การทำรับสินค้า แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกภาษีซื้อ)

🕘 | 124 views
ภาพตัวอย่าง

การทำรับสินค้า แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกภาษีซื้อ)

การซื้อยาเข้าร้าน บิลใบกำกับภาษีที่เราได้จากผู้ผลิต หรือ บริษัทยา หรือ ร้านขายส่งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในบิลนั้นจะมีข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มมาให้ด้วย และถ้าหากร้านยาของเราก็จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันเราต้องทำรับสินค้าแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกภาษีซื้อนั่นเอง

โดยขั้นตอนหรือวิธีการรับสินค้าเข้าเต็มรูปแบบจะเป็นขั้นตอนเดิมเหมือนเดิมตามปกติ

สิ่งที่แตกต่างคือ การลงราคาต้นทุนสินค้าต่อหน่วย

หากเราเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภท "บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ" ในระหว่างการลงข้อมูลราคาทุนของสินค้า ฟอร์มรับสินค้าจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทันที ตามภาพด้านล่างนี้ หากการเปิดระบบภาษีฯของเรา เป็นประเภท "แยกบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเองตามต้องการ" การลงราคาทุนสินค้าจะยังไม่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใด ๆ ให้