การกำหนดข้อมูลลูกค้า เพื่อออกใบกำกับภาษี (บิลขาย)

🕘 | 101 views
ภาพตัวอย่าง

การกำหนดข้อมูลลูกค้า เพื่อออกใบกำกับภาษี (บิลขาย)

การพิมพ์ใบกำกับภาษี เวลาเราขายสินค้าให้ลูกค้าเราควรระบุข้อมูลลูกค้า ให้ครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์ของใบกำกับภาษี

1. เปิดฟอร์มลูกค้าตามปกติ


2. ระบุที่อยู่ของลูกค้าให้ครบถ้วน และที่สำคัญคือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า 13 หลัก

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ:


คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย

🕘 20/06/2561 [178 views]

🕘 20/06/2561 [1.2k views]

🕘 20/06/2561 [520 views]