วิธีการลงทะเบียนร้านยา
 

การลงทะเบียนร้านยานี้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม

ก่อนลงทะเบียน จะต้อง ติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย ลงบนคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานจริง ให้เรียบร้อยก่อน


ads by google.

ขั้นตอนการลงทะเบียนร้านยา

1. คลิกที่ปุ่ม "ข้อมูลร้านยา"

โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ขั้นตอนการลทะเบียนร้านยา เพื่อสั่งซื้อโปรแกรม