เปิดใช้งาน 2 ฟอร์ม พร้อมกัน สลับกันใช้งาน สะดวกยิ่งขึ้น

🕘 | 356 views
ภาพตัวอย่าง

ตัวช่วยจัดตำแหน่งฟอร์ม

ทุกฟอร์มการทำงานหลักของโปรแกรมทั้งหมดจะมีแท็บที่ชื่อว่า "ตั้งค่าฟอร์ม" เราสามารถคลิกเพื่อให้ ชิดซ้ายจอ, ชิดขวาจอ, ขนาดปกติ, ขนาดใหญ่ (เต็มจอ) ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้การทำงานของเราสะดวกยิ่งขึ้น