วิธีการดูรหัสผลิตภัณฑ์
 

โปรแกรมร้านขายยาไฮเจีย ที่ติดตั้ง (install) ลงบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วจะมีรหัสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน เป็นรหัสเฉพาะของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ เราจะใช้รหัสผลิตภัณฑ์นั้นมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์เพื่อขอรรับรหัสลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน


ดูได้ 2 วิธี คือ

1. หากติดตั้ง (install) โปรแกรมร้านยาไฮเจีย ฟาร์มาซีรุ่น Professional เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมได้เลย และจะเจอหน้าต่างดังภาพด้านล่างนี้ ให้ copy รหัสผลิตภัณฑ์ที่ห็นในหน้าต่างนั้นบนคอมพิวเตอร์ไปทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนการสั่งซื้อได้เลย

ตัวอย่างการ copy รหัสผลิตภัณฑ์


2. กรณีที่ยังใช้รุ่นทดลองอยู่ และอยากลงทะเบียนมาก่อน หลังจากที่เข้าสู่ระบบโปรแกรมมาแล้ว ให้ไปที่เมนู "เกี่ยวกับระบบ" -> "เกี่ยวกับ Hygeia Pharmacy" ของโปรแกรมไฮเจียฯ ท่านจะเห็นรหัสผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียน

ตัวอย่างการดูรหัสผลิตภัณฑ์


คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


ads by google.