การย่อ URL / LINK ที่ยาวเกินไปสำหรับทำ QR Code

การย่อ URL / LINK ที่ยาวเกินไปสำหรับทำ QR Code

ทำไมต้องย่อ URL / LINK

บางครั้ง URL / LINK ที่เราจะนำไปสร้าง QR CODE นั้นยาวเกินไป (มาก ๆ) ทำให้การสร้าง QR CODE ไม่ได้ เช่น มีจำนวนตัวอักษรใน url หลายพันตัวอักษร (โดยมากที่ยาวเพราะใน URL มีข้อความภาษาไทยแทรกอยู่) ฉนั้นหากเราพบกว่า URL นั้นยาวเกินไป เราต้องย่อ URL ให้สั้นลงก่อน

ตัวอย่าง URL/LINK ที่ยาวเกินไป ตามภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อย