วิธีการลงทะเบียนร้านยา
 

การลงทะเบียนร้านยานี้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม

ก่อนลงทะเบียนนี้ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมไฮเจียลงบนคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานจริงให้เรียบร้อยก่อน

ads by google.

ขั้นตอนการลงทะเบียนร้านยา

1. คลิกที่ปุ่ม "ข้อมูลร้านยา"

โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ขั้นตอนการลทะเบียนร้านยา เพื่อสั่งซื้อโปรแกรม