ลองทำข้อความบนฉลาก | GPP

ลองทำข้อความบนฉลาก | GPP

เป็นการประยุกต์พิมพ์ข้อความลงบนฉลากสินค้า จากเครื่องพิมพ์ฉลาก ที่ใช้สติกเกอร์ขนาด 8x5 cm เพื่อพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ที่ต้องการและพิมพ์ออกมาใช้งานในร้าน ด้วยความเป็นสติกเกอร์จึงสะดวกในการนำไปติดในที่ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

1. สร้างสินค้าใหม่มา 1 รายการ
สร้างสินค้ามา 1 รายการตั้งชื่อสินค้าเป็นอะไรก็ได้ แล้วติ๊กระงับการใช้งานเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปแสดงในงานขาย งานรับสินค้า และ งานสต๊อก


จากนั้นไปที่แท็บทำ "ฉลาก/ป้าย" แล้วคลิกที่ปุ่ม "จัดการฉลากช่วยสินค้า" เพราะว่า ฉลากช่วยเราจะกรอกรายละเอียดได้อย่างอิสระ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด