นโยบายการคืนเงิน
- ทางไฮเจียจะคืนเงินให้เต็มจำนวนในกรณีที่ทางไฮเจียไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าได้

- กรณีที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้าหรือยังไม่มีการจัดส่งสินค้าหรือยังไม่มีการส่งมอบซอฟต์แวร์ ลูกค้ามีสิทธิ์ขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

- กรณีมีการคืนเงินให้ลูกค้า จะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อตรวจสอบทรานเซกชันกับธนาคารจากนั้นจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าหากบัญชีที่แจ้งมานั้นตรงกับเลขบัญชีที่โอนเงินเข้ามาเท่านั้น

- กรณีที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และ มีการส่งมอบสินค้าแล้วหรือสินค้ายังอยู่ในระหว่างจัดส่งหรือส่งมอบซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว ทางไฮเจียขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการยกเลิกหรือคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื่องจากมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว


- การส่งมอบซอฟต์แวร์ หมายถึง การส่งมอบโปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซี รุ่นที่จำหน่ายคือ Professional เมื่อลูกค้าได้ทำชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และมีการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการดาวน์โหลดและติดตั้ง (install) และลงทะเบียนร้านตามขั้นตอนการสั่งซื้อ และ ทางไฮเจียได้ยืนยันรหัสหรือเลขอ้างอิงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งรหัสหรือเลขอ้างอิงดังกล่าวนั้นจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงหน้าต่างของการเข้าสู่ระบบโปรแกรมร้านยาไฮเจียสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมได้เลย

- การส่งมอบสินค้า หมายถึง อุปกรณ์ POS หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อกับทางไฮเจียจะมีการจัดส่งด้วยบริษัทขนส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้


ข้อความนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564