การย่อ URL / LINK ที่ยาวเกินไปสำหรับทำ QR Code


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

ทำไมต้องย่อ URL / LINK
บางครั้ง URL / LINK ที่เราจะนำไปสร้าง QR CODE นั้นยาวเกินไป (มาก ๆ) ทำให้การสร้าง QR CODE ไม่ได้ เช่น มีจำนวนตัวอักษรใน url หลายพันตัวอักษร (โดยมากที่ยาวเพราะใน URL มีข้อความภาษาไทยแทรกอยู่) ฉนั้นหากเราพบกว่า URL นั้นยาวเกินไป เราต้องย่อ URL ให้สั้นลงก่อน

ตัวอย่าง URL/LINK ที่ยาวเกินไป ตามภาพด้านล่างนี้

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย