คำแนะนำการเริ่มต้นขายสินค้า เบื้องต้น

🕘 | 218 views
ภาพตัวอย่าง

การเริ่มต้นขายสินค้า

ฟอร์มขายสินค้า อยู่ที่ เมนูระบบขาย -> ขายสินค้า ระบบจะเปิดฟอร์มนี้ให้อัตโนมัติทันทีที่เข้าสู่ระบบไฮเจีย เรียบร้อยแล้ว