บันทึกคืนยา กลับไปยังผู้จำหน่าย | GPP

บันทึกคืนยา กลับไปยังผู้จำหน่าย | GPP

โปรแกรมไฮเจีย สามารถทำบันทึกการคืนยากลับไปยังผู้จำหน่ายที่เราซื้อยามาได้ เช่น ยาหมดอายุ ส่งคืนบริษัทผู้ผลิต เพื่อติดตามการคืนยา การรอรับเปลี่ยน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐาน GPP

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อกนี้เรายังสามารถจ่ายได้ในกรณีอื่น ๆ เช่น ปรับออกเพื่อให้สต๊อกตรง, โอนสินค้าไปยังลูกค้า, สินค้าหาย ทำจ่ายออกเพื่อบันทึกเป็นประวัติ, และอื่น ๆ ตามที่ต้องการ

การจ่ายเพื่อปรับสต๊อกนี้จะไม่เกิดยอดขาย โปรแกรมจะทำการตัดสินค้านั้น ๆ ออกจากสต๊อกเท่านั้น

ในตัวอย่างนี้จะทดสอบการจ่ายออกประเภท คืนสินค้า กลับไปยังผู้จำหน่าย ซึ่งการจ่ายออกประเภทอื่น ๆ ก็สามารถทำได้คล้ายกัน

ข้อมูลทดสอบที่จะแสดงการใช้งาน

ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ โดยจะทำตัวอย่างการจ่าย "สินค้าทดสอบ 003" คืนกลับไปยังผู้จำหน่าย เนื่องจาก ยาหมดอายุแล้ว และต้องการส่งคืนบริษัทยา หรือ ผู้จำหน่ายที่เราซื้อมา

ฟอร์มตรวจสอบล๊อต นี้อยู่ในเมนูระบบสต๊อก

กรณีที่ยาหมดอายุแล้วไม่ได้ทำคืน แต่ต้องการจ่ายออกเพราะเราได้ทำลาย/ทิ้ง ยา หรือ สินค้านั้น ๆ เรียบร้อยไปแล้ว สามารถเลือกประเภทการจ่ายเป็นสินค้าหมดอายุก็ได้ หรือ ที่ฟอร์มรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ ก็มีปุ่มจ่ายออกได้ทันทีเช่นกัน

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย