การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ Excel

การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ Excel

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย สามารถใช้นำข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel เข้าสู่โปรแกรมได้เลย (import) สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายการสินค้าอยู่แล้ว สามารถนำไฟล์ excel นั้น มาจัดรูปแบบคอลัมน์ ต่าง ๆ ที่ไฮเจียกำหนด


** สำหรับผู้ใช้งานที่ ไม่มี รายการสินค้าของตัวเอง อาจจะใช้เวลาในการทำข้อมูลในไฟล์มากกว่าเดิม แนะนำให้ ทำข้อมูลสินค้าในโปรแกรมจะดีกว่า


** หลังจาก import ข้อมูลเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว อาจจะต้องทะยอยแก้ไขข้อมูลสินค้าให้ละเอียดขึ้นตามความเหมาะสม เพราะ ข้อมูลใน excel ยังไม่ใช่ทั้งหมดของข้อมูลสินค้า เป็นเพียบข้อมูลเบื้องต้น ที่เพียงพอสำหรับใช้งานขายหน้าร้านได้เลย เท่านั้น, ระบบงานอื่น ๆ ยังต้องลงข้อมูลสินค้าที่ละเอียดมากกว่านี้


ข้อกำหนดของไฟล์ excel ต้องเป็นไปตามนี้

1. นามสกุลของไฟล์ Excel ต้องเป็น .xls | ไฟล์ที่นามสกุล .xlsx ไม่สามารถ import เข้าได้

หากไฟล์ของเราเป็น .xlsx ให้กด save as. หรือ บันทึกเป็น แล้วเลือก format ของไฟล์ ตามตัวอย่างภาพนี้ เพื่อบันทึกใหม่เป็นอีกไฟล์ที่เป็นนามสกุล .xls


2. รูปแบบ ชื่อคอลัมน์ และ ชื่อ Sheet ต้องถูกต้อง

ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด