ลองทำข้อความบนฉลาก | GPP


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

1. สร้างสินค้าใหม่มา 1 รายการ
สร้างสินค้ามา 1 รายการตั้งชื่อสินค้าเป็นอะไรก็ได้ แล้วติ๊กระงับการใช้งานเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปแสดงในงานขาย งานรับสินค้า และ งานสต๊อก


จากนั้นไปที่แท็บทำ "ฉลาก/ป้าย" แล้วคลิกที่ปุ่ม "จัดการฉลากช่วยสินค้า" เพราะว่า ฉลากช่วยเราจะกรอกรายละเอียดได้อย่างอิสระ

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย