหนดอื่น ๆ

ต้องติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย รุ่น Professional บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานจริง
ต้อง login เข้าเว็บไซต์นี้ด้วย Hygeia ID ของคุณที่เคยสมัครสมาชิก

ผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดรุ่น Trial เพื่อทดลองใช้งานเบื้องต้น ไม่ต้องลงทะเบียนร้านยา

หากยังไม่ทราบขั้นตอนการสั่งซื้อ

รายละเอียด/ขั้นตอนการสั่งซื้อ

กรณีใช้สิทธิ์ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้ลงทะเบียนร้านยาตามขั้นตอนเดียวกันนี้ โดยให้กดปุ่มเพิ่มร้านยาเข้ามาใหม่ กรอกข้อมูลร้านแบบเดิม ส่วนรหัสผลิตภัณฑ์ ต้อง copy รหัสผลิตภัณฑ์ชุดใหม่จากโปรแกรมไฮเจียบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และต้องใช้ Hygeia ID เดิม ที่เคยลงทะเบียนร้านยาเดิมไปแล้วเพื่ออ้างอิงการใช้สิทธิ์ย้ายเครื่อง (ร้านเดิมจะถูกระงับการใช้งาน)

ขั้นตอนการลงทะเบียนร้านยา

1. คลิกที่ปุ่ม "ข้อมูลร้านยา" และ คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มร้านยาของท่านใหม่"

โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ขั้นตอนการลทะเบียนร้านยา เพื่อสั่งซื้อโปรแกรม