การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ MS Excel

🕘 | 1.2k views
ภาพตัวอย่าง

การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ MS Excel


โปรแกรมร้านยาไฮเจีย สามารถใช้วิธีการนำข้อมูลสินค้าจากไฟล์ MS Excel เข้าสู่โปรแกรมได้เลย สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายการสินค้าอยู่แล้ว, หรือใช้ไฟล์ Excel ที่ทางไฮเจียมีให้ก็ได้ มีรายการสินค้าเริ่มต้นให้กว่า 4 พันรายการ

รูปแบบของไฟล์ MS Excel ของไฮเจีย

ไฮเจีย ใช้ไฟล์ MS Excel (.xls) (ไฟล์ที่ท่านสร้างขึ้นเองหากเป็นไฟล์แบบ .xlsx จะไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำให้บันทึกเป็นไฟล์ในรูปแบบนามสกุล .xls เท่านั้น) ที่หน้าเว็บไซต์ไฮเจีย เมนูดาวโหลดโปรแกรม เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะมีไฟล์ MS Excel ในรูปแบบของไฮเจียให้ดาวน์โหลด

ตัวอย่างไฟล์ MS Excel ที่เป็นไปตามรูปแบบไฮเจียกำหนดจะเป็นไปตามภาพด้านล่างนี้