การรับเงินประเภทอื่น ๆ พร้อมเพย์, บัตรเครดิต, โครงการรัฐ, ขายออนไลน์

การรับเงินประเภทอื่น ๆ พร้อมเพย์, บัตรเครดิต, โครงการรัฐ, ขายออนไลน์

ฟอร์มขายสินค้า สามารถกดรับเงินประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น บัตรเครดิต, เดบิต, QR CODE, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โอนเงิน และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรับเงินสด มีฟอร์มแยกต่างหากสำหรับตรวจสอบ และ เคลียร์ยอดได้ เมื่อได้รับยอดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคำนวณส่วนต่าง (ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น) ได้อีกด้วย

เริ่มต้นด้วยลงรายการขายตามปกติ
ลงรายการขายตามปกติ จากนั้นให้กดรับเงิน หรือ F3 เหมือนเดิม

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย