เครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ออกเป็นแนวตั้ง

เครื่องพิมพ์ฉลากยา ที่ออกเป็นแนวตั้ง

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ฉลากออกแนวตั้ง ที่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กใส่กระดาษได้แค่หน้ากว้าง 5 cm เราต้องใช้สติกเกอร์ขนาด 5x8 cm เพื่อให้ออกทางแนวตั้ง แต่ข้อมูลในฉลากต้องเป็นแนวปกติ คือ 8 x 5 cm จึงต้องมีการตั้งค่าขนาดกระดาษและรูปแบบการพิมพ์เพิ่มเองกว่าปกตินิดหน่อย

ตัวอย่าง เวลากระดาษสติกเกอร์ 5x8cm ออกจากเครื่องจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ สังเกตุว่าข้อความยังคงเป็นแนวปกติ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด