การใส่สติกเกอร์ / การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ฉลากยา

การใส่สติกเกอร์ / การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ฉลากยา

ก่อนการติดตั้งให้เราทำการต่อสาย USB และสายไฟ AC กับเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเปิดเครื่องพิมพ์ และต้องใส่กระดาษสติกเกอร์ที่มี (เพื่อทดสอบการพิมพ์) ให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งไดร์เวอร์

- สถานะไฟของเครื่องพิมพ์ควรเป็นไฟสีเขียว (หรือ สถานะพร้อมใช้งาน)
- ตรวจสอบสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าเสียบแน่นเรียบร้อยดี
- ตรวจสอบสายไฟ ที่ต่อระหว่างเครื่องพิมพ์ และ ปลั๊กไฟ ให้เรียบร้อย และอย่าลืมเปิด switch ไฟ

ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำการใส่สติกเกอร์เทอร์มอล สำหรับเครื่องพิมพ์ TSC 244 Pro โปรดอ่านคำแนะนำหากท่านยังไม่เคยใส่สติกเกอร์เทอร์มอลมาก่อน เพราะอาจใส่ผิดวิธีได้ หากใส่สติกเกอร์ผิด เครื่องจะขึ้น error และ พิมพ์ไม่ได้


- คลิก - ที่หัวข้อต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่ออ่านคำแนะนำ

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด