เริ่มต้นขายสินค้า เบื้องต้น


🕘

ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การเริ่มต้นขายสินค้า

ฟอร์มขายสินค้า อยู่ที่ เมนูระบบขาย -> ขายสินค้า ระบบจะเปิดฟอร์มนี้ให้อัตโนมัติทันทีที่เข้าสู่ระบบไฮเจีย เรียบร้อยแล้ว

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย


🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:30

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 17:24

🕘 ดูล่าสุดเมื่อ 19/12/2561 16:48