โปรแกรมดึงต้นทุนสินค้า แบบไหน ?

โปรแกรมดึงต้นทุนสินค้า แบบไหน ?

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราตั้งค่าให้โปรแกรมดึงต้นทุนแบบไหนไว้

ไปที่เมนูการตั้งค่า ตามภาพด้านล่างนี้

คลิกเพื่อเปิดฟอร์ม ตั้งค่าข้อมูลร้าน.... จะได้ฟอร์มตั้งค่าข้อมูลร้านตามภาพด้านล่างนี้

จากภาพด้านบนค่าปกติของการดึงต้นทุนสินค้าจะเป็น ต้นทุนตามล๊อต | FEFO/FIFO

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด