วิธีการอัปเดทโปรแกรมไฮเจีย
ภาพตัวอย่างประกอบคำแนะนำ
ads by google.


วิธีการอัปเดทโปรแกรมไฮเจีย


ตัวอย่างคลิป เมื่อเห็นประกาศว่ามีเวอร์ชันใหม่ ให้อัปเดท

ไฮเจียจะแจ้งประกาศทาง facebook กรณีมีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดทแล้ว
ขั้นตอนวิธีการอัปเดทโปรแกรม (วิธีเดียวกับการติดตั้งโปรแกรมปกติ)


1. สำรองข้อมูล และ ปิดโปรแกรมไฮเจีย

⚠️ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าปิดโปรแกรมไฮเจียเรียบร้อยแล้ว ก่อนติดตั้งเวอร์ชันใหม่ทับที่เดิม


หากไม่ปิดโปรแกรม จะมี error แสดงระหว่างติดตั้งว่า ไม่สามารถนำไฟล์เวอร์ชันใหม่ ทับไฟล์เดิมได้ และการอัปเดทโปรแกรมนั้นจะไม่สำเร็จ อาจจะทำให้ไฟล์เสียหาย ส่งผลให้การทำงานบางอย่างในโปรแกรมไม่สามารถดำเนินการได้


2. เข้าเว็บไฮเจีย คลิกที่ "เมนูดาวน์โหลดโปรแกรม" -> ดาวน์โหลดโปรแกรมตามรุ่นที่ใช้

ผู้ที่เคยสั่งซื้อ ให้ดาวน์โหลดรุ่น Professional
ผู้ที่ทดลองใช้ ให้ดาวน์โหลดรุ่น Trial

ขั้นตอนการดาวน์โหลดนี้ เป็นขั้นตอนแบบเดิมทั้งหมด เหมือนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไฮเจียครั้งแรก
แต่ไม่ต้องติดตั้ง MS Report Viewer ซ้ำแล้ว

ดังนั้นผู้ใช้งานทุกคนที่เคยติดตั้งไฮเจียในครั้งแรกที่ใช้งานด้วยตัวเอง ในการอัปเดทโปรแกรม ก็จะใช้วิธีเดียวกันทุกประการ

ต้อง login เว็บไซต์ไฮเจีย เพื่อดาวน์โหลด หากไม่ login จะไม่เห็นปุ่มดาวน์โหลด
คลิก : หากคุณลืมรหัสผ่านที่จะ login บนเว็บไซต์

3. ติดตั้งโปรแกรมไฮเจีย จากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่ "ทับ" ลงตำแหน่งเดิมที่เคยติดตั้ง

ดูวิธีการติดตั้ง (install) โปรแกรมไฮเจีย อีกครั้ง
วิธีการติดตั้งโปรแกรม

4. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมได้เลย และใช้งานตามปกติหากต้องการ กู้คืนข้อมูลเดิม หลังการติดตั้งอัปเดทนี้ (กรณีย้ายโฟลเดอร์การติดตั้ง หรือ จำโฟลเดอร์เดิมไม่ได้ หรือ อื่น ๆ)
คลิก : อ่านคำแนะนำ กู้คืนข้อมูล (restore)การแจ้งเตือน ประกาศ หรือ แจ้งให้ทราบว่ามีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดท
การประกาศแจ้งให้ทราบว่ามีเวอร์ชันใหม่ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

1. โพสประกาศที่ facebook.com/hygeia.pharmacy

2. โพสที่ time line ของ LINE Official ของไฮเจีย @hygeia.pharmacy

3. แจ้งเตือนจากโปรแกรมไฮเจีย สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยจากหน้าจอโปรแกรมที่แสดงแจ้งเตือนขึ้นมา (เฉพาะเครื่องคอมหน้าร้านที่เชื่อมต่อ internet)

ผู้ใช้งานทุกคน ทั้งรุ่น Professional และ Trial (ที่กำลังทดลองใช้งาน) สามารถอัปเดทโปรแกรมเวอร์ชัน 2.4 ได้เลย

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด