โปรแกรมดึงต้นทุนสินค้า แบบไหน ?


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราตั้งค่าให้โปรแกรมดึงต้นทุนแบบไหนไว้

ไปที่เมนูการตั้งค่า ตามภาพด้านล่างนี้

คลิกเพื่อเปิดฟอร์ม ตั้งค่าข้อมูลร้าน.... จะได้ฟอร์มตั้งค่าข้อมูลร้านตามภาพด้านล่างนี้

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย