ฟอร์มขายสินค้า จากการเปิดระบภาษีมูลค่าเพิ่ม

🕘 | 189 views
ภาพตัวอย่าง

ฟอร์มขายสินค้า จากการเปิดระบภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะมีข้อสังเกตุอย่างไรได้บ้างว่าบิลที่กำลังขายอยู่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่

ที่ฟอร์มขายสินค้า จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ

จากภาพด้านล่างนี้ เมื่อเราลงรายการขายตามปกติจะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทันที ในช่อง "VAT/หน่วย" หากเราเปิดระบบภาษี ประเภท "แยกบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเองตามต้องการ" ช่อง VAT/หน่วย นี้จะยังไม่มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใด ๆ