วิธีการอัปเดทโปรแกรมไฮเจีย
ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

วิธีการอัปเดทโปรแกรมไฮเจีย


สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยอัปเดทโปรแกรม โปรดอ่านขั้นตอนดังนี้


1. สำรองข้อมูล และ ปิดโปรแกรมไฮเจีย

⚠️ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าปิดโปรแกรมไฮเจียเรียบร้อยแล้ว ก่อนติดตั้งเวอร์ชันใหม่ทับที่เดิม


หากไม่ปิดโปรแกรม จะมี error แสดงระหว่างติดตั้งว่า ไม่สามารถนำไฟล์เวอร์ชันใหม่ ทับไฟล์เดิมได้ และการอัปเดทโปรแกรมนั้นจะไม่สำเร็จ อาจจะทำให้ไฟล์เสียหาย ส่งผลให้การทำงานบางอย่างในโปรแกรมไม่สามารถดำเนินการได้

2. คลิกที่เมนูดาวน์โหลดโปรแกรม และดาวน์โหลดโปรแกรมตามรุ่นที่ใช้

ขั้นตอนการดาวน์โหลดนี้ เป็นขั้นตอนแบบเดิมทั้งหมด เหมือนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไฮเจียครั้งแรก
แต่ไม่ต้องติดตั้ง MS Report Viewer ซ้ำแล้ว

ผู้ที่เคยสั่งซื้อ ให้ดาวน์โหลดรุ่น Professional
ผู้ที่ทดลองใช้ ให้ดาวน์โหลดรุ่น Trial

ต้อง login เว็บไซต์ไฮเจีย เพื่อดาวน์โหลด หากไม่ login จะไม่เห็นปุ่มดาวน์โหลด
คลิก : หากคุณลืมรหัสผ่านที่จะ login บนเว็บไซต์

3. ติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย จากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่ "ทับ" ลงตำแหน่งเดิมที่เคยติดตั้ง

⚠️ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าปิดโปรแกรมไฮเจียเรียบร้อยแล้ว ก่อนติดตั้งเวอร์ชันใหม่ทับที่เดิม


หากคุณลืมวิธีการติดตั้ง (install) โปรแกรม
อ่าน : วิธีการติดตั้งโปรแกรม

4. เปิดใช้งานตามปกติ

หากคุณลืมโฟลเดอร์ที่เคยติดตั้งไปก่อนหน้านี้ ที่เคยย้าย ให้ติดตั้งตามไดรฟปกติ C: Program Files (x86) HygeiaPharmacy
คลิก : อ่านคำแนะนำ กู้คืนข้อมูล (restore)การแจ้งเตือนจากโปรแกรม
แสดงว่ามีเวอร์ชันใหม่ปล่อยให้อัปเดทแล้ว จะมีการแจ้งเตือนจากโปรแกรมไฮเจีย
(การแจ้งเตือนนี้จะเตือนเฉพาะคอมพิวเตอร์ต่อ internet และจะมีแจ้งเตือนเมื่อเปิดโปรแกรมก่อนเข้าใช้งาน ระหว่างใช้งานไม่ได้แจ้งเตือน)

ผู้ใช้งานทุกคน ทั้งรุ่น Professional และ Trial (ที่กำลังทดลองใช้งาน) ในเวอร์ชัน 2.4 ในปัจจุบันนี้สามารถอัปเดทโปรแกรมได้เลย


การดาวน์โหลดโปรแกรม | (เหมือนเดิม)
สำหรับผู้ใช้งานที่ติดตามไฮเจียทาง LINE / FACEBOOK ได้เห็นโพสประกาศว่ามีอัปเดทโปรแกรม สามารถเข้าเว็บไฮเจีย และ ไปที่ "เมนูดาวน์โหลดโปรแกรม" เหมือนครั้งแรกที่เคยติดตั้งโปรแกรม ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ ได้เหมือนกัน

 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ถูกเรียกดูบ่อย