การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ MS Excel

🕘 | 1.4k views
ภาพตัวอย่าง

การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ MS Excel

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย สามารถใช้นำข้อมูลสินค้าจากไฟล์ MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้เลย (import) สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายการสินค้าอยู่แล้ว สามารถนำไฟล์ excel (นามสกุล .xls) นั้นมาจัดรูปแบบคอลัมน์ ต่าง ๆ ที่ไฮเจียกำหนด ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย

รูปแบบคอลัมน์ในไฟล์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

1. นามสกุลของไฟล์ Excel ต้องเป็น .xls

เว็บไซต์ไฮเจีย เมนูดาวโหลดโปรแกรม เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะมีไฟล์ MS Excel ในรูปแบบของไฮเจียให้ดาวน์โหลดสำหรับนำไปลงข้อมูลได้

2. รูปแบบ ชื่อคอลัมน์ และ ชื่อ Sheet ต้องถูกต้อง

ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้