การพิมพ์ใบกำกับภาษีย้อนหลัง (ได้ทุกบิล)

🕘 | 374 views
ภาพตัวอย่าง

การพิมพ์ใบกำกับภาษีย้อนหลัง (ได้ทุกบิล)

การพิมพ์ใบกำกับภาษีย้อนหลัง มีไว้สำหรับกรณีที่ทำขายสินค้าแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว หรือ มีการแก้ไข เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มลงบิลขายในภายหลัง แล้วต้องการพิมพ์ใบกำกับภาษีย้อนหลัง

วิธีการเปิดฟอร์ม

ให้ไปที่เมนูระบบขาย ตามภาพด้านล่างนี้